SCP-2315


đánh giá: +2+x
Phone.jpg

SCP-2315 đang nhận được cuộc gọi

Vật thể #: SCP-2315

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2315 được giữ trong tủ khóa quản thúc tiêu chuẩn tại Điểm-17. Nhân sự được khuyến cáo không nên trả lời SCP-2315 trừ khi được yêu cầu thử nghiệm. Tất cả cuộc gọi nhận được từ SCP-2315 phải được ghi lại và báo cáo cho Đội Đặc nhiệm Cơ động Upsilon-3 ("The Phone Company") ngay lập tức để cố gắng định vị cuộc gọi. Tất cả nhân sự báo cáo cuộc gọi cũng phải báo cáo tuổi của họ, nơi ở của mẹ mình, và tình trạng mối quan hệ với mẹ.

Lưu ý từ Giám đốc Nghiên cứu Perry: Với các sự kiện của các cuộc gọi trước, việc xác định nguồn gốc của cuộc gọi được coi là ưu tiên hàng đầu khi SCP-2315 trải qua thử nghiệm. Không thử nghiệm SCP-2315 mà không báo cáo cho Đội Đặc nhiệm Cơ động Upsilon-3.

Mô tả: SCP-2315 là một chiếc iPhone 6 tiêu chuẩn xuất xưởng mà không có bất kỳ dấu hiệu đáng chú ý nào ở cả bên ngoài và bên trong. Chiếc điện thoại không có mã khóa cũng như mật khẩu.

SCP-2315 hoạt động bình thường cho đến khi được đặt trong một căn phòng với một chủ thể dưới 30 tuổi mà có mẹ ruột vẫn còn sống. Khi các điều kiện này thỏa mãn, điện thoại sẽ đổ chuông hiển thị nhận dạng người gọi là "Mẹ". Khi được trả lời, một giọng nói (được chỉ định là SCP-2315-1) có thể được nghe thấy trên điện thoại. Các chủ thể mô tả SCP-2315-1 là giọng nói của mẹ họ và có thể nói chuyện thoải mái với nó. Các phương pháp tam giác đã giảm phạm vi mục tiêu của nguồn cuộc gọi đến ở đâu đó trong vòng 1 km từ mẹ ruột của chủ thể, nhưng tất cả các nỗ lực xác định cuộc gọi đến từ đó đều thất bại.

Các chủ thể đáp ứng các tiêu chí trên vào những ngày sau đó sẽ tiếp tục nhận được các cuộc gọi từ SCP-2315-1 với tỷ lệ là một cuộc gọi mỗi ngày. Chủ thể báo cáo cảm thấy ngày càng khó chịu với mỗi cuộc gọi liên tiếp.

Kiểu chung của các cuộc gọi điện như sau:

  • Cuộc gọi đầu tiên không có chuyện gì xảy ra, mặc dù các chủ thể báo cáo SCP-2315-1 phản đối, nhưng vẫn khuyến khích.
  • Trong cuộc gọi thứ hai, SCP-2315-1 nói về các chủ đề gây khó chịu cho chủ thể. Chủ thể báo cáo rằng nó ngày càng trở nên thù địch hơn trong suốt cuộc gọi.
  • SCP-2315-1 vừa cực kỳ thù địch với chủ thể và tuyên bố tình yêu và sự ủng hộ của nó cho chủ thể trong cuộc gọi thứ ba. Các sự kiện phổ biến bao gồm kêu la, la hét, và yêu cầu các hoạt động nguy hiểm từ chủ thể cho đến khi chủ thể treo cổ hoặc chết. Cuộc gọi thứ ba đã được ghi nhận là có khả năng tiếp tục trong nhiều giờ mà không dừng lại.

Phụ lục: Bản ghi Thử nghiệm █: D-135 được chỉ thị tiến vào xà lim quản thúc trống chứa SCP-2315 trên bàn và chờ chỉ dẫn thêm. Míc được cái khắp xà lim để ghi âm cuộc gọi.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License