SCP-1959


đánh giá: +2+x
1959-new.png

Hình ảnh của SCP-1959 được chụp vào ngày ██/██/2010

Mã vật thể: SCP-1959

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Vào thời điểm viết bản báo cáo này, SCP-1959 vẫn chưa được quản thúc. Tất cả các đài thiên văn trong khoảng 50° vĩ độ Bắc tới 73.2° vĩ độ Nam đều phải được đưa vào danh sách theo dõi của Tổ Chức và việc xoá trí nhớ phải được áp dụng cho mọi nhân chứng. Trong trường hợp thu hồi được nó, một đơn vị quản thúc đặc biệt đã được lập riêng tại Khu-██.

Mô tả: SCP-1959 là một bộ đồ phi hành gia màu trắng không có ký hiệu, bề ngoài tương tự như mẫu SK-1 mà Liên Xô dùng cho chương trình Vostok, với vài điểm khác biệt. Bản thân bộ đồ có vẻ mang tính bất hoại. Kính của phần mũ bị hư hỏng nặng và bị che mờ, ngăn chặn việc quan sát những gì bên trong phần mũ. Tới nay, tất cả cố gắng liên lạc với SCP-1959 đều đã thất bại. Đối tượng còn phát ra một lượng đáng kể bức xạ gamma.

SCP-1959 liên tục quay xung quanh quỹ đạo của Trái Đất với một tốc độ tương đối ổn định. Vị trí của đối tượng dao động từ quỹ đạo Trái Đất tầm thấp cho tới tầm cao (Từ cách Trái Đất 2000km tới trên 35.000km) vào mọi thời điểm. SCP-1959 sẽ bay xuyên qua bất cứ vật thể nào nó gặp, tạo nên thiệt hại nghiêm trọng về cấu trúc cho vật đó.

Mặc dù đối tượng có khả năng di chuyển độc lập, hầu hết thời gian nó thường bất động. Trong trường hợp đối tượng di chuyển, ngôn ngữ cơ thể của nó cho thấy nỗi thống khổ cùng cực, và đôi khi nó sẽ cố gắng phá lớp kính trên mũ. Có những đoạn phim về SCP-1959 mà trong đó nó lơ lửng tại chỗ trong một khoảng thời gian nhất định trước khi tiếp tục di chuyển. Qua quan sát trong những sự kiện như vậy, đối tượng có vẻ đang chống lại một thế lực vô hình nào đó trước khi bị kéo đi.

Phụ lục-01: SCP-1959 được phát hiện lần đầu tại quỹ đạo Trái Đất tầm thấp bởi phi hành đoàn của [BỊ TÁC ĐỘNG] vào ██/██/1971. Việc quan sát kéo dài ba tiếng trước khi họ mất tầm nhìn về với đối tượng.

Phụ lục-02: "Sau những nghiên cứu về chương trình không gian của Liên Xô và giải mã các tài liệu, chúng tôi có một lý do chính đáng để nghi ngờ rằng SCP-1959 có thể là Aleksei ████████, hoặc Andrei ██████, hay Sergei ████████. Nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để có thể hoàn toàn khám phá danh tính của SCP-1959." —Ts. ███████

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License