SCP-1762


đánh giá: +5+x
New-Dragon.jpg

Một cá thể của SCP-1762-2.

Mã vật thể: SCP-1762

Phân loại: Safe Neutralized

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1762-1 được giữ trong một phòng quản thúc thường tại Khu-██. Trong khoảng thời gian SCP-1762-1 thả ra SCP-1762-2, cần quay lại hình ảnh cho mục đích nghiên cứu. Mặc dù những cá thể SCP-1762-2 được cho là vô hại, chúng không được phép cho ra khỏi khu vực quản thúc.

Mô tả: SCP-1762-1 là một chiếc hộp bìa có kích thước 32cm x 20cm x 26cm. Cả mặt trong và ngoài của hộp được xịt sơn bạc, dòng chữ "NƠI ĐÂY CÓ RỒNG" được viết tay bằng bút dạ đen lên nắp hộp. Mở nắp SCP-1762-1 khi không trong quá trình thả sẽ cho thấy SCP-1762-1 rỗng bên trong.

SCP-1762-1 sẽ thường xuyên mở nắp và thả ra SCP-1762-2. Trong khoảng thời gian này, SCP-1762-1 sẽ nhả ra một lượng khói đen lớn tan biến nhanh. Mất trung bình một khoảng thời gian là 20 giây để các cá thể SCP-1762-2 xuất hiện sau khi khói tan.

SCP-1762-2 là các sinh vật đi ra từ SCP-1762-1. Tất cả cá thể SCP-1762-2 mang hình dạng một số loại rồng, mang hình dáng Rồng trong cả truyền thuyết phương Đông và phương Tây, dưới dạng mẫu gấp Origami. Nghiên cứu các cá thể SCP-1762-2 cho thấy chúng được làm từ giấy Kami. Sau khi ra khỏi SCP-1762-1, các cá thể SCP-1762-2 sẽ bay xung quanh thành đàn, chơi đùa với nhau và với bất cứ nhân sự nào gần đó.

SCP-1762-2 mang nhiều độ dài khác nhau, từ 9-30cm; tất cả đều có thể bay sau khi ra khỏi SCP-1762-2, với tốc độ cao nhất đã đo được là 15km/h. Số lượng SCP-1762-2 khác nhau mỗi lần mở nắp, từ 50-400 cá thể mỗi lần.

Sau khoảng 2-3 tiếng bên ngoài SCP-1762-1, tất cả cá thể SCP-1762-2 sẽ bay trở lại SCP-1762-1; trong khoảng thời gian này, SCP-1762-1 sẽ bắt đầu nhả khói, và tất cả cá thể SCP-1762-2 sẽ biến mất sau khi tới vành hộp. Sau khi tất cả cá thể SCP-1762-2 đã quay trở lại, SCP-1762-1 sẽ đóng nắp, thời gian mở lại không xác định.

Một lời nhắn sẽ có thể được khắc lên nắp hộp sau mỗi lần SCP-1762-2 quay trở về. Mọi nỗ lực gửi lại lời nhắn hay thiết bị ghi âm cho SCP-1762-2 đều thất bại. Những lời nhắn này đã được ghi chép lại cùng với ngày xuất hiện.

Phụ lục 1762-01: Vào ██/██/20██, SCP-1762-1 trải qua một chuỗi sự kiện kéo dài 11 tháng và 28 ngày; những sự việc này cùng với những vụ việc trước đó dẫn đến sự bắt đầu của hoàn cảnh này đã được mật hóa dưới tên "Sự Kiện Jabberwocky".

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License