SCP-1654


đánh giá: +3+x

Đang truyền tin

Mức độ khẩn cấp Giao thức: Ngay lập tức

Mức độ Hiểm họa: Aleph

Đối tượng Giao thức: SCP-1654

Các chỉ thị về Giao thức: Các thông tin về quy trình quản thúc của SCP-1654 sẽ được truyền tới toàn bộ các Điểm còn lại thông qua một bước sóng không mã hóa. Dân sự nhận được thông điệp này được khuyến khích hỗ trợ Tổ Chức bằng bất cứ phương cách nào khả thi. Nhân sự Tổ Chức không tuân, tối thiểu nhất, sẽ phải bị thủ tiêu ngay lập tức. Dân sự không sẵn lòng hỗ trợ cho Tổ Chức sẽ không nhận thức được về quá trình tái định thủy.

Ít nhất 13 tiền đồn của Tổ Chức sẽ được xây dựng tại một góc hình tròn dọc theo bên ngoài các Điểm còn lại, cách các Điểm này ít nhất 20 kilômét. Mỗi tiền đồn sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  • Ít nhất 3 phòng được cách biệt có chứa một lượng nhỏ (ít nhất là 4mg) dây thần kinh thị giác của Thống Đốc Điểm.
  • Một bức tường bên ngoài với thi thể của 3 nhân sự cấp 3, được thay đổi hàng ngày.
  • Đáy của các tầng hầm phải chứa ít nhất 3 kg đất hoặc đá có nguồn gốc từ các cá thể SCP-1654-1.
  • Toàn bộ các nhân sự hiện có mặt tại tiền đồn không được phép biết đến các thông tin trên.
  • 71 ml máu của mỗi O5 phải được cất giấu tại một vị trí bất kỳ bên trong tiền đồn cách xa khỏi SCP-1654.

Toàn bộ các tiền đồn này sẽ có nhiệm vụ xây dựng một lá chắn phòng vệ khỏi SCP-1654. Ngoài ra, bất kỳ dân thường nào chỉ mới gia nhập sẽ được xử lý bởi các tiền đồn này trước khi được đưa đến Điểm cho các phương án sau đó. Toàn bộ nhân sự đang có mặt tại các tiền đồn này không được phép tử vong. Các Điểm không có khả năng thực hiện các quy định trên trong 3 tuần thông báo sẽ phải kích hoạt toàn bộ đầu đạn hạt nhân tại đó.

Toàn bộ nhân sự sở hữu các mối quan hệ gia đình sẽ phải đưa những người này tới Văn Phòng Tái Định Thủy của Tổ Chức của mình để thủ tiêu ngay lập tức. Nhân sự không tuân thủ sẽ bị hành quyết ngay lập tức. Thi hài của họ sẽ được chuyển tới các đối tượng khác trong thời gian không quá 5 phút trước khi tiến hành quy trình tái định thủy.

Các đối tượng được cung cấp thông tin phải được đưa tới Khu 32 trên Mặt trăng cho việc khai thác. Một khi các đối tượng này rời khỏi Khu 32, họ sẽ ngay lập tức phải thực hiện nghi thức pháp thuật C3-37.

Kết quả của nghi thức sẽ được cung cấp bởi Lực lượng Luyến Thần của Tổ Chức tọa lạc theo quỹ đạo xung quanh các trung tâm dân cư lớn (hiện được biết đến là SCP-1654-1), phần còn lại của khu vực sẽ được xác định là Vực Luyến Thần.

Quy trình này sẽ được lặp lại cho đến khi các cá thể SCP-1654-1 được chuyến tới Vực Luyến Thần. Nếu nguồn nhân sự vẫn còn mối liên hệ với gia đình không còn, các nguồn dân sự từ các khu vực xung quanh sẽ được sử dụng thay thế. Nếu phương thức này vẫn không khả thi, các nhân sự sẽ được chỉ đạo tham gia vào các phương án phù hợp với bản thân.

Một khi toàn bộ các đối tượng tham gia, các nhân sự còn lại của Tổ Chức sẽ được chỉ dẫn tập hợp tại các Vực Luyến Thần và tiến hành giao thức tiêu diệt SCP-1654.

Các chỉ dẫn sau đó sẽ được cung cấp trước sự kiện này.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License