SCP-150-DE

CẢNH BÁO: TÀI LIỆU ĐÃ BỊ KHÓA THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG O4

Tài liệu bạn muốn truy cập hiện chỉ được cấp phép cho nhân sự với quyền hạn an ninh Cấp 3/150-DE. Mọi lượt truy cập vào tài liệu này sẽ được lưu trữ, báo cáo lại và theo dõi. Trong trường hợp lượt truy cập của bạn là trái phép, thiết bị của bạn sẽ ngừng hoạt động. Nhân sự an ninh sẽ tiến hành bắt giam và thẩm vấn bạn. Mọi nỗ lực truy cập tài liệu này từ các thiết bị không được kết nối với mạng nội bộ của Tổ Chức, bất kể cấp độ quyền hạn an ninh, sẽ dẫn đến án tử.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License