SCP-2003


đánh giá: +6+x
refinery-new.jpg

Điểm Vũ Trang-47, được che giấu trong ██████ Nhà máy Lọc dầu tại ████████, ██████

Mã vật thể: SCP-2003

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2003 hiện được quản thúc tại Điểm Vũ Trang-47, tại một Khu Vực Giới Hạn Loại 4. Theo các giao thức Loại 4, nhân sự được chỉ định phụ trách SCP-2003 cho công tác nghiên cứu, an ninh hoặc bảo trì phải trải qua các quy trình kiểm tra lý lịch mở rộng, cũng như vượt qua thành công Bản câu hỏi Thuyết Nhân Quả Hoiberg-Kazawa. Quyền tiếp cận SCP-2003 chỉ giới hạn ở những nhân sự tham gia dự án XN-SHEPHERD với sự chấp thuận trước của Giám Đốc Điểm-47.

Tất cả thông tin liên quan đến Bộ Hạn Định, Sự biến Xác suất Nâng cao, Cá nhân Phóng đại Chỉ định và chương trình XN-SHEPHERD là tối mật và chỉ được phép truy cập bởi Giám Đốc Điểm-47, O5-7, và các nhân sự được đọc giao thức an ninh SCP-2003.

Công tác theo dõi về dữ liệu chỉ thị định danh sai lệch đáng kể so với thông số Bộ Hạn Định XN phải được báo cáo ngay lập tức tới Giám Đốc Điểm-47 và được coi là Sự kiện Phản ứng Khẩn cấp "Đe dọa Hiện hữu" Cấp 5.

Mô tả: SCP-2003 là một thiết bị cho phép dịch chuyển với một biên độ giới hạn vượt hoặc trở về từ những điểm giao kết không-thời gian tương lai theo cách diễn giải của khoa học chính thống. SCP-2003 được thiết kế và tạo dựng bởi Tổ Chức trong khoảng thời gian hơn 25 năm sử dụng công nghệ có được từ công tác nghiên cứu SCP-████, SCP-███, và SCP-████. Mặc dù các khả năng kỹ thuật và thông số kỹ thuật thiết kế của SCP-2003 đã được ghi chép lại nhằm mục đích tái sản xuất nếu cần thiết, các nguyên tắc khoa học và dị tính đằng sau chức năng của nó không được hiểu rõ tại thời điểm này.

Sau khi kích hoạt, SCP-2003 có khả năng vận chuyển một thực thể sống bị quản thúc trong phạm vi trung tâm buồng của nó tới một điểm tiếp giáp với vị trí hiện tại của nó trong không gian vật lý nhưng lại nằm trong một khoảng thời trong gian tương lai. Tổng số thời gian mà đối tượng du hành tới tương lai liên quan tới tổng số năng lượng truyền vào SCP-2003. Một ước tính gần đúng là 3500 kWh để gửi một đối tượng tới tương lai trong bảy tháng đã được chứng minh bằng tư liệu; tuy nhiên, mối liên hệ này trở nên khó đoán ở mức năng lượng cao hơn.

Đối tượng sử dụng SCP-2003 sẽ tồn tại trong khoảng thời gian chúng du hành trong phạm vi thời gian từ 15 đến 38 tuần trước khi tự động trở lại khoảng thời gian xuất phát tại một điểm tiếp giáp với vị trí hiện tại của chúng. Vì mục đích an toàn, một địa điểm bảo mật được thiết lập để các đặc vụ sử dụng trong khi chờ đối tượng trở về thời gian xuất phát của chúng. Các đặc vụ phải báo cáo diễn biến trong 98 ngày kể từ ngày kích hoạt SCP-2003.

Trong khi SCP-2003 cho phép các đối tượng sống du hành thời gian, quá trình kích hoạt đã được chứng minh là gây tổn hại nghiêm trọng tới phần lớn các loại mô động vật và thực vật. Ngoại lệ duy nhất được ghi nhận cho đến nay là mô liên quan tới hệ thần kinh động vật. Do đó, nhân sự được chỉ định cho việc du hành bằng SCP-2003 phải có sự chuẩn bị thích hợp (xem tài liệu bổ sung để biết thêm chi tiết).

