SCP-2013

  • đánh giá: +5+x

Mã vật thể: SCP-2013

Phân loại: Keter Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2013 sẽ được xử lý bằng cách phân tán trên toàn cầu một phiên bản sol khí từ Hợp chất Cardiff, thực hiện bằng cách sử dụng phi cơ của Tổ chức, ngụy trang như vệt khói của máy bay dân sự thông thường. Nhân viên của Tổ chức bị nhiễm SCP-2013 sẽ được chỉ định thuốc lú Cấp C thông thường để xử lý nguy cơ lây nhiễm. Những cá nhân chống đối việc trị liệu sẽ được chỉ định cấp thuốc lú Cấp A và bãi nhiệm vị trí của họ trong Tổ chức.

Tất cả những tài liệu trước đây liên quan đến SCP-2013 đã được niêm giữ vì lợi ích của thế hệ tương lai. Để xem những quy trình quản thúc trước, vui lòng nhập mật khẩu:

Mô tả: SCP-2013 là một tác nhân gây ảnh hưởng nhận thức Cấp Renard. SCP-2013 có thể lan truyền thông qua thị giác, thính giác hoặc xúc giác1 và có tỉ lệ lây nhiễm xấp xỉ 72%.

SCP-2013 khiến cho những cá nhân bị nhiễm hình thành nên một sự tin tưởng về SCP-2013-A. SCP-2013-A được cho là một chủng loài ngoại hành tinh đã xâm nhập vào nhiều tổ chức chính quyền trên thế giới, bao gồm Mỹ, Liên hiệp Vương quốc Anh, Iran, Nga, và Nam Triều Tiên. Những cá nhân bị lây nhiễm bởi SCP-2013 không thể được điều trị, nhưng có thể được xử lý thông qua việc phân tán hoặc tiêu thụ các loại thuốc lú thông thường. Nguy cơ lây nhiễm rộng rãi đã được ngăn chặn bằng việc phân tán hợp chất Cardiff trên toàn cầu. Cho đến hiện nay, chỉ có ít hơn 1% dân số trên thế giới tin vào sự tồn tại của SCP-2013-A, mà số lượng người tập trung đông nhất ở Hoa Kỳ, số người tin tưởng vào sự tồn tại của SCP-2013-A chiếm đến 4% dân số của quốc gia này.

Những sinh vật SCP-2013-A này trước đây từng được tin là những dị thể thực sự có tồn tại, chứ không phải là một ám thị gây ra bởi SCP-2013. Để truy cập những tài liệu cũ, vui lòng nhập mật khẩu:

Phụ lục: Vào ngày 06/05/████, một mẫu vật được tin là SCP-2013-A bị tử vong do nguyên nhân tự nhiên. Tổ chức đã thu hồi tử thi để giám sát thực hiện giảo nghiệm, và phát hiện ra tử thi của mẫu vật được cho là SCP-2013-A này thực chất chỉ là của con người bình thường. Điều tra xa hơn đối với những nhân sự không bị ảnh hưởng cho thấy tất cả mẫu vật SCP-2013-A đang được lưu trữ đều là con người; và tất cả những báo cáo về SCP-2013-A đều được viết bởi những cá nhân đã bị lây nhiễm SCP-2013.

Dựa trên thông tin này, chúng tôi sẽ hủy bỏ Giao thức Hereford; các quy trình quản thúc mới đã được viết lại để phù hợp với SCP-2013. -O5-2

ID
MẬT KHẨU
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License