SCP-1?1!-RU


đánh giá: +3+x
1711.jpeg

Thứ ở bên trong bức ảnh này là gì? SCP-1711-RU.
Bức ảnh này có an toàn không? Có.

Q: Mã vật thể của thứ này là gì?
A: SCP-1711-RU.

Q: Phân loại của SCP-1711-RU là gì?
A: Safe.

Q: Liệu Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt có quan trọng không?
A: Đương nhiên, chúng quan trọng.
Q: Nó được quản thúc ở đâu?
A: Một cái tủ khoá tại Điểm-7.
Q: Có bất kì biện pháp phòng ngừa nào cần thiết không?
A: Không bắt buộc, nhưng nên tránh để nó tiếp xúc với độ ẩm cao.
Q: Tại sao?
A: Để vật thể không bị hư hỏng.
Q: Có thể tiếp cận được nó không?
A: Có thể.
Q: Làm thế nào để có thể tiếp cận được nó?
A: Quyền hạn tiếp cận chỉ được cấp cho những người quản lý hiện thời.

Q: Có thể trình bày phần mô tả của vật thể này không?
A: Có thể, nhưng khá khó khăn.
Q: Vật thể này là gì?
A: Một bộ bài.
Q: Có bao nhiêu lá bài ở bên trong?
A: Năm mươi mốt.
Q: Sao chỉ có năm mươi mốt lá?
A: Không có lá Jack Rô.
Q: Còn bất kỳ đặc trưng nào khác không?
A: Đương nhiên.
Q: Đặc trưng đó là gì?
A: Không có hộp đựng.
Q: Dị tính của vật thể này là gì?
A: Khiến bạn chỉ có thể suy nghĩ và nói về vật thể này dưới dạng một câu hỏi và một câu trả lời.
Q: Có cách nào để chống lại dị tính đó không?
A: Nó sẽ khả thi nếu bạn không nghĩ về nó.
Q: Dị tính có cường độ như thế nào?
A: Mạnh bất thường.
Q: Nó có tác động đến tất cả các phương tiện truyền thông không?
A: Có.
Q: Nó được phát hiện ở đâu?
A: Một ngôi nhà cũ ở ██████.
Q: Nó được phát hiện như thế nào?
A: Những thường dân giao tiếp với nhau một cách bất thường khi đề cập về nó.

Q:phụ lục nào liên quan đến vật thể này không?
A: Tất nhiên, đó là phần tài liệu được đính kèm.
Q: Nội dung bên trong tài liệu đó là gì?
A: Các thử nghiệm sử dụng vật thể.
Q: Ai là người chịu trách nhiệm cho chúng?
A: Ts. ██████.
Q: Ai là người ghi chép lại chúng?
A: Ts. Anderson.
Q: Có bao nhiêu thử nghiệm đã được thực hiện?
A: Bốn.
Q: Vì sao chỉ có nhiêu đấy?
A: Quá trình nghiên cứu vật thể này đã gặp phải không ít khó khăn, do đó các thử nghiệm này đã bị tạm ngừng.
Q: Mục đích của những thử nghiệm này là gì?
A: Để quan sát cách SCP-1711-RU tác động đến việc mô tả và giao tiếp bằng miệng.

Q: Thử Nghiệm Số 1 là gì?
A: Một thử nghiệm nhằm mô tả bề ngoài của vật thể.
Q: Chuyện gì đã xảy ra?
A: Nó thành công, nhưng việc mô tả được trình bày dưới dạng một câu hỏi và một câu trả lời.

Q: Thử Nghiệm Số 2 là gì?
A: Một thử nghiệm nhằm mô tả vật thể này dưới hình thức viết.
Q: Chuyện gì đã xảy ra?
A: Kết quả của thử nghiệm này tương đồng với thử nghiệm trước.

Q: Chuyện gì đã xảy ra trong Thử Nghiệm Số 3?
A: Các nỗ lực để trình bày mô tả về vật thể trên các phương tiện truyền thông khác.
Q: Nó có thành công hay không?
A: Có, nhưng kết quả đã xảy ra có đôi chút khác biệt so với dự kiến.
Q: Khác biệt đó như thế nào?
A: Nó bị chuyển thành những câu hỏi và câu trả lời.

Q: Chuyện gì đã xảy ra trong Thử Nghiệm Số 4?
A: Các nỗ lực để giao tiếp bằng miệng với những người khác về vật thể.
Q: Nó có thành công không?
A: Tuy khá khó khăn, nhưng đối thoại dạng hỏi đáp đã khiến cho những nỗ lực này thành công.

Q: Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
A: Bộ bài đã được lưu trữ trong một cái tủ khoá, Ts. ██████ hiện đang nắm giữ chìa khóa tại mọi thời điểm, và việc lấy vật thể khi không được cho phép bị nghiêm cấm.

Q: Còn có phụ lục nào khác không?
A: Có. Một câu nói từ Ts. ██████.
Q: Anh ta nói gì?
A: "Bất kỳ ai sử dụng vật thể này nhằm mục đích tiêu khiển sẽ chỉ được ăn sandwich vào bữa chiều tại phòng ăn trong suốt một tuần."

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License