SCP-2300


đánh giá: +3+x
IronGolem-new.jpg

SCP-2300-26

Mã vật thể: SCP-2300

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Các cá thể SCP-2300 hiện đang được quản thúc riêng lẻ bên trong các buồng quản thúc được thiết kế đặc biệt tại Điểm ██. Các buồng quản thúc không được trùng khớp với thành phần cấu tạo của SCP-2300 mà chúng chứa và có khả năng chống lại thiệt hại do thực thể gây ra ở cả ba trạng thái vật chất. Các cá thể SCP-2300 phóng xạ phải được quản thúc trong một khu vực quản thúc riêng biệt với các biện pháp bảo vệ thích hợp. Tại mọi thời điểm, các cá thể SCP-2300 và SCP-2046 không được quản thúc trong cùng một cơ sở.

Mô tả: SCP-2300 là mã định danh cho tập hợp 98 mô hình dạng người thu nhỏ. Mỗi cá thể được tạo nên từ một nguyên tố hóa học nhất định, được đánh dấu bằng một số nguyên tử trên đỉnh đầu. Mã định danh cho từng cá thể được chỉ định khớp với số hiệu này. SCP-2300 luôn ở thể rắn tại bất kỳ áp suất và nhiệt độ nào, thể hiện các đặc tính thông thường của các nguyên tố tương ứng khi ở trạng thái rắn. Tuy nhiên, SCP-2300 vẫn có thể bị phá hủy bởi ngoại lực, các phần bị tách rời đều có điểm nóng chảy, đóng băng và điểm sôi bình thường. SCP-2300 có khả năng tiêu thụ bất kỳ vật chất nào, cho phép chúng tái tạo tổn thương liên tục nếu cần thiết. Các chất không phù hợp với nguyên tố của cá thể sẽ được đẩy ra từ miệng dưới dạng khối rắn sau vài phút, sau đó thường được đưa cho các cá thể khác tiêu thụ tiếp.

SCP-2300 có trí khôn và thể hiện các mức độ thông minh khác nhau, với cá thể chứa các nguyên tố nguyên tố có mật độ thấp hơn thường tương đối thông minh hơn. SCP-2300 thường tạo thành nhóm với các cá thể có cùng chu kỳ nguyên tố. Trong khi không có khả năng giao tiếp1, SCP-2300 vẫn có khả năng hiểu cả tiếng Anh nói và viết. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện bằng công cụ viết đã chỉ ra rằng SCP-2300 coi SCP-2300-2, -10, -18, -36, -54 và -86 là quý tộc, mỗi cá thể cai trị chu kỳ nguyên tố của riêng mình. SCP-2300-2, có vị thế cao nhất, và đã cai trị sáu chu kỳ trước đó, thường ủng hộ SCP-2300-1 vì -1 dường như là cá thể thông minh nhất trong SCP-2300 (132 IQ do Tổ Chức đo lường). SCP-2300-87 đến -98 không phục tùng chế độ quân chủ này, thay vào đó hình thành một nhóm đan sĩ tuân theo lời dạy của SCP-2300-1. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng chúng không gây ra phân rã phóng xạ khi thiền định, Tổ Chức đưa ra giả thuyết rằng các cá thể phóng xạ khác đều phải có khả năng này để tham gia giáo hội.

SCP-2300 thường tự hủy hoại bản thân để tạo ra đạo cụ, và đôi khi còn phá hủy toàn bộ cơ thể của chính nó để làm công cụ cho các cá thể khác sử dụng. Điều này cũng khiến các cá thể SCP-2300 khác phải tìm vật liệu phù hợp cho cá thể đó tái sinh sau khi nhiệm vụ kết thúc. Khi miệng của cá thể trên bị hư hại và không thể tiến hành tái tạo bình thường, SCP-2300 sẽ tạo ra một cá thể thay thế từ vật liệu còn lại bằng phương thức dị thường. Cá thể mới sẽ không kế thừa ký ức trước đó và phải được các các cá thể SCP-2300 khác hướng dẫn nhằm thích nghi với văn hóa xã hội và tình cảnh hiện tại.

Hoạt động của SCP-2300 chủ yếu liên quan đến sáng tạo nghệ thuật, nhưng các tác phẩm thường mang đặc tính dị thường. Mặc dù SCP-2300 hay chia thành các nhóm nhỏ, chúng sẽ thường tổ chức các buổi tụ họp dưới hình thức phòng triển lãm. Tuy nhiên, phòng triển lãm đều không trải qua quá trình kiểm duyệt sơ bộ các tác phẩm được trưng bày. Nói cách khác, những SCP-2300 kém kỹ năng hơn thường sẽ trưng bày các tác phẩm không đạt yêu cầu đối với những cá thể dày dặn kinh nghiệm. Các tác phẩm được nhiều cá thể cho là yếu kém sẽ nhanh chóng bị loại bỏ ra khỏi phòng trưng bày, nhưng một số tác phẩm vẫn được trưng bày do được ủng hộ bởi số lượng lớn các SCP-2300 ít kinh nghiệm hơn.

Đề xuất sử dụng các cá thể SCP-2300 làm phương thức cách ly thành phần dị thường ra khỏi các vật liệu khác, bao gồm SCP-148, hiện đang được xem xét.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License