SCP-1955

/* Classic SCP Foundation Theme
 * [2020 Wikidot Theme]
 * Created by Lt Flops
**/
 
/* ---- PAGE WRAP ---- */
 div#container-wrap{
   background-image: url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/theme%3Aclassic/classic_body_bg.png);
   background-repeat: repeat-x;
}
 
/* ---- HEADERS ---- */
 span, a{
   word-break: unset;
}
 h1{
   font-size: 190%;
}
 h1, h2, h3, h4, h5, h6{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
}
 #header h1,
 #header h2{
   margin-left: -.16em;
}
 #header h1{
   max-height: 105px;
   margin: 0;
}
 #header h2{
   margin: 0;
}
 
/* ---- SITE HEADER ---- */
 #header h1 a,
 #header h2 span{
   color: transparent;
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a{
   font-family: "Trebuchet MS", "Trebuchet", "Verdana", "Arial", "Helvetica", sans-serif;
   letter-spacing: 0;
}
 #header h1 a::before,
 #header h2 span::before{
   text-shadow: none;
}
 #header h1 a::before{
   content: "Tổ Chức SCP";
   color: hsl(0, 0%, 93%);
}
 #header h2 span::before{
   content: "Để Quản thúc, Lưu trữ, và Bảo vệ";
   color: hsl(353, 100%, 30%);
}
 
/* ---- TOP MENU ---- */
 #header{
   background: none;
}
 #top-bar ul li,
 #top-bar ul li ul{
   box-shadow: none;
}
 #top-bar ul li ul{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 1px 1px;
}
 #top-bar ul li a{
   border-color: hsl(0, 0%, 27%);
   border-style: solid;
   border-width: 0 0 0 1px;
}
 #top-bar ul li a::before{
   content: "[";
}
 #top-bar ul li a::after{
   content: "]";
   position: relative;
 
/* NOTE: The Top Bar Menu has spaces after each bullet, which is why this is done: */
   left: -.3em;
}
 #top-bar ul li ul li a::before{
   content: unset;
}
 #top-bar ul li ul li a::after{
   content: unset;
}
 .mobile-top-bar{
   bottom: -.5px;
}
 
/* ---- SEARCH BOX ---- */
 #search-top-box input.empty{
   color: hsl(0, 0%, 45%);
}
 #search-top-box-input{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-input:hover,
 #search-top-box-input:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 47%);
   box-shadow: none;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 96%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
   font-size: 100%;
   font-weight: normal;
}
 #search-top-box-form input[type="submit"]:hover,
 #search-top-box-form input[type="submit"]:focus{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 87%);
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- SIDE MENU ---- */
 #side-bar{
   clear: both;
   padding: .78em;
   padding-bottom: 0;
   border: 1px solid hsl(0, 0%, 87%);
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .side-block{
   margin-bottom: .78em;
   background: white;
   border: none;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 #side-bar .heading{
   padding-left: 0;
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   border-bottom: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- INFO BAR ---- */
 body{
   --barColour: hsl(0, 0%, 28%);
}
 
/* ---- INFO PANE ---- */
.creditRate{
   margin-right: 0 !important;
   border: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 .creditButton p a{
   color: hsl(0, 0%, 95%);
   border-left: none !important;
}
 .rate-box-with-credit-button .fa-info:hover{
   color: hsl(112, 100%, 77%);
}
 .modalbox{
   max-height: unset !important;
   border-radius: 0 !important;
   box-shadow: none !important;
}
 
/* ---- PAGE RATING ---- */
.page-rate-widget-box{
   margin-right: 0;
   border-radius: 0;
   box-shadow: none;
}
 .page-rate-widget-box .rate-points{
   background-color: hsl(0, 0%, 40%) !important;
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .rateup,
 .page-rate-widget-box .ratedown{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   font-weight: normal;
}
 .page-rate-widget-box .rateup a,
 .page-rate-widget-box .ratedown a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
}
 .page-rate-widget-box .rateup a:hover,
 .page-rate-widget-box .ratedown a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 .page-rate-widget-box .cancel{
   background-color: hsl(0, 0%, 87%);
   border: none;
   border-radius: 0;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   text-transform: lowercase;
}
 .page-rate-widget-box .cancel a:hover{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   background: hsl(0, 0%, 93%);
   text-decoration: underline;
}
 
/* ----- GENERAL ----- */
 body{
   color: hsl(0, 0%, 5%);
   word-break: unset;
}
 hr{
   height: 0;
   margin: 1em 0;
   background-color: transparent;
   border-top: 1px solid hsl(0, 0%, 67%);
}
 
