SCP-2001


đánh giá: +6+x
medium.jpg

Khung hình tĩnh từ sự cố 2001-19██-1

Mã vật thể: SCP-2001

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tính đến thời điểm hiện tại, việc quản thúc hoặc ngăn chặn SCP-2001 là không thể. Trong trường hợp này, một số phương án thay thế được thực hiện hỗ trợ cho việc giám sát đối tượng. Các trường hợp dạng Gamma hoặc Beta nếu không liên quan đến NASA hoặc bất cứ tổ chức không gian cụ thể nào sẽ bị theo dõi và giam giữ khi cần thiết. Những nhân sự hoặc các cá nhân của các tổ chức không gian có dấu hiệu phơi nhiễm dạng Gamma hoặc Beta sẽ được sử dụng thuốc lú và điều chỉnh công tác. Kể từ ngày 21/10/20██, mọi trường hợp có dấu hiệu triệu chứng dạng Alpha sẽ được cách ly ở Dãy ██ của Khu ██. Các cá nhân dạng Alpha phép sử dụng các thiết bị thiên văn trong mọi trường hợp. Việc kiểm tra SCP-2001 là bắt buộc đối với mọi nhân viên của Tổ chức.

Phụ lục 4/22/19██: Sau Sự cố 2001-19██-A, mọi nhân viên của Tổ chức có dấu hiệu phơi nhiễm SCP-2001 sẽ được chuyển công tác ngay lập tức. Xem Báo cáo Sự cố 2001-19██-A (Yêu cầu quyền truy cập Cấp 4 trở lên).

Mô tả: SCP-2001 là một chuỗi các dao động thần kinh bất thường xảy ra ở ba trong bốn giai đoạn giấc ngủ của con người. Ở một trong ba giai đoạn này, hạch hạnh nhân ở não bộ sẽ hoạt động mạnh trong khoảng 10-15 phút.1 Sau khi kết thúc, các đối tượng sẽ được chia ra làm ba dạng (tương ứng là Gamma, Beta và Alpha) tùy thuộc vào việc SCP-2001 hoạt động vào giai đoạn nào của giấc ngủ.

SCP-2001 không có sự gia tăng đặc biệt với bất cứ đối tượng nào, không phân biệt giới tính, tôn giáo hay chủng tộc. Phân tích quang phổ cho thấy SCP-2001 có thể không xuất phát từ các yếu tố bên trong; thay vào đó, khả năng cao là từ những ảnh hưởng bên ngoài. Lưu ý đặc biệt là trong thời gian gần đây, SCP-2001, đặc biệt là các dạng Alpha, bắt đầu ảnh hưởng đến phần lớn các nhà thiên văn học, phi hành gia và các cá nhân khác nghiên cứu về vấn đề không gian.2

Có ba dạng phơi nhiễm SCP-2001 chính:3

Gamma: Những đối tượng trải nghiệm hoạt động SCP-2001 trong giai đoạn hai của giấc ngủ NREM (Non-Rapid Eye Movement) được xếp vào dạng Gamma. Những đối tượng thuộc dạng Gamma thường khó có thể phân biệt với người bình thường, thể hiện thái độ không đồng tình với những chủ đề về du hành không gian. Các đối tượng thể hiện sự ác cảm một cách rõ ràng khi bàn luận về các vấn đề không gian, và cố gắng tránh né bất kì tổ chức nào liên quan đến thám hiểm hiểm không gian của con người. Ước tình rằng khoảng █% dân số chịu ảnh hưởng bởi các triệu chứng dạng Gamma của SCP-2001.

Beta: Những đối tượng trải nghiệm SCP-2001 vào giai đoạn ba của giấc ngủ NREM được xếp vào dạng Beta. Đặc trưng của các đối tượng dạng này được thể hiện qua sự phản đối đặc biệt với việc thám hiểm không gian, thông qua việc phủ nhận tầm quan trọng cũng như là sự an toàn của việc du hành không gian, lên án những hành động đó là "đặc biệt nguy hiểm" hoặc "vô ích". Bên cạnh đó, các cá thể dạng Beta cũng thường xây dựng các thuyết âm mưu phức tạp liên quan đến con người trong không gian. Ước tính khoảng ██% các thuyết âm mưu về không gian liên quan trực tiếp đến một hoặc nhiều đối tượng dạng Beta, bao gồm cả [ĐÃ GIẤU]. Đáng chú ý là những đối tượng nói trên chưa từng có bất cứ liên hệ nào đến Tổ Chức SCP cũng như các chi nhánh của nó.

Alpha: Sự ảnh hưởng của SCP-2001 ở bất cứ giai đoạn giai đoạn nào của giấc ngủ đều tạo ra các cá thể dạng Alpha. Những đối tượng này chủ động ngăn chặn và gây trở ngại các chương trình không gian, thông qua việc phá hoại, cản trở hoặc ngăn cản các cá nhân, tổ chức, các trung tâm và các hoạt động thám hiểm vũ trụ. Một nhà nghiên cứu của tổ chức, được cho là chịu tác động của SCP-2001 dạng Alpha, chịu trách nhiệm trực tiếp Sự Cố 2001-19██-A (Quyền truy cập Cấp 4 hoặc cao hơn).

Tài Liệu SCP-2001-01

Tài Liệu SCP-2001-09

Phụ Lục 4/30/19██: Những nghiên cứu về khả năng lan truyền của SCP-2001 hiện vẫn đang được tiếp tục.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License