SCP-161
đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-161

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Cả ba vật thể SCP-161 phải được giữ trong các buồng quản thúc riêng biệt trong tủ khóa 34 Zeta. Mỗi buồng phải được khóa ba lần, với tất cả chín chìa khóa để chuyển đến các thành viên riêng biệt của Nhân viên Cấp cao. Ba tháng một lần, mỗi vật thể SCP-161 sẽ được đưa ra khỏi nơi giam giữ. Kế hoạch hiện tại chỉ cho phép xóa một phiên bản trong bất kỳ tháng nhất định nào.

Khi loại bỏ SCP-161, người loại bỏ được yêu cầu không phải là Nhân viên Cấp cao; tuy nhiên, họ phải được ba thành viên của Nhân viên Cấp cao đi cùng với chìa khóa, mọi lúc SCP-161 không được quản thúc. Người loại bỏ phải mặc một bộ quần áo bảo vệ môi trường đầy đủ, có thêm phần gia cố xung quanh khớp cổ tay để tránh tiếp xúc. Nhân viên Cấp cao đi cùng với người loại bỏ cũng phải mặc tương tự.

Trước khi loại bỏ, một phòng giam sẽ được thiết lập để kích hoạt SCP-161. Hai Nhân sự Cấp D sẽ cần được yêu cầu. Một Nhân sự Cấp D phải được buộc chặt vào ghế, bất động, cánh tay trái của họ vuông góc với cơ thể. Bắt buộc phải khóa cổ tay của họ, để họ không thể xoạy hoặc di chuyển tay. Nhân sự Cấp D thứ hai sẽ được đeo lên tường bằng đai ngay trước bàn tay của Nhân sự Cấp D thứ nhất.

Khi loại bỏ, SCP-161 được vận chuyển đến buồng đã được chuẩn bị trước. SCP-161 sẽ được đặt vào bàn tay bị khóa của Nhân sự Cấp D. Sau khi Nhân sự Cấp D đã kích hoạt SCP-161 một lần, nó sẽ được đưa ra khỏi họ và trờ lại nơi quản thúc. Cả hai Nhân sự Cấp D sau đó sẽ được trả lại cho dân chúng, nhưng họ sẽ không bao giờ được phân công cùng nhau.

Mô tả: Hiện có ba bản sao của SCP-161 đang được Tổ chức quản thúc. SCP-161 có vẻ như là một chiếc chong chóng trẻ em bằng nhựa, có màu sắc rực rỡ và tem "The Factory" ở mặt sau.

SCP-161 chỉ thế hiện các đặc tính độc nhất của nó khi con người cầm bằng tay không. Khoảng ba đến bảy giây sau khi cầm SCP-161, người giữ sẽ thấy mình biết cách kích hoạt thiết bị. Kể từ thời điểm này, người giữ hoàn toàn tin rằng SCP-161 có khả năng phát ra các xung năng lượng với cường độ khác nhau. Niềm tin này chỉ ảnh hưởng đến người giữ vì không ai có thể nhìn thấy những xung này cũng như chúng không gây ra bất khì thiệt hại thực sự nào.

Tuy nhiên, bất cứ thứ gì mà người sử dụng 'phá hủy' bằng các xung năng lượng này sẽ không còn khả năng ảnh hưởng đến người xử dụng nữa, ngay cả khi không còn tiếp xúc với SCP-161. Nhưng bức tường bị ảnh hưởng bởi xung năng lượng có thể được người sử dụng đi qua và những sinh vật bị ảnh hưởng như vậy không chỉ không thể chạm vào người dùng mà bất cứ thứ gì được sử dụng bởi sinh vật bị ảnh hưởng cũng sẽ không thể chạm vào người sử dụng SCP-191.

Một tác dụng phụ nhỏ khiến người sử dụng SCP-161 phát triển chứng cuồng ăn và ảo tưởng về sự vĩ đại.

Phụ lục 1: Quy trình ban đầu bị thay đổi khi một nhân viên an ninh không hề biết về SCP-161, đã đột nhập vào buồng quản thúc và sử dụng nó một cách tự do. Sau khi nhân viên an ninh ngăn chặn vi phạm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu SCP-161 thỉnh thoảng không được sử dụng, vật thể sẽ bắt đầu phát ra một sự dụ dỗ thần giao cách cảm. Sự dụ dỗ sẽ ảnh hưởng đến những người có lòng tự trọng và ý chí kém, và gọi họ đến SCP-161. Tại thời điếm đó, họ sẽ cầm vật thể trong tay và sử dụng nó như mô tả.

Phụ lục 2: Một nhà nghiên cứu cấp cơ sở cố gắng thuyết phục Nhân viên Cấp cao nhận thấy một xu hướng bất thường ở các sinh vật và vật thể được cho là bị SCP-161 tiêu diệt. Cuộc điều tra về những sinh vật bị ảnh hưởng bởi SCP-161 trước khi bị quản thúc cho thấy tất cả họ đã tự sát, nhiều người trong vòng một năm sau khi bị ảnh hưởng. Một đánh giá về các vật thể bị ảnh hưởng bởi SCP-161 cho thấy rằng, trong khi nhiều vật thế vẫn còn đứng vững, hầu hết đã đổ nát và những vật thể vẫn ở cùng nhau có dấu hiệu phân hủy nhiều năm trước vị trí của chúng.

Một đánh giá của các nhà nghiên cứu đã bị ảnh hưởng bởi SCP-161 cho thấy hơn 50% trong số họ đã tử vong kể từ đó. Trong số những người còn lại, các cuộc phỏng vấn luôn chứa đựng ý tưởng rằng 'cuộc sống không còn vui vẻ nữa.' Kể từ phát hiện này, SCP-161 hiện chỉ được sử dụng trên Nhân viên Cấp D và không bao giờ ở gần các bức tường.

Việc sử dụng hiệu ứng của SCP-161 để thu nhận các đối tượng SCP tạo ra môi trường thù địch với sự sống trên cạn, bao gồm cả SCP-2933, đã được một số nhân viên nghiên cứu để xuất. Đang chờ Phê duyệt Cuối cùng Phê duyệt Bị Từ chối.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License