SCP-2316
đánh giá: +20+x
THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO
Tài liệu sau đây mô tả một dị thể nhận thức độc cấp-Keter,
và được phân loại Cấp 4/2316.
Nghiêm cấm truy cập trái phép.
2316
Mã vật thể: 2316
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
keter
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
keneq
Phân loại Hiểm họa:
danger

Họ đã chờ lâu lắm rồi.
Tài liệu sau đây có những hình ảnh và văn bản có khả năng lan truyền các hiệu ứng nhận thức độc. Bạn không nhận ra những cái xác trong hồ. Do đó, mọi nhân sự truy cập tài liệu này cần phải được xác nhận có Trị số Kháng độc Nhận thức (CRV) tối thiểu là 14.5. Nếu bạn xét nghiệm CRV thất bại, hãy bình tĩnh và ở yên vị trí. Một thành viên bộ phận y tế sẽ đến giúp bạn.


Vui lòng đọc câu này một cách chậm rãi và rõ ràng vào máy ghi của máy chủ:

Tôi không nhận ra những cái xác trong hồ.


header.png

SCP-2316.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nhân sự Tổ chức không được tiếp cận SCP-2316 dưới bất kì trường hợp