Thử nghiệm đã chỉ ra rằng dưới các điều kiện hiện tại, SCP-2003 vẫn sẽ hoạt động và nằm dưới sự kiểm soát của Tổ Chức xuyên suốt tới tháng 12 năm 2348.

Phụ lục 2003-A: Kết quả Tổng quát của Nghiên cứu SCP-2003

Việc triển khai ban đầu của SCP-2003 được bắt đầu vào năm 1995, sử dụng nhân sự sửa đổi để quan sát các điều kiện và sự kiện tương lai. Mục đích của việc triển khai này là để xác nhận bản chất du hành của việc sử dụng SCP-2003, và thu thập dữ liệu cho phép Tổ Chức giảm thiểu tốt hơn hiện tượng dị thường tương lai nếu có thể. Kết quả của các nhiệm vụ thám hiểm ban đầu đã giải thích một vài nguyên tắc quan trọng để hiểu sự quan sát của các sự kiện tương lai:

Dữ liệu được thu thập sử dụng SCP-2003 không chính xác. Các nhiệm vụ thăm dò ban đầu mang lại một lượng dữ liệu lớn về những gì xảy ra trong sự kiện tương lai. Tuy nhiên, sự quan sát tiếp theo đã xác định rằng những quan sát này không hoàn toàn như dự đoán. Chẳng hạn, trong khi dữ liệu được thu thập cho phép Tổ Chức ngăn chặn một vi phạm quản thúc lớn của SCP-███ tại Điểm-19 vào năm 1997, một trận động đất thảm khốc bắt đầu từ bờ biển phía Tây Hoa Kỳ (được quan sát trự tiếp bởi một vài đặc vụ sử dụng SCP-2003) không xảy ra như dự đoán vào năm 1999. Khi nhiều dữ liệu được thu thập, phân tích tổng hợp đã quan sát văn cảnh hóa chính xác và chỉ định xác suất xảy ra các sự kiện lớn trong tương lai.

Cá nhân nào đó dường như ảnh hưởng nhân quả không tương xứng. Vì danh mục Tổ Chức của các sự kiện tương lai tăng lên sau sự hoàn thành của các nhiệm vụ khám phá nhiều hơn, một số sự kiện nhất định được cho rằng không nằm trong mong muốn nhiệm vụ của Tổ Chức. Những nỗ lực ban đầu để ảnh hưởng những sự kiện này gặp thành công lẫn lộn; trong khi lôi kéo và/hoặc thủ tiêu một vài cá nhân để hoàn thành đích nhiệm vụ, các nỗ lực khác của Tổ Chức nhằm gây ảnh hưởng đến các sự kiện không thể thay đổi kết quả, ngay cả khi một vài người làm tưởng rằng cần thiết bị thanh lý. Phân tích tổng hợp đã xác định rằng trong một số trường hợp, các hành động (hoặc thực vậy rất tồn tại) của các cá nhân không có mối quan hệ rõ ràng với các sự kiện lớn, đôi khi ở khu vực cách xa hàng ngàn ki-lô-mét, có tác động hoàn toàn và ngay lập tức tới các sự kiện này. Kể từ khám phá này, nhân viên nghiên cứu đã duy trì cơ sở dữ liệu về những cá nhân này.

Rất ít "tương lai" cố kết có thể chịu được sự tồn tại có lợi liên tục của con người. Trong khi các điều kiện quan sát thể hiện xu hướng thay đổi theo từng nhiệm vụ thăm dò, một số "dòng thời gian" lỏng lẻo đã được quan sát, được phân loại trong cơ sở dữ liệu của Tổ Chức cũng như Bộ Hạn Định. Phần lớn Bộ Hạn Định gồm có một tương lai chung rằng hoặc làm cho Trái Đất không phù hợp với nền văn minh con người (và trong một số trường hợp là sự sống), hoặc ẫn đến các điều kiện gây hại trực tiếp đối với sự thịnh vượng của hầu hết nhân loại. Những lý do cho số lượng quan hệ nhỏ của các viễn cảnh sinh tồn lâu dài, nếu có tồn tại, vẫn chưa được biết tại thời điểm này, cũng như bất kỳ mối liên hệ nào với sự quan sát tăng dần đều đặn của các hiện tượng dị thường được ghi nhận trong Tổ Chức.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License