SCP-2295


đánh giá: +3+x
kairos.jpg

SCP-2295 trong trạng thái không hoạt động.

Mã vật thể: SCP-2295

Phân loại: Safe

Qui trình Quản thúc Đặc biệt: : SCP-2295 được cất giữ trong tủ khóa tiêu chuẩn trong Kho lưu trữ-25 tại Khu vực-37.

Cá nhân có quyền truy cập cấp 3 hoặc cao hơn được phép thực hiện các thử nghiệm trên SCP-2295 sau khi điền đủ các thủ tục giấy tờ thích hợp. Vui lòng liên hệ với Ts. Gergis nếu cần tiếp cận SCP-2295 quá hai mươi bốn (24) giờ.

Mô tả: SCP-2295 là một con gấu nhồi bông được làm từ các mảnh vải chắp vá với nhau, kích thước khoảng 0.46m từ 'đầu' đến 'chân' và được nhồi với sợi tổng hợp và bông. SCP-2295 được đính một mảnh vải nhỏ thêu hình một quả tim chính xác về mặt giải phẫu học ở phía bên trái ngực, và một cái nơ quấn quanh cổ. Các mảnh vá của SCP-2295 có màu sắc và chất liệu vải khác nhau. Các xét nghiệm cho thấy không thành phần nào của SCP-2295 chứa bất kỳ đặc tính hóa học dị thường nào.

SCP-2295 đi vào trạng thái hoạt động khi ở trong phạm vi hai (2) mét của một người có một cơ quan đang bị tổn thương nghiêm trọng. Khi ở gần hai hoặc nhiều đối tượng phù hợp, SCP-2295 sẽ luôn chọn chủ thể trẻ nhất. SCP-2295 sẽ bất thường tạo ra kéo, chỉ trắng và thậm chí là kim may hoặc một cây kim móc từ miệng của nó và sử dụng bất kỳ loại vải và vật nhồi bông nào gần đó.1 để thiết kế một mẫu SCP-2295-1 , một sản phẩm chắp vá copy cơ quan của đối tượng2. SCP-2295-1 biến mất khỏi tầm nhìn và đối tượng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Các mẫu SCP-2295-1 liền thay thế cơ quan bị tổn thương của đối tượng thông qua các cơ chế bất thường. Về việc các cơ quan được thay thế theo cách này như thế nào vẫn chưa được xác định.

Nếu gần đó không có vật liệu nào có thể sử dụng được, SCP-2295 sẽ sử dụng vải và vật nhồi từ chính nó. SCP-2295 tái tạo một (1) gram vật nhồi mỗi ngày cho đến khi thay thế hoàn toàn vật liệu bị mất hoặc được sử dụng. Lưu ý rằng các mảnh vải được sử dụng theo cách này không tái tạo, và vải bổ sung phải được đặt gần SCP-2295 với mục đích tự vá.

Các mẫu SCP-2295-1 thực hiện thành công các chức năng tương ứng của chúng mặc dù có nhiều sự không tương thích về mặt sinh học, hóa học và y học như dự kiến. Khi nằm trong chủ đề, các mô và mạch máu liền kề bám vào cơ quan copy mà không có các biến chứng quan sát được. Không có trường nào mẫu SCP-2295-1 bị đào thải, và tất cả các đối tượng được ghi lại tại thời điểm viết hoàn toàn hồi phục.

Nhật Ký Kiểm Tra-2295

Việc thử nghiệm được phê duyệt để kiểm tra các giới hạn của SCP-2295. Vật liệu được cung cấp nằm trong buồng thử nghiệm.

Phụ lục-2295: Tài liệu 2295 được dán với SCP-2295 thu hồi từ một chiếc xe đưa thư bị tai nạn. Tài liệu-2295 là một tấm thiệp "Chúc Mau Bình Phục" với dòng chữ "CHÚ GẤU KAIROS" được viết trên trang bìa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License