SCP-1922-J


đánh giá: 0+x
scp1922j-1.jpg

Hành động được khuyến nghị khi đối mặt SCP-1922-J

Mã vật thể: SCP-1922-J

Phân loại: Primitive

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Chúng ta hãy đoàn kết để chấm dứt hệ thống chính phủ dã man này. Tất cả nhân sự phải họp nhau lại và lật đổ bọn tư sản tàn bạo. Nhân sự không được bị lừa trước mưu mẹo của bọn tư bản. Đội đặc nhiệm cơ động Omega-15 "Đồng Chí" đã được chỉ định để tập hợp các giai cấp vô sản thành 1 công đoàn. Bất kì nhân sự nào bị phát hiện hợp tác với những kẻ ủng hộ SCP-1922-J sẽ bị gửi vào Gulag-19. Một lời thề nguyện chấm dứt sự bạo ngược của bọn hám tiền lười nhác nước Mĩ phải được đọc mỗi ngày.

Mô tả: SCP-1922-J là một hệ thống tư bản yếu kém được duy trì bởi bọn đầu sỏ chính trị tham lam phương tây. Nó tìm cách nô dịch hóa những người công nhân dưới học thuyết của SCP-1922-J-1 tước đoạt lấy những thành quả lao động mệt nhọc của người công nhân ấy.

SCP-1922-J bao gồm một hệ thống kinh tế thị trường tự do với ít hoặc không có sự can thiệp của chính phủ. SCP-1922-J tạo ra sự ly khai giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới mà bọn Mỹ lợi dụng để tạo ra nhiều tệ nạn khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng hệ thống này là một công cụ dùng bởi bọn lợn tư bản để kiểm soát dân chúng vì sở thích cá nhân và thao túng suy nghĩ của công chúng hướng tới ý thức hệ của chúng là chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa tự do, buộc con gái của giai cấp vô sản làm gái mại dâm, và bọn chúng còn uống máu trẻ em.

SCP-1922-J-1 [DỮ LIỆU BỊ XÓA] ám chỉ tới "Thuốc Phiện của Người Dân".

Phụ lục SCP-1922-J: Tổ chức vinh quang của chúng ta kể từ nay sẽ được gọi là Liên Hiệp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa của sự Quản thúc, Lưu trữ và Bảo vệ. - Hội Đông Giám Sát của LHCHXHCNSCP và Đồng Chí vĩ đại nhất #1

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License