SCP-1471


đánh giá: +4+x
scp1471.jpg

Hình ảnh cuối cùng SCP-1471-9405 nhận được trước khi ngừng hoạt động.

Mã vật thể: SCP-1471

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi thiết bị di động được cài đặt SCP-1471 phải ngay lập tức bị tịch tịch thu và nghiên cứu những dị tính đã ảnh hưởng đến thiết bị này. Sau đó, thiết bị phải được gỡ bỏ pin, nhận số phân loại của mình (SCP-1471-#) và được lưu trữ ở kho chứa số 91 tại Khu Nghiên Cứu-45.

Mọi cửa hàng ứng dụng trực tuyến cho các thiết bị di động phải được giám sát để tránh việc vô ý lưu truyền SCP-1471 ra ngoài. Những thiết bị bị tình nghi sẽ được áp đặt phần mềm độc hại (virus) nhằm mục đích vô hiệu hóa thiết bị này rồi tịch thu bởi các mật vụ.

Mô tả: SCP-1471 là một ứng dụng miễn phí 9.8MB cho thiết bị di động mang tên "MalO ver1.0.0" trong cửa hàng ứng dụng trực tuyến. SCP-1471 không được ghi rõ nhà sản xuất và bằng một cách nào đó vượt qua quy trình kiểm duyệt của ứng dụng và trực tiếp được lưu hành. Ngoài ra, SCP-1471 không thể bị xóa bởi bất kỳ cách nào.

Sau khi SCP-1471 được cài đặt, nó sẽ không tạo ra bất kỳ biểu tượng hay đường dẫn nào cho ứng dụng. SCP-1471 sau đó sẽ bắt đầu gửi cho đối tượng những hình ảnh khác nhau thông qua tin nhắn mỗi 3-6 giờ. Tất cả hình ảnh đều có sự xuất hiện của SCP-1471-A ở cận cảnh hoặc ngoài phông nền. SCP-1471-A là một sinh vật có hình dạng to lớn, giống người nhưng với hộp sọ giống sói và bộ tóc đen

Trong 24 giờ đầu tiên sau khi cài đặt SCP-1471, thiết bị di động này sẽ nhận được những hình ảnh chụp ở những địa điểm quen thuộc, gần đây của đối tượng. Sau 72 giờ, thiết bị di động sẽ nhận được hình ảnh của đối tượng trong thời gian thực với sự xuất hiện của SCP-1471-A ở khoảng cách gần với đối tượng.

Những đối tượng đã có hơn 90 giờ tiếp xúc với những bức ảnh được gửi liên tục này sẽ bắt đầu nhìn thấy SCP-1471-A trong tầm nhìn ngoại biên của họ, hoặc ở bề mặt phản chiếu hoặc cả hai. Tiếp xúc với SCP-1471 sau thời điểm này sẽ gây ra tác động vĩnh viên và liên tục về sự xuất hiện của SCP-1471-A. Các đối tượng ở giai đoạn này đã báo cáo những nỗ lực thường xuyên của SCP-1471 nhằm giao tiếp bằng mắt với họ, nhưng những cử chỉ và hành động trên là không thể hiểu được. Hiện tại, phương pháp duy nhất được biết nhằm đảo ngược những tác động của SCP-1471 là loại bỏ sự tiếp xúc bằng mắt của đối tượng với những hình ảnh này trước 90 giờ đầu tiên sau khi cài đặt ứng dụng. Tới nay, SCP-1471-A không hề biểu hiện sự thù địch gì đối với những đối tượng ảnh hưởng bởi nó.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License