SCP-1D6-J


đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-1D6-J

Phân loại:

 1. Safe
 2. Euclid
 3. Keter
 4. Safe, về sau được tái phân loại lên Euclid một khi nó làm nổ mắt một người
 5. Safe, về sau được tái phân loại lên Keter một khi nó làm nổ mắt mười người
 6. Double Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1D6-J phải được quản thúc bên trong:

 1. một hộp các tông
 2. một căn phòng 3m x 3m x 3m tiêu chuẩn
 3. một căn phòng 3m x 3m x 3m tiêu chuẩn có khóa cửa
 4. hồ bơi olympic chứa đầy giấm
 5. boongke dưới lòng đất được bảo vệ bởi một linh mục, một giáo sĩ người Do Thái và một cao bồi
 6. trong chính không gian bỏ túi của nó

Mô tả: SCP-1D6-J là một:

 1. khối đá
 2. vật dụng trong gia đình thông thường
 3. chú chó lớn
 4. bầy côn trùng
 5. vài người vô gia cư
 6. khối cơ thể bao gồm ít nhất ba phần khác nhau

ngoại trừ nó:

 1. cực kỳ cũ và đang phân hủy
 2. rất mới
 3. lỗi thời một cách đáng báo động
 4. ấm khi chạm vào
 5. mang phóng xạ
 6. phi hình học

SCP-1D6-J được thu hồi từ:

 1. phòng tắm của Ts. Bright
 2. nhà ngoại ô, gia đình bây giờ mất trí
 3. đền thánh, các nhà sư ghét nó
 4. tương lai được thay thế
 5. tương lai thực sự
 6. một vũ trụ khác, bước đi tồi khi nhìn lại

Nỗ lực phá hủy nó đã không thành công do:

 1. không cảm thấy thích nó
 2. nó không thể bị phá hủy
 3. nó tái sinh
 4. nó quá dễ thương để bị tiêu diệt
 5. nó ra tay với các nhà khoa học trước
 6. [DỮ LIỆU BỊ XÓA] trên toàn bộ khuôn mặt của mọi người

Xử lý SCP hoặc ở gần nó sẽ dẫn đến:

 1. lòng bàn tay có lông
 2. cảm giác hoang tưởng dữ dội
 3. da được thay thế bởi một chất không phải là da
 4. hình thành một tâm trí bầy đàn
 5. Hội Chứng Mất Chân (DLS)
 6. chết nhiệt

Nhật ký Nghiên cứu:
Nỗ lực nghiên cứu:

 1. ném bóng cao su vào SCP
 2. tiếp xúc trực tiếp với lửa
 3. yêu cầu một nhân sự Cấp-D nói về vấn đề của bản thân anh ta cho SCP
 4. đọc một danh sách các từ tạo động lực giữa những chữ cái "G" và "M"
 5. vẽ ria mép bằng bút dạ
 6. cho SCP-682 ăn nó

Kết quả:

 1. có mùi long não nồng nặc
 2. một giọng nói hướng dẫn danh sách mua sắm từ bên ngoài buồng quản thúc
 3. máu, máu ở mọi nơi
 4. không có gì nhiều, nhưng các O5 đã bảo chúng tôi ngừng lại
 5. Điểm-22 bị phá hủy
 6. thời gian giờ bị đảo ngược trở lại, lỗi của tôi

Ghi chú:

 1. Đừng cho nó ăn sau nửa đêm
 2. Đừng có dùng nó như một cái chặn cửa nữa, mọi người
 3. Tất cả đề cập liên quan đến văn hóa đại chúng đều bị nghiêm cấm
 4. Khá chắc nó đã nháy mắt với tôi
 5. Yêu cầu về thiết bị và ánh sáng tốt hơn để đọc sách đã bị từ chối
 6. Đó là sự thật và tất cả chúng ta phải lên con tàu đen đó
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License