SCP-177
rating: +3+x

Mã vật thể: SCP-177

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do mức độ an toàn của đối tượng, SCP-177 phải được lưu trữ trong phòng của Ts. Calib, chỉ được di chuyển theo quyết định của tiến sĩ hoặc theo ý của Quản trị viên Cấp 4. SCP-177 được lưu trữ trong tủ bảo quản Cấp 4. Trong quá trình sử dụng SCP-177, các quy tắc tiêu chuẩn của cờ vua phải được tuân thủ; bất kỳ đối tượng thí nghiệm nào cố gắng gian lận hoặc làm sai các quy tắc này sẽ bị dẫn ra khỏi phòng.

Mô tả: SCP-177 là một bàn cờ vua hình vuông tiêu chuẩn tám nhân tám (8x8) có kích thước 40cm x 40cm. Trên bàn cờ có 16 con Tốt, hai Vua, hai Hậu, bốn quân Tượng, bốn quân Mã và bốn quân Xe, tổng cộng có 16 quân đen và 16 quân trắng. Tất cả đều được chạm khắc từ ngà voi. Các quân màu trắng có thể di chuyển, thậm chí có thể lấy ra khỏi bàn cờ với một lực tối thiểu; Tuy nhiên, các quân màu đen không thể bị lấy ra khỏi bàn cờ, hoặc bị di chuyển bởi bất kỳ lực bên ngoài nào; Lực vượt quá 3 kilo-Newton đã được tác dụng lên các quân đen, chỉ dẫn đến thiết bị bị hư hỏng.

Khi một nước đi mở đầu hợp lệ được thực hiện bằng cách sử dụng các quân màu trắng, SCP-177 sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động. Khi hoạt động, SCP-177 có thể được sử dụng để chơi cờ vua theo các quy tắc tiêu chuẩn (quân trắng đi trước, quân tốt có thể di chuyển hai ô vuông ở nước đi đầu tiên, v.v…). Các quân đen tự di chuyển và sau khi thực hiện một nước đi bằng quân trắng, quân trắng đó sẽ bất động cho đến khi quân đen di chuyển. Khi một quân cờ bị bắt, nó sẽ được di chuyển sang một bên của bàn cờ và tự động bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Trong trường hợp bên trắng thắng, các quân đen đều quay trờ lại vị trí ban đầu và không có tác dụng nào khác được ghi nhận cho đến khi trận đấu mời bắt đầu. Nếu quân đen thắng, các quân đen sẽ thực hiện một "điệu nhảy" mừng và quân trắng ngã xuống trước khi tự quay về vị trí ban đầu. Nếu xảy ra bế tắc, tất cả các quân sẽ rơi xuống và trở lại vị trí ban đầu.

Phụ lục: Lịch sử của SCP-177: SCP-177 đã được Tổ chức quản thúc từ 03/██/199█, sau một đợt truy quét thường xuyên ở cửa hàng đồ cổ ở khu vực London, Anh. Cửa hàng được đề cập được cho là bình thường ngoại trừ SCP-177, được mua lại bởi Ts. Calib. Cử hàng kể từ đó đã được giám sát cho bất kỳ hoạt động bất thường nào khác.

Nhật ký Thí nghiệm Cục bộ:

Thí nghiệm: 001
Kỳ thủ Trắng: D-177-01, nữ, Da trắng, 25 tuổi. Đối tượng được chọn vì năng khiếu cờ vua.
Kết quả Ván đấu: Tổn thất nặng nề cho bên đen, bên đen chiếu tướng sau 60 nước đi.

Thí nghiệm: 014
Kỳ thủ Trắng: D-177-01, cùng đối tượng với 13 ván trước.
Kết quả Ván đấu: Rất ít tổn thất cho phe đen, kết thúc bằng việc D-177-01 ở lượt 50; hầu như tất cả các quân trắng đã bị bắt. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi lại về việc SCP-177 thực sự thắng một trò chơi.

