SCP-1565

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}
đánh giá: +4+x
kingdomcome.jpg

SCP-1565 ở Hellas Planitia

Mã vật thể: SCP-1565

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Do địa điểm và tính chất tự quản thúc của chúng, nên việc quản thúc SCP-1565 được coi là không cần thiết, không khả thi.

Tổ chức phải can thiệp vào các cơ quan hàng không và vũ trụ để thay đổi hướng đi dự định cho nhiệm vụ khám phá Sao Hỏa ít nhất cách xa SCP-1565 10km. Bất kỳ ảnh vệ tinh nào có nguy cơ tiết lộ sự tồn tại của SCP-1565 sẽ bị chỉnh sửa sao cho phù hợp.

Mô Tả: SCP-1565 là tên gọi chung dành cho một nhóm gồm 37 con rùa đớp (tên khoa học là Chelydra serpentina) sinh sống ở khu vực có mặt bằng bất thường trên Hellas một trong những hố va chạm lớn nhất trên Sao Hỏa. Thoại nhìn các cá thể SCP-1565 gần như không khác biệt so với những con rùa đớp bình thường, nhưng lại thể hiện một số điểm khác thường như:

 • Những cá thể SCP-1565 sống mà không cần dinh dưỡng hay bài tiết chất thải.
 • Những cá thể SCP-1565 không có dấu hiệu của lão hóa.
 • Những cá thể SCP-1565 có khả năng 'bơi lội' bên dưới bề mặt Sao Hỏa.
 • Cứ mỗi 119 ngày, các cá thể SCP-1565 tự xếp thành mô hình tam giác sau đó giải tán.
 • Các cá thể SCP-1565 gần như bất hoại, ngoại trừ khi ở bên trong SCP-1565-A (xem Phụ Lục để biết thêm).

SCP-1565-A là một rào chắn xanh trong suốt sẽ bao quanh khu vực chứa các cá thể SCP-1565. SCP-1565-A không thông khí và đã duy trì một loại khí bên trong gồm 65% sulfur dioxide, 29% carbon dioxide và 6% argon. SCP-1565-A đang thu hẹp kích thước và đã thu hẹp khoảng 0,012% qua từng thập kỷ.

Các cá thể SCP-1565 được ghi nhận là có thể lặn xuống độ sâu 600m từ bề mặt của Sao Hỏa. Những máy cảm biến gắn lên các cá thể đã phát hiện ra sự hiện diện của những công trình kim loại bị ăn mòn dưới lòng đất.

Những nỗ lúc ban đầu để tìm hiểu thêm về những tàn tích này đã bị cản trở khi các cá thể SCP-1565 đều lặn xuống và ngăn chặn các tàu khoan bằng mai rùa của chúng. Sau khi kìm hãm các cá thể SCP-1565, Máy khoan thăm dò đã xác định những công trình kim loại là phần còn lại của những ngọn tháp cao với những phù điêu phức tạp chạm khắc giống hình con rùa. Nhiễu điện tử phát ra do một lượng phóng xạ lớn từ bên dưới chân tháp đã cản trở chuyến thám hiểm.

Phụ Lục 1565-01: Sau khi tác động một lực hơn 100 kN lên một cá thể SCP-1565 (như một nỗ lực để thử loại bỏ đối tượng bên trong SCP-1565-A), mai rùa của cá thể vỡ vụn và cơ thể bị phân tách.

Nghiên cứu chỉ ra rằng mỗi cá thể SCP-1565 đều có một lớp vỏ thứ hai bên dưới mai rùa của chúng, dùng để bảo vệ các cơ quan quan trọng. Lớp vỏ này được chỉ định là SCP-1565-B và đã thay thế cho xương sống và xương sườn thứ thường thấy ở những con rùa bình thường. SCP-1565-B có cấu tạo từ nhiều hỗn hợp chì-kim loại cadmium-đồng beryllium, với chức năng ngăn chặn bức xạ ion hóa. Nó cũng có một số phần máy móc điện tử, một trong số đó đảm nhiệm việc duy trì sự sống các SCP-1565, cũng như nó có một ăng-ten và một khối tinh thể tứ diện lớn màu xanh đóng vai trò như một thiết bị lưu trữ.

Trong quá trình kiểm tra định kỳ, khi chiếu tia X lên một mặt của khối tinh thể đã hiện lên một hình ảnh ba chiều mô tả chi tiết bề mặt của Sao Hỏa (ảnh không hoàn toàn chuẩn xác; hình ảnh bị thiếu một số hố va chạm của Sao Hỏa) với 47 điểm sáng trải dài trên bề mặt của ảnh ba chiều. Một điểm trong số đó tương ứng với địa điểm của SCP-1565-A; việc khám phá các địa điểm còn lại đang chờ được chấp thuận.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License