/* ---- IMAGE BLOCK ---- */
 .scp-image-block.block-right{
   margin: 0 0 1em 2em;
   box-shadow: none;
}
 
/* ---- CLASSIC IMAGE BLOCK DIV ---- */
 .classic-image-block{
   float: right;
   width: 300px;
   margin: 0 0 1em 2em;
   text-align: center;
}
 
/* ---- YUI TABS ---- */
 .yui-navset .yui-nav a,
 .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a{
  /* ---- Tab Background Colour | [UNSELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 0%, 100%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav a:hover,
 .yui-navset .yui-nav a:focus{
  /* ---- Tab Background Colour | [HOVER] ---- */
   background-color: hsl(0, 49%, 91%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 .yui-navset .yui-nav .selected a,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:focus,
 .yui-navset .yui-nav .selected a:hover{
  /* ---- Tab Background Colour | [SELECTED] ---- */
   background-color: hsl(0, 70%, 35%);
  /* -------- */
   background-image: none;
}
 
/* --- INTERWIKI --- */
 iframe.scpnet-interwiki-frame{
   position: relative;
   width: 17em;
   height: 12em;
   margin-left: .313em;
   background-color: transparent;
}
 
/* ---- MOBILE MEDIA QUERIES ---- */
 @media (max-width: 767px){
    #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
}
 @media (max-width: 479px),
 @media (min-width: 480px) and (max-width: 580px),
 @media (min-width: 581px) and (max-width: 767px){
   #side-bar .side-block{
     background-color: hsl(0, 0%, 100%);
   }
   #side-bar:after{
     background-color: hsla(0, 0%, 30%, .2);
   }
   #header, .mobile-top-bar{
     max-width: 95%;
   }
   .mobile-top-bar{
     left: 0;
   }
}

đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-1955

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc đặc biệt: Trong thời điểm viết tài liệu này, đã có 20 bản sao của SCP-1955 (bao gồm 3 cuộn phim gốc 35mm, 5 băng VHS, và 4 đĩa DVD lậu) đã được thu hồi bởi các lực lượng của Tổ Chức. Các đặc vụ sẽ giám sát các phần mềm chia sẻ tệp tin để tránh việc chúng có thể bị rò rỉ vào không gian mạng; Đội Đặc Nhiệm Cơ Động 36-Epsilon Beta ("MPAA Martyrs") sẽ theo dấu địa chỉ IP của từng người đăng tải SCP-1955 và quản lý chúng nếu cần thiết. Vì SCP-1955 đã hết hạn bản quyền, các mật vụ của Tổ Chức trong nhóm bảo vệ giấy phép phạm vi công cộng phải đảm bảo rằng SCP-1955 không được phát hiện và lưu trữ cho công chúng.

Miêu tả: SCP-1955 là một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 19██ được sản xuất bởi hãng phim ███████ Pictures, một hãng phim Holywood không còn hoạt động mang tên là Spleen Eaters From Venus!. Cốt truyện của bộ phim xoay quanh một chủng loài ngoài hành tinh cùng tên chuyên ăn nội tạng và những nỗ lực chiến đấu chống lại chúng của một người Mỹ sống ở vùng ngoại ô, Buck Johnson. SCP-1955 giống như những bộ phim có kinh phí thấp khác trong thập niên 1950, với việc người xem thường chỉ trích những pha hành động, hiệu ứng đặc biệt và bối cảnh đều có chất lượng thấp.

Dị tính của SCP-1955 sẽ xuất hiện khi đối tượng xem SCP-1955 ít nhất 30 phút liên tục.1 Sau khi dị tính được kích hoạt, người xem sẽ phải chịu đựng một chứng rồi lọan dài hạn: bất kì câu chuyện hư cấu đã được xem2 đã được xem là một bộ phim khoa học viễn tưởng thiếu kinh phí từ cuối thập niên 1940 đến đầu thập niên 1960. Các diễn viên gốc và yếu tố cốt truyện vẫn giữ nguyên, nhưng được thay đổi một cách nhất quán:

-Chất lượng diễn xuất thấp, được mô tả là "khoa trương" hoặc "tệ hại".
-Các hiệu ứng đặc biệt được sử dụng trong bộ phim đã được thay đổi để chúng có quy mô sản xuất tương tự như những bộ phim từ những năm 1950; trình tạo đồ họa (CGI) được thay thế bởi những diễn viên trong các bộ trang phục, các hiệu ứng 3D tỉ lệ cao được thay thế bởi vài thủ thuật ánh sáng Technicolor, v.v..
-Các yếu tố cốt truyện của phim được thay đổi để chúng phù hợp với cốt truyện khoa học viễn tưởng (ví dụ: một bộ phim hài lãng mạn sẽ được thay đổi để bao gồm người ngoài hành tinh, mật mã hoặc các yếu tố tương tự).
-██% của phim được lấy bối cảnh từ bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thay đổi để vị trí của chúng thích hợp để có thể dựng phim ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hầu hết là trong những phân cảnh ngoại ô. Những ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh trong phim sẽ được dịch thành tiếng Anh.

