SCP-167


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-167

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-167 hiện được giữ trong Phòng ██ của Bộ Tư lệnh Nghiên cứu-06. Cánh cửa của nó luôn được khóa khi không được thí nghiệm. Bất kỳ ai muốn lấy chìa khóa để tiến hành khám phá đột xuất hoặc nghiên cứu SCP-167 chỉ có thể làm như vậy khi có sự cho phép của nhân viên cấp 3 có liên quan được giao cho SCP này.

Mô tả: SCP-167 là một khối lập phương có kích thước khoảng 10 mét trên cạnh của nó, được tạo ra từ một loại polymer nhựa trắng sáng bóng chưa xác định. Gắn liền với một trong các mặt của khối lập phương là một cánh cửa lớn bằng kim loại. Không biết liệu cánh cửa này có phải là một phần của SCP ban đầu hay không, hay nó đã được người khác dán lên trước khi vật thể được Tổ chức SCP mua lại. Kích thước bên trong của khối lập phương này giống hệt với bên ngoài, trừ đi vài cm chiều rộng của khối - ngoại trừ hai trong số ba bức tường còn lại, mỗi bức tường đều có các ô cửa. Các ô cửa này dẫn thẳng đến các phòng giống hệt nhau, mỗi ô có thêm hai ô cửa dẫn đến các phòng giống hệt nhau. Mô hình này tiếp tục cho đến khi các nhóm nghiên cứu có thể xác định được. Vị trí của những ô cửa này dường như là ngẫu nhiên; không tìm thấy hoa văn nào giải thích hai trong ba bức tường còn lại có cửa nào.

SCP-167 có dấu hiệu đã được khám phá trước đó - một số phòng, đặc biệt là những phòng ở độ sâu thấp, có các chấm đỏ hoặc các điểm đánh dấu khác được sơn bên cạnh ô cửa quay trở lại lối vào. Các nhà nghiên cứu gần đây đã tiến hành tái tạo hành vi này trên bất kỳ phòng nào họ đến thăm, sau các sự kiện được đề cập trong tài liệu # 167-08. Ngoài ra, một số vật thể nhân tạo và tự nhiên đã được tìm thấy rải rác trong một số phòng của SCP-167: thần tượng tôn giáo, khoảng năm 500 trước Công nguyên; một số rương kho báu, khoảng năm 1500 CN; [DỮ LIỆU BỊ XÓA]; và một số SCP, đáng chú ý nhất là [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Phụ lục 167-01: SCP-167 dường như không tuân theo các quy tắc của hình học Euclid. Hai nhà nghiên cứu đã thực hiện một lối đi khác dẫn đến các phòng lẽ ra là cùng một phòng. Cả hai đều đến đích, nhưng không thấy và không nghe thấy người kia. Vẫn chưa rõ SCP-167 làm cong không gian như thế nào để tạo ra hiệu ứng này, nhưng cần được nghiên cứu thêm.

Phụ lục 167-02: Một yêu cầu kiểm tra tác động của SCP-184 lên SCP-167 đã được đề xuất. Thí nghiệm này đang được xem xét.

Phụ lục 167-03: Yêu cầu sử dụng SCP-167 làm nơi lưu trữ nhỏ gọn cho các SCP lành tính đã được đề xuất bởi Tiến sĩ █████. Đề xuất này yêu cầu phân loại lại SCP-167 thành loại An toàn, vì vậy việc đánh giá lại đang chờ xử lý.

Tài liệu # 167-08: Như hầu hết các bạn đều biết, Tiến sĩ ██████ đã được ghi hình khi xâm nhập vào SCP-167 vài ngày trước mà không có bóng dây thừng cần thiết, và anh ta vẫn chưa quay lại. Số phận cuối cùng của anh ta vẫn chưa được biết, nhưng các đội tìm kiếm đã không có kết quả gì. Hãy để đây là một lời nhắc nhở cho tất cả các bạn rằng bạn có thể dễ dàng bị lạc vào đó như thế nào nếu bạn không sử dụng một số phương pháp đánh dấu đường đi của mình. Nếu tôi phát hiện ra rằng bất kỳ nhà nghiên cứu nào khác đã không tuân theo các quy định an toàn và bước vào mà không có một quả bóng sợi dây nào, bất kể họ định đi sâu đến đâu, họ sẽ thấy mình được chuyển đến một cơ sở khác để nghiên cứu SCP cấp Keter, nơi mà họ nên có động lực dồi dào để học cách tuân theo các quy định an toàn khá nhanh chóng. —Tr. Klein.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License