SCP-180


đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-180

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả các loại phụ kiện trên đầu (bao gồm cả kẹp tóc và nơ) đều bị hạn chế trong Khu vực Quản lý và Điểm Quản thúc 76 với tất cả an ninh bên ngoài. Bất kỳ ai vi phạm quy tắc này đều phải kiểm tra vật lý hoàn chỉnh, kiểm tra việc đi lại trong Điểm 76 và kiểm tra nhận dạng DNA.

SCP-180 không được rời khỏi phòng thí nghiệm của nó. Sự xuất hiện hiện tại của SCP-180 sẽ được báo cáo tới An ninh hàng ngày. An ninh phải được thông báo ngay lập tức nếu nhân viên gặp phải người mà họ không nhận ra trong bộ phận của họ, đang thực hiện hoặc ăn măc như thể họ thuộc về đó (vì danh tính của họ có thể đã bị đánh cắp).

Mô tả: SCP-180 xuất hiện dưới dạng một chiếc mũ hoặc hình thức phụ kiện đầu hoặc phụ kiện tóc. Bất kỳ các nhân nào đặt SCP-180 trên đầu của họ sẽ bị chiếc mũ 'đánh cắp' danh tính. Hiêu ứng này khiến vật chủ ban đầu hoàn toàn không thể nhận ra, ngay cả với những người rất quen thuộc với chủ thể. Các cá nhân quan sát một đối tượng bị đánh cắp danh tính sẽ chỉ có thể mô tả một cách mơ hồ các đặc điểm của cá nhan đó như tóc và màu mắt, màu da và quân áo nhưng không thể xác định danh tính của đối tượng. Chủ thể không thể thuyết phục người khác về danh tính của họ. Hiệu ứng này kéo dài cho đến khi SCP-180 chọn được chủ thể mới.

Một khi SCP-180 đã đánh cắp danh tính của chủ thể, khi SCP-180 được đội lên đầu của bất kỳ chủ thể nào khác, danh tính của chủ thể đầu tiên (vật chủ) sẽ được in vào chủ thế thứ hai. Điều này có thể xảy ra không chỉ đối với con người mà còn đối với động vật và các vật thể vô tri. Ví dụ, các đối tượng đã nhầm chó tượng và bàn cà phê với vật chủ của SCP-180 khi chiếc mũ được đặt trên những vật thể này.

Ngoại hình của SCP-180 thay đổi khi thay đổi vật chủ. Tuy nhiên, hiệu ứng chỉ là hình ảnh. Đối tượng đã xuất hiện như một chiếc mũ chóp, một chiếc mũ đầu lâu, một chiếc mũ lưỡi rtai, một chiếc khăn rằn, một chiếc kẹp tóc, một chiếc khăn trùm đầu và một chiếc mũ bảo hiểm xe máy, cùng với những đồ vật khác. Hình ảnh sử dụng MRI và siêu âm 3D cho thấy SCP-180 trên thực tế không có gì khác hơn là một tấm vải lanh hoặc vải dài đã mòn giống như mạng ch mặt hoặc tấm vải liệm. Đặt SCP-180 trên đầu đúng cách thực sự sẽ che được khuôn mặt. Nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích làm thế nào và tại sao bức xạ (thị giác và hồng ngoại) được SCP-180 điều khiển để tạo ra hình ảnh giả.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License