Phim hoạt hình và tường thuật không hư cấu (chẳng hạn như bản tin và phim tài liệu) về SCP-1955 không ảnh hưởng đến cho người xem nó. Cho đến nay, các nghiên cứu viên vẫn chưa tìm ra cách để đảo ngược tác động của SCP-1955.

Phụ lục: Ngày 30 tháng 8 năm 1999, Tổ Chức đã xác định được vị trí của ████ ██████, một diễn viên trong bộ phim SCP-1955 và là một người bạn thân của đạo diễn bộ phim ấy, ██████ ████████████ (đã qua đời năm 1980). Đặc vụ █████ đã tiến hành một cuộc thẩm vấn, bản ghi âm dưới đây:

Đặc vụ █████: Ông có thể kể lại cách mà ông đã được mời tham gia sản xuất bộ phim Spleen Eaters From Venus! không?

████ ██████: Như cách mà mọi người được mời tham gia đóng phim lúc đó thôi. Chú tôi đã đưa cho anh ta 40 ngàn đô để làm chi phí sản xuất phim, vì vậy mà tôi được chọn làm vai chính. Tôi chưa từng diễn xuất từ khi tôi học trung học phổ thông, nhưng tôi rất hào hứng khi được tham gia vào bộ phim mà tôi không quan tâm.

Đặc vụ █████: Ông ██████ ████████████ đã cư xử như thế nào trong thời gian sản suất bộ phim?

████ ██████: Umm…"kì quặc", có thể là một cách để nói về ông ta. Ông ta chưa từng nói quá hai từ với mọi người suốt thời gian chúng tôi tham gia sản xuất bộ phim, ngoại trừ việc cung cấp cho chúng tôi những chỉ dẫn rõ ràng nhất có thể. Ông ta cứ lẩm bẩm với bản thân ông ta về việc bộ phim này chính là "tuyệt tác" của ông ta, luôn luôn trôi dạt vào không gian…nó có hơi bối rối. Đến khi chúng tôi hoàn thành bộ phim, tất cả mọi người rời khỏi nơi đó và tránh xa ông ta càng xa càng tốt.

Đặc vụ █████: Bộ phim đã không được đầu tư đầy đủ cho lắm…

████ ██████: Hah! Flop vãi luôn ấy. Tôi sẽ bất ngờ nếu như có hơn một trăm người xem bộ phim đó. Người đứng đầu công ti, tôi nghĩ anh ấy tên là ████ ██████, đã dọa rằng sẽ chém bay cái đầu ông ta nếu anh ấy nhìn thấy ông ta một lần nữa.Tôi cũng không đi diễn sau vụ đó, và theo như tôi được biết, ông ta cũng chẳng làm đạo diễn của phim nào nữa cả.

Đặc vụ █████: Ông ấy phản ứng thế nào trước sự thất bại về tài chính của bộ phim?

████ ██████: Có thứ gì đó đã đánh động ông ta ở bên trong, tôi nghĩ là thế. Tôi chỉ gặp được ông ấy đúng một lần, đó là vài tuần sau khi bộ phim được công chiếu. Tôi ghé nhà ông ấy để đưa cho ông ấy vài chai rượu vang để an ủi ông mà tôi đã mua, và khi ông ấy ra mở cửa, ông ấy trông như đã bị tàu hỏa đâm. Mắt đỏ lè, quần áo chưa được giặt trong nhiều ngày,v.v,…

Đặc vụ █████: Ông ta đã nói gì?

████ ██████: Không nhiều. Ông ấy cảm ơn tôi vì đã mang rượu vang đến, và ông ấy mời tôi xem "Director's Cut" của ông khi ông hoàn thành nó. Ông ấy nói rằng nó có thể "thay đổi cả thế giới phim."

Đặc vụ █████: Ông chưa từng thấy nó…?

████ ██████: Không. Những người có góc nhìn như ông ta sẽ không làm gì liên quan đến tôi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License