SCP-2006

SCP%20Ro-Man.jpg

Ảnh chụp từ bộ phim Robot Monster.
(cung cấp bởi Wade Williams)

Mã vật thể: SCP-2006

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2006 được quản thúc tại Khu 118 trong một buồng chứa kín gió. Nó phải luôn luôn được quan sát trong việc thay đổi hình dạng, và mỗi lần thay đổi phải được ghi chú ngay lập tức. Tất cả các nhân viên tiếp xúc với SCP-2006 cần phải trải qua một khoá huấn luyện diễn xuất, tập trung chủ yếu vào việc bộc lộ cảm xúc sợ hãi và kinh ngạc.

Mỗi tháng, SCP-2006 sẽ được xem ít nhất một bộ phim kinh dị hoặc khoa học viễn tưởng có yếu tố kinh dị mới với chất lượng cực thấp. Mọi tương tác với SCP-2006 phải đảm bảo 2006 tiếp tục tin những bộ phim nêu trên thể hiện khái quát nỗi ghê sợ tột độ.

Mô tả: SCP-2006 là một thực thể dị thường hình cầu với đường kính khoảng 50cm ở trạng thái tiêu chuẩn. Mục tiêu được tuyên bố của SCP-2006 là gieo rắc nỗi sợ hãi cho càng nhiều người càng tốt. Để thực hiện mục đích này, SCP-2006 sở hữu khả năng thay đổi hình dạng, khối lượng, thể tích, mật độ, cấu trúc hoá học và giọng nói thành bất cứ dạng nào mà nó muốn. Hiện nay, vẫn chưa có cách nào được biết có thể gây tổn hại tới SCP-2006. Giới hạn trong khả năng biến hình của nó chưa thể được xác định, và hiện được cho là vô giới hạn.

Hiện tại, SCP-2006 đã thể hiện sự ưa chuộng trong việc lấy hình dạng của những thực thể và nhân vật phản diện từ những bộ phim kinh dị và khoa học viễn tưởng nó xem. Hình dạng phổ biến nhất mà nó lấy là "Ro-Man", trong bộ phim Robot Monster quay từ năm 1953.

SCP-2006 có khả năng nói chuyện ngay cả khi đang sở hữu hình dạng của một thực thể không nói được. SCP-2006 thường sẽ cố gắng gây hoảng hốt / hoặc doạ bất cứ cá nhân nào nó tiếp xúc, nhưng sau khi làm thể, sẽ trở nên hoà nhã và thân thiên. Nguyên nhân đằng sau việc này hiện chưa xác định.

Mặc dù SCP-2006 thường xuyên nhắc lại mục đích gây ra nỗi sợ càng nhiều càng tốt, nó lại thiếu am hiểu về những khái niệm gây ra sự sợ hãi cho con người, và luôn luôn tìm kiếm thêm cách thức mới để thực hiện mục đích. Khả năng nhận biết kém này mở rộng cho tới khả năng nhận biết cảm xúc con người, khi SCP-2006 không thể phân biệt giữa những khác biệt nhỏ trong cảm xúc mà con người có thể dễ dàng nhận ra.

Phụ lục: Giám đốc hiện tại của Điểm 118 đã ra thông cáo sau:

Tôi đã nhận được những bản báo cáo về thái độ thiếu nghiêm túc với SCP-2006. Nhiều người đã cười cợt trong lúc giám sát khi nó xem phim, hoặc khi nó có ý định doạ người. Vài người nữa lại thắc mắc tại sao SCP-2006 bị phân loại Keter.

Tôi ở đây để nhắc nhở rằng một thực thể Keter là một thực thể Keter, bất kể dù nó có vẻ vô hại thế nào. Không, SCP-2006 không phải là một bán thần càn quét, cũng không phải một con siêu thằn lằn có thể tự tái sinh. Tuy nhiên, nó sở hữu sự nguy hiểm ngang với mọi Keter khác mà Tổ Chức đã quản thúc.

Nghĩ về mục đích của SCP-2006 đi. Nó có mong muốn doạ người khác. Tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi nó thoát khỏi nơi giam giữ, và phát hiện cái gì thực sự khiến người ta sợ hãi. Tưởng tượng khi nó chứng kiến được sự khủng khiếp của chiến tranh, hay những khái niệm về sự hoang mang hoặc những nỗi sợ phổ biến với mỗi và tất cả mọi người.

Tưởng tượng nếu nó khám phá ra được nỗi kinh hoàng thực sự của một cuộc chiến tranh hạt nhân hay một viễn cảnh Cấp-XK Thế-giới-kết-thúc. Giờ bắt cặp điều đó với một thực thể có khả năng biến hình không giới hạn xác định, và các bạn sẽ hiểu tại sao nó được phân loại Keter.

Tất cả nhân viên bị nhắc đến ở trên đều đã bị kỷ luật thích đáng. Tôi không muốn nghe thêm về vấn đề này một lần nữa.

Ts. Randall Owings
Giám đốc Điểm 118

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License