SCP-2048-JP

đánh giá: +7+x
blank.png

Mã Vật Thể: SCP-2048-JP

Phân Loại: Safe (Tạm thời)

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-2048-JP phải được cất giữ trong tủ bảo quản các dị thể có rủi ro thấp tại Điểm-8107 và nghiêm cấm được lấy ra trừ khi được đem đi thử nghiệm.

Mô Tả: SCP-2048-JP là một đồng 10 yên Nhật có một xác suất cụ thể (sẽ được gọi là SCP-2048-JP-1) sẽ rơi vào mặt ngửa khi tung lên. Trước kia, nó đã từng là một Vật Thể Dị Thường "một đồng 10 yên luôn tiếp đất bằng mặt ngửa" cho đến khi nó vô tình bị đánh rơi trong một cuộc kiểm tra định kì vào ngày 2020/04/01 và đã rơi vào mặt sấp. Dựa theo các thử nghiệm với 2048-JP-1 sẽ được mô tả dưới đây, vật thể này đã trở thành SCP-2048-JP.

Nhật Kí Thử Nghiêm 2048-JP: Những thử nghiệm này đã được thực hiện để xác định chính xác về bản chất của SCP-2048-JP.

Nhật Kí Thử Nghiệm 2048-JP-1 – Ngày 2020/04/03

Thực Hiện Bởi: Ts. Mochizuki

Đối Tượng: SCP-2048-JP

Cách Thức: D-1902 đã được hướng dẫn để tung SCP-2048-JP lên và toàn bộ quá trình này được quay lại bằng một phương tiện ghi hình điện tử mỗi khi nó tiếp đất mặt ngửa.Quy trình này đã được lặp đi lặp lại 4000. Để ngăn chặn mọi nỗ lực để giả mạo kết quả, một camera giám sát đã được sử dụng để khi lại từng cử động của D-1902 và bề mặt của đồng xu, và kết quả sẽ được so sánh liên tục với kết quả được ghi lại từ phương tiện lưu trữ điện tử.

Kết Quả: Sau đây là kết quả thử nghiệm. Hồ sơ kiểm tra chi tiết hơn sẽ có ở phần Phụ Lục.

Số Liệu: Rõ ràng là SCP-2048-JP-1 có thay đổi dần theo số lần thử nghiệm. Khi số lần thử nghiệm càng tăng, SCP-2048-JP-1 được thấy là đã giảm xuống rồi lại tăng lên. Có vẻ như điều này đang tái diễn lần nữa.

Mặt Của Đồng Xu Khi Tiếp Đất / Số Lần Thử Nghiệm 1 ~ 500 501 ~ 1000 2001 ~ 2500 3501 ~ 4000
Ngửa 473 410 16 421
Úp 27 90 484 79

Nhật Kí Thử Nghiệm 2048-JP-2 – Ngày 2020/04/06

Thực Hiện Bởi: Ts. Mochizuki

Đối Tượng: SCP-2048-JP

Cách Thức: D-1872 đã được hướng dẫn để kiểm tra thuộc tính của SCP-2048-JP bằng cùng một phương pháp với cuộc thử nghiệm trước.

Kết Quả: Dưới đây là kết quả. Hồ sơ kiểm tra chi tiết hơn sẽ có ở phần Phụ Lục.

Số Liệu: Đã xác nhận được rằng SCP-2048-JP-1 cứ liên tục dao động. Tuy nhiên, dường như khi số thử nghiệm càng tăng, chu kỳ này sẽ càng ngắn.

Mặt Của Đồng Xu Khi Tiếp Đất / Số Lần Thử Nghiệm 1 ~ 400 401 ~ 800 801 ~ 1200 1201 ~ 1600
Ngửa 347 105 49 193
Úp 53 295 351 207

Hồ sơ thử nghiệm tiếp theo sẽ có ở phần Phụ Lục.

Kể từ khi SCP-2048-JP bị quản thúc, Ts. Mochizuki đã tiến hành 19,000 cuộc thử nghiệm lên SCP-2048-JP cho đến 2020/04/29 (có bao gồm các thử nghiệm từ khi vật thể còn là Vật Thể Dị Thường).Dựa trên kết quả thu được, anh đã suy luận ra hàm số thể hiện quy luật biến đổi của SCP-2048-JP dựa trên tổng số lần tiếp đất và tìm ra được tính chất của dị thể. Những thử nghiệm hồi dị thể còn chưa được quản thúc đã bị bỏ qua vì chúng đã không được ghi chép lại và được coi là không tạo ra một sự khác biệt đáng kể. Sau đây là bảng và đồ thị tóm tắt kết quả sau tất cả các thử nghiệm.

graph2.png

Đồ Thị 1: Một biểu đồ cho thấy giá trị ước tính của SCP-2048-JP-1 dựa trên tổng số lần SCP-2048-JP tiếp đất. Do số chu kỳ đột ngột bị rút ngắn và tổng số lần thử nghiệm cũng ngày càng tăng, biểu đồ này không hiển thị kết quả hoàn toàn chính xác. Giá trị thống kê đáng tin cậy duy nhất là dữ liệu trước khi tổng số lần thử nghiệm cán mốc 10000, cũng như một phần dữ liệu trước khi số lần thử nghiệm cán mốc 15000; các kết quả còn lại đều dựa vào phép ngoại suy.

Phạm Vi (tổng số lần tiếp đất) Thuộc tính của SCP-2048-JP-1
Tổng quan Tần số này liên tục dao động; bị rút ngắn khi tổng số lần tiếp đất tăng lên
Sau 10000 lần thử nghiệm Tần số thay đổi mỗi lúc một nhanh hơn so với quá trình thử nghiệm trước đó; có một vài khoảng thời gian trong quá trình thử nghiệm khi số liệu thống kê thu được không thỏa mãn để đưa ra giả thuyết. Cần lưu ý rằng hiện không có bất kì phương pháp nào có thể xác định SCP-2048-JP-1 tại những thời điểm đó.
Sau 15000 lần thử nghiệm Không thể thu được số liệu ở bất kì khoảng thời gian nào.
Sau 18000 lần thử nghiệm Sự biến thiên trở nên quá lớn. Do sai số giữa xác suất được tính từ hàm và SCP-2048-JP-1 là quá lớn, hàm số được tính đã không còn ý nghĩa. Điều này cũng khiến việc quan sát sự biến thiên định kì là bất khả thi; những thay đổi của SCP-2048-1sẽ được coi là ngẫu nhiên. Hãy truy cập Phụ lục để xem thêm.

Phụ Lục: Hiện giờ, SCP-2048-JP-1 sẽ được coi là thay đổi một cách ngẫu nhiên do các đặc tính nói trên. Nếu như SCP-2048-JP-1 thay đổi một cách ngẫu nhiên mỗi khi SCP-2048-JP được tung lên, và không có cách nào để nhận biết được xác suất nào chính xác là SCP-2048-JP-1, thì xác xuất mà SCP-2048-JP tiếp đất bằng mặt ngửa luôn luôn là 50%. Giả sử SCP-2048-JP-1 thay đổi như vậy, không thể phủ nhận rằng đây vẫn là một dị tượng, nhưng dị thể đã không còn khác biệt gì so với một đồng xu thông thường.Vậy có nghĩa là không có một bằng chứng khoa học nào cho thấy dị tính của SCP-2048-JP-1 vẫn còn tồn tại. Dựa theo điều này, một cuộc thảo luận đã được tiến hành để xem xét liệu phân loại của SCP-2048-JP có nên được tái phân loại thành Neutralized hay không.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License