Thí nghiệm: 025
Kỳ thủ Trắng: ████ ██ ████, nam, Trung Quốc, 34 tuổi. Nhà vô địch cờ vua địa phương tại thị trấn [DỮ LIỆU BỊ XÓA], tỉnh Giang Tô, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Ông ████ được thông báo rằng SCP-177 được vận hành từ xa bằng một máy tính chơi cờ tiên tiến do Sherman Computer Products phát triển.
Kết quả Ván đấu: SCP-177 đã thăng cấp thành công một trong những con tốt của nó thành Hậu và sử dụng quân này để chiếu tướng Ông ████ vài lần trước khi chiếu tướng lần cuối ở lượt 75. Ông ████ bị tẩy mất trí nhớ và được thả.

Thí nghiệm: 051
Kỳ thủ Trắng: ████ ███, nam, Nhật Bản, 50 tuổi. Cựu vô địch Cờ vu Quốc gia Nhật Bản.
Kết quả Ván đấu: SCP-177 đã tạm dừng khá lâu giữa các lượt (thường vượt quá 10 phút) và di chuyển các quân chậm. Cuối cùng, Ông ███ từ bỏ, tuyên bố rằng bàn cờ đã "Bị hỏng" và "Mất quá nhiều thời gian". Trong các thử nghiệm trong tương lai, kiếm soát thời gian sẽ được sử dụng để không có sự lặp lại của thử nghiệm này. Ông ███ bị tẩy trí nhớ và được thả.

Thí nghiệm: 167
Kỳ thủ Trắng: Ts. Calib, chuyên gia cờ vua và là nhà nghiên cứu chính về SCP-177. Ts. Calib đã yêu cầu chơi một trò chơi với SCP-177.
*Kết quả Ván đấu:** Bên đen chiếu tướng ở 154 lượt. Ts. Calib tuyên bố rằng đây là "ván cờ chết tiệt nhất mà [ông] từng chơi", và bày tỏ sự quan tâm đến một trận tái đấu.

Thí nghiệm: 200
Kỳ thủ Trắng: Máy tính chơi cờ "Deep Blue""
Kết quả Ván đấu: SCP-177 suýt thua Deep Blue trong 50 lượt di chuyển. Kể từ thời điểm này, chiến lượt cờ vua của SCP-177 đã được ghi nhận là được cải thiện đáng kể.

Thí nghiệm: 406
Kỳ thủ Trắng: Ts. Calib
Kết quả Ván đấu: Ts. Calib bị chiếu tướng trong 11 lượt, một kỷ lục mới cho SCP-177. Ts. Calib nỏi rằng SCP-177 "chắc chắn đã gian lận", với lý do sử dụng sai động thái bắt Tốt qua đường. Đoạn ghi lại cho thấy SCP-177 đã chơi một cách hợp lệ.

Thí nghiệm: 529
Kỳ thủ Trắng: ██████████ █████, Nhà vô địch Cờ vua Thế giới 20██. Ông █████ được thông báo rằng SCP-177 đang được điều khiển bởi một máy tính chơi cờ tiên tiếng do Sherman Computer Products phát triển.
Kết quả Ván đấu**: Ông █████ đã thua SCP-177 trong 90 lượt di chuyển, nói rằng "người lập trình máy tính này là một thiên tài". Ông █████ bị tẩy trí nhớ Loại A sau khi thí nghiệm và được thả.

Thí nghiệm: 702
Kỳ thủ Trắng: Máy tính cờ vua "Rykba", người vô địch Giải vô địch Máy tính Cờ vua Thế giới 2007-2010.
Kết quả Ván đấu: SCP-177 đã thắng sau 25 lượt di chuyển.

Thí nghiệm: 975
Kỳ thủ Trắng: "Andersenn", một máy tính chơi cờ do Ts. Calib phát triển với mục đích rõ ràng là đánh bại SCP-177. Máy tính được chế tạo để có thể đi lệch các quy tắc của cờ vua và "gian lận" nếu cần thiết. Các quân trắng do cánh tay robot chế tác.
Kết quả Ván đấu: Ván đấu diễn ra bình thường cho đến lượt 63, khi Andersenn cố gắng di chuyển quân Hậu trắng theo hình chữ L tương tự như quân Mã để chiếu tướng. Sau đó, SCP-177 bị "ném" vào Andersenn bởi một lực vô hình với tốc độ hơn ██km/h, dẫn đến phá hủy một số mạch quan trọng trong máy tính.

Giao thức mới. Không gian lận. Tôi có cần phải nói điều gì sẽ xảy ra với một con người nếu họ gian lận điều này không?! -Ts. Calib

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License