SCP-155


đánh giá: +1+x
scp155-1_th.jpg

Một bảng mạch không có đặc điểm dị thường được tháo khỏi SCP-155.

Mã vật thể: SCP-155

Phân loại: Safe

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-155 được quản thúc trong một buồng chứa vô trùng và chắn bức xạ tại Điểm ██. Các tư liệu khôi phục và trình biên dịch ngược cho SCP-155 đều sẵn có cho tất cả các nhân viên tại máy chủ bảo vệ file tại Điểm ██. Tuy nhiên, nếu cần hủy chương trình hoạt động của SCP-155 thì cần sự cho phép của ít nhất hai (2) nhà nghiên cứu cao cấp cấp độ 3. Xem Tài Liệu 155-EXEC-1 về các quy trình an toàn phóng xạ và nhiệt để vận hành SCP-155 an toàn.

Do sự cố 155-08, quá trình thí nghiệm trên SCP-155 đã bị đình hoãn cho đến khi quá trình khử nhiễm buồng chứa cũ kết thúc. Sau đó, vật thể sẽ được chuyển tới buồng chứa mới. Tất cả những chương trình chờ SCP-155 thực hiện đều phải được kiểm tra 3 lần để ngăn chặn sự sai sót trong quá trình chạy.

Mô tả: SCP-155 là một tổ hợp điện tử phức tạp bao gồm một siêu máy tính Cray CS6400 bị biến đổi, một máy phát nhiệt điện đồng vị phóng xạ chuyên biệt và một thiết bị đảo ngược. SCP-155 được mang về Tổ chức từ một tầng hầm của phòng thí nghiệm Prometheus bởi nhóm Lực Lượng Cơ Động Mu-4 (“chương trình sửa lỗi đa năng”) sau khi toàn bộ cơ sở vật chất của phòng thí nghiệm bị phá hủy và có sự can thiệp của Tổ chức.

Khi một chương trình và các dữ liệu có liên quan được tải tới SCP-155 để thực hiện, SCP-155 lập tức tạo ra một trường biến dạng theo thời gian có dạng hình cầu đường kính khoảng 5m. Trong tầm ảnh hưởng của trường này, thời gian trôi nhanh hơn hẳn dẫn tới sự vượt trội trong tốc độ xử lý dữ liệu của SCP-155. Quá trình thực thi chương trình bắt đầu khá chậm do phần cứng xử lý của SCP-155 đã cũ, nhưng tốc độ xử lý sẽ đạt đến vô định sau khoảng 8 phút 14 giây chạy chương trình. Từ những dấu vết dữ liệu thu thập được ở phòng thí nghiệm Prometheus, SCP-155 được sử dụng để tính toán các phép tính phức tạp mà những máy tính truyền thống phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm mới có thể hoàn thành.

Mặc dù có rất nhiều ưu điểm, việc vận hành SCP-155 rất nguy hiểm do nhiệt và phóng xạ phát ra từ SCP-155 bị tích tụ trong khi vận hành. .Lượng phóng xạ và nhiệt này khi phóng ra sẽ cực mạnh và không thể thu hồi lại. Quá trình thực hiện chương trình vượt quá sáu (6) phút đã làm tích tụ đủ phóng xạ gây nhiễm độc buồng chứa. Các nhân viên sẽ phải đợi tới khi buồng chứa được khử nhiễm mới có thể tiếp tục làm việc với SCP-155.

Phụ lục 155-01: Sự cố 155-08
Vào ngày █/██/██, Tiến sĩ ███████ đã nhập một chương trình lỗi vào SCP-155. Quá trình thực thi đã không được trôi chảy (tạo ra vòng lặp vô hạn). Sau khi các nhà nghiên cứu và các nhân viên kỹ thuật phát hiện ra lỗi, họ nhanh chóng tắt SCP-155 nhưng quá trình tắt không thể diễn ra. 8 phút 3 giây sau khi quá trình chạy chương trình hoàn tất, một luồng hơi nóng và phóng xạ chảy ra khỏi buồng chứa SCP-155 khiến mười một (11) người bị thương và phá hủy hoàn toàn khu C tại Điểm ██. SCP-155 chỉ bị hư hại nhẹ sau sự cố, tuy nhiên quá trình thí nghiệm bị đình hoãn để đánh giá lại các quy trình vận hành an toàn cũng như thay thế các bộ phận của máy bị lão hóa theo thời gian.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License