SCP-1471
rating: +2+x
scp1471.jpg

Bức ảnh cuối cùng nhận được bởi thiết bị SCP-1471-9405 trước khi bị vô hiệu hoá

Vật thể #: SCP-1471

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả các thiết bị có SCP-1471 được cài đặt sẽ bị thu hồi và phân tích xem có nguy cơ ảnh hưởng đến những thiết bị khác không. Sau đó, những thiết bị bị ảnh hưởng sẽ được tháo pin, được gán một số hiệu (ví dụ: SCP-1471-#) và được đặt tại Khu lưu trữ-91 tại Khu nghiên cứu-45.

Tất cả các cửa hàng ứng dụng sẽ được giám sát để ngăn chặn SCP-1471. Các thiết bị bị nghi ngờ bị ảnh hưởng sẽ sử dụng phần mềm độc hại tự tải lên để vô hiệu hoá thiết bị cho đến khi bị thu hồi.

Mô tả: SCP-1471 là một ứng dụng miễn phí có kích thước 9.8MB tên là "MaIO ver1.0.0" trên các cửa hàng ứng dụng. SCP-1471 không ghi rõ nhà xuất bản ứng dụng trên trang của nó, và bằng một cách nào đó, nó đã vượt qua quá trình kiểm duyệt ứng dụng của các cửa hàng ứng dụng để trực tiếp lưu hành. SCP-1471 cũng không thể bị xoá bởi các trình quản lý ứng dụng.

Sau khi SCP-1471 được cài đặt, không có phím tắt được tạo để vào ứng dụng. SCP-1471 sẽ bắt đầu gửi ảnh cho chủ thiết bị bị ảnh hưởng mỗi 3 -6 giờ. Tất cả hình ảnh sẽ có chứa SCP-1471-A trong nền hoặc góc ảnh. SCP-1471-A xuất hiện dưới dạng một sinh vật giống con người với hộp sọ giống chó và tóc đen.

24 giờ đầu kể từ khi cài đặt SCP-1471, thiết bị sẽ nhận được những bức ảnh chụp tại những địa điểm chủ thiết bị hay tới. 48 giờ sau, thiết bị sẽ nhận được những bức ảnh chụp tại những nơi chủ thiết bị đã tới thăm gần đây. Sau 72 giờ, thiết bị sẽ nhận được những tấm hình chụp chủ thiết bị trong thời gian thực với SCP-1471-A xuất hiện gần chủ thiết bị.

Những người tiếp xúc với những bức ảnh đó từ 90 giờ trở lên sẽ nhìn thấy SCP-1471-A bằng mắt thường, trên bề mặt phản chiếu như gương, hoặc cả hai. Tiếp tục tiếp xúc với SCP-1471 sau thời điểm này sẽ gây ra việc nhìn thấy SCP-1471-A vĩnh viễn. Cá nhân trong giai đoạn này đã báo cáo các lần SCP-1471-A thực hiện để giao tiếp trực quan với họ, nhưng họ không hiểu hoặc hiểu những hành động đó. Cách duy nhất để không còn nhìn thấy SCP-1471-A nữa là không nhìn vào những bức ảnh được gửi trước 90 giờ kể từ sau khi cài đặt. Cho đến nay, không có hoạt động nguy hiểm nào được báo cáo liên quan tới SCP-1471-A.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License