SCP-188


đánh giá: +2+x
scp188.jpg

Một ví dụ về sự tác động của SCP-188

Mã vật thể# SCP-188

Phân loại: Safe

Quy trình quản thúc đặc biệt: Do SCP-188 không có mối đe dọa trực tiếp đối với bất kỳ tài sản nào của Tổ chức, nên SCP-188 sẽ được giữ trong Đơn vị Lưu trữ J6-455. Sự hiện diện của nó phải được ghi lại trong quá trình trong đợt Khảo sát Tài sản Khu vực hai lần một tuần. Trong thời gian này, bất kỳ tác động nào từ SCP-188 tới môi trường sẽ phải đảo ngược.

Mô tả: SCP-188 là một khối kim loại iridi ảnh hưởng lên một vùng hữu hạn xung quanh đối tượng. Ngoài ảnh hưởng trong khu vực, SCP-188, về mặt hóa học và vật lý, chỉ đơn thuần là một mẫu kim loại iridi không có gì nổi bật. SCP-188 có khối lượng 181,43 g và đã được đúc thành một khối trụ, có bán kính 1 cm và chiều dài 2,56 cm. Dạng hình trụ hiện tại của SCP-188 không phải là hình dạng ban đầu của nó, nhưng thuận tiện cho thao tác thí nghiệm và lưu trữ.

Ảnh hưởng khu vực của SCP-188 bao gồm sự thay đổi trong môi trường. Những thay đổi này có dạng rời rạc, chẳng hạn như vết trầy xước trên bề mặt hay kết hợp và tạo hình vật liệu môi trường xung quanh như bụi. Những thay đổi này xuất hiện theo thời gian và được lan rộng ra trên toàn bộ khu vực chịu hiệu ứng. Những thay đổi này có sự phức tạp và cấu trúc đạt đẳng cấp cao, và được thấy là biến đổi theo thời gian. Hơn nữa, tác động này mở rộng ra tất cả quy mô, bao gồm các cấu trúc đặc biệt nhỏ và phức tạp. Khi mới bắt đầu được Tổ Chức kiểm soát, SCP-188 luôn thể hiện họa tiết phân dạng. Kể từ đó, nó dần dần thay đổi các kiểu họa tiết, trong đó có kiểu xoắn ốc và dòng chảy. Hình dạng sinh học đã xuất hiện khá hiếm nhưng ở một chủ đề nhất định.

Khi môi trường xung quanh nó được tác động, ảnh hưởng khu vực của SCP-188 sẽ mở rộng ra ngoài. Thử nghiệm cho thấy rằng khu vực này sẽ chỉ mở rộng ra không gian có diện tích sấp sỉ 4000 m2.

Những nỗ lực vô hiệu hóa ảnh hưởng của SCP-188 bao gồm việc chứa trong lồng Faraday, đặt trong thiết bị chứa chất phóng xạ, SCP-188 bị nghiền thành bột và nung chảy. Chưa có cách nào nói trên làm giảm được ảnh hưởng khu vực. Hiện tại có đề nghị làm bay hơi SCP-188 và ngưng tụ lại một phần khí bay hơi đang được xem xét.

SCP-188 lần đầu được một người tiền nhiệm của Tổ Chức chú ý vào ngày ██/█/192█ tại một vùng nông thôn ở Idiana thuộc quyền sở hữu của █████ ████████. Sau khi tìm kiếm kĩ lưỡng, vật thể được phát hiện dưới dạng một cái gai ngập một phần trong lòng đất, và dường như đang trong quá trình thay đổi hình dạng cánh đồng lúa mì ở địa phương bằng cách bện lại với nhau và làm phẳng những cuống cây. Không có hình mẫu nhất định nào xuất hiện vào lúc đó, mặc dù ảnh hưởng đã lan rộng ra vài mét xung quanh. Mặc dù những bản ghi chép chưa hoàn thiện, nhưng được biết là những nỗ lực nhằm kiểm soát ảnh hưởng của vật thể đã thất bại. Khi đưa vào những khối vật liệu, như bê tông hay chì, không làm giảm phạm vi ảnh hưởng ban đầu trong khu vực chịu tác động. Về sau, những việc này khiến cho phần vỏ ngoài của khu quản thúc bị cạo ra. Tổ Chức có bằng chứng rằng nhiều đề xuất bí mật được đưa ra, thí dụ như cất giữ trong vật liệu kim cương. Không có minh chứng nào cho thấy những yêu cầu đòi hỏi công nghệ khoa học phức tạp và ngốn tài nguyên được thực hiện.

Khi tổ chức gốc này được đưa vào Tổ Chức; vật thể và mọi ghi chép còn tồn tại được kể lại và được đặt là SCP-188. Khi những mốt “vòng tròn trên cánh đồng” xuất hiện, mọi người đã cố gắng xác định liệu có mối liên hệ nào giữa nguyên nhân xuất hiện những vòng tròn trên cánh đồng với ảnh hưởng do SCP-188 gây ra hay không. Việc điều tra cho thấy không có mối liên hệ nào trừ vẻ bên ngoài, và các O5 cho rằng những sự tương đồng với các vòng tròn là ngẫu nhiên.

Các đề xuất tìm hiểu nhằm làm sáng tỏ những thống kê nhất định về ảnh hưởng của SCP-188 tới môi trường đang được chấp thuận. Tại thời điểm này, do không có sự nguy hiểm vốn có do SCP-188 gây ra trong quá trình quản thúc hiện tại, các đề xuất yêu cầu các biện pháp khắc nghiệt hoặc tiếp xúc với các SCP khác không được khuyến khích.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License