SCP-2046


đánh giá: +5+x
Mendeleev%27s%20Nightmare%20-%20Resized.png

Một bản sao của SCP-2046 tại thời điểm viết bài để thể hiện phạm vi ảnh hưởng của dị tính. Các dòng và cột với các nguyên tố dị thường đã được che đen để tránh nhận thức độc.

Mã vật thể: SCP-2046

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2046 cần phải được dán trên tường trong một buồng chứa được gia cường, kín khí, được trang bị một bộ điều áp và kháng bức xạ. Nhiều bản tuần hoàn khác nhau với kích thước tương đồng với SCP-2046 phải được dán trên bức tường lân cận. Cần phải có tối thiểu hai mươi (20) bảng tuần hoàn được dán trên tường trong mọi thời điểm. Thêm vào đó, trong buồng chứa bắt buộc phải có một chiếc bàn, trên bàn đặt một gam (1g) mẫu chất của 92 nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học tiêu chuẩn,1 mỗi mẫu đựng trong một lọ thủy tinh được niêm phong kín khí.

Mỗi 24 giờ, một nhân viên cấp D mặc trang phục bảo hộ chống các vật liệu độc hại cấp A phải kiểm tra các bảng tuần hoàn hóa học trong buồng quản thúc và so sánh với một bảng tuần hoàn khác (không ở trong buồng) để đối chiếu. Nhân viên cấp D được chỉ định cho tác vụ này phải thật sự thiếu hiểu biết về các kiến thức hóa học,2 và sẽ được điều trị bằng thuốc lú cấp C sau đó. Những bảng tuần hoàn hóa học đã bị biến đổi bởi dị tính của SCP-2046 (sau đây sẽ được gọi là SCP-2046-1, xem mục bên dưới) cần phải được gỡ bỏ và thay thế bằng các bảng tuần hoàn mới. Các mẫu vật SCP-2046-1 sẽ được niêm kín trong một phong bì bằng giấy đen, xé vụn và thiêu hủy sau đó. Tương tự, các mẫu chất sẽ được loại bỏ và thay mới theo định kỳ hàng tháng.

Trong trường hợp bức xạ bên trong buồng quản thúc bắt đầu vượt ngưỡng 2000 CPM, không khí trong buồng sẽ được tháo xả, đựng trong những bình gas được gia cố, và loại bỏ.

Tất cả phế phẩm trong quá trình thực hiện các quy trình quản thúc cần phải được chuyển vào một trong những trung tâm xử lý chất thải phóng xạ an toàn dưới lòng đất của Tổ chức.

Mô tả: SCP-2046 là một bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được in trên giấy lụa, kích thước khoảng 91 x 61 cm. Khi không được quan sát, SCP-2046 sẽ tự mở rộng, thêm vào các nguyên tố và các nhóm tuần hoàn mới vào bảng tuần hoàn hóa học mà nó thể hiện.3 Các nguyên tố mới được thêm vào bằng cách này không tuân theo các định luật hóa học tiêu chuẩn hay theo cấu trúc tổ chức của bảng tuần hoàn. Tại thời điểm viết bài, SCP-2046 đã thể hiện 191 dị tố, chỉ có ██ trong số đó được liệt kê trong bảng tuần hoàn mở rộng của Tổ chức.

SCP-2046 thể hiện một hiệu ứng tác động lên nhận thức của những người quan sát nó, khiến cho khoảng 80% trong số họ tin rằng bảng tuần hoàn dị thường kia mô tả là bảng tuần hoàn “chính xác”, và sẽ thể hiện sự lúng túng khi được so sánh với bảng tuần hoàn tiêu chuẩn. 20% người còn lại sẽ cho rằng có gì đó sai lệch, tuy nhiên trừ khi được so sánh với một bảng tuần hoàn hóa học bình thường khác, họ sẽ không thể nêu lên điểm sai lệch đó là gì. Áp dụng thuốc lú cấp C tỏ ra có hiệu quả trong việc giải trừ hiệu ứng này.4

Thêm vào đó, SCP-2046 sẽ giải phóng các dị tố này vào môi trường xung quanh bằng cách chuyển hóa các nguyên tử ngẫu nhiên trở thành các nguyên tố mới. Hầu hết các nguyên tố dị thường này đều không thể tồn tại trong vũ trụ của chúng ta, và sẽ ngay lập tức phân rã thành các hạt cơ bản, kết quả là khiến mức phóng xạ tăng dần. Con người phơi nhiễm với hiệu ứng này sẽ bắt đầu thể hiện các triệu chứng giống như nhiễm độc kim loại nặng, hội chứng nhiễm phóng xạ cấp tính, và [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. Tốc độ chuyển hóa chính xác vẫn chưa được xác đính rõ, tuy nhiên vấn đề này được ghi nhận rằng trước khi được đưa vào quản thúc, SCP-2046 được treo trên tường của một giảng đường ở [DỮ LIỆU BỊ XÓA] Georgia trong khoảng một tháng trước khi những ca nhiễm độc của sinh viên được báo cáo lần đầu.

Các mẫu vật SCP-2046-1 là các bảng tuần hoàn hóa học khác bị ảnh hưởng bởi SCP-2046. Nếu một bảng tuần hoàn được để không theo dõi trong phạm vi xung quanh SCP-2046, nó sẽ thay đổi để khớp với các mô tả dị thường trên SCP-2046. Những mẫu vật SCP-2046-1 này không chia sẻ khả năng chuyển hóa nguyên tố của SCP-2046 tuy nhiên vẫn là vật thể mang nhận thức độc, và cần phải bị tiêu hủy đúng theo quy trình quản thúc đặc biệt đã nêu. (Xem mục trên)

Dưới sự chỉ đạo của Ts. █████████ , các nhà nghiên cứu được phép sử dụng [DỮ LIỆU BỊ XÓA] để phát triển xây dựng các quy trình quản thúc đặc biệt. Bằng cách phơi bày SCP-2046 cùng với các mẫu nguyên tố và bảng tuần hoàn tuân theo các nguyên tắc vật lý tiêu chuẩn, khả năng bóp méo các giới hạn vật lý của SCP-2046 cũng bị ức chế. Kể từ lúc các quy trình quản thúc này được đưa vào áp dụng, không có thêm nguyên tố mới nào xuất hiện trên bảng tuần hoàn, và mức bức xạ bên trong buồng quản thúc chỉ tăng lên [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Phụ lục: Các chuyên viên nghiên cứu giàu kinh nghiệm dự đoán việc giải phóng và lan truyền những dị tố hóa học mang tính ổn định có thể gây ra thiệt hại cho các định luật hóa học, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả là một sự kiện gây tái cấu trúc hiện thực Cấp-CK. Do đó, mọi nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến các dị tố cần phải được giới hạn, chờ sự xét duyệt từ Hội đồng O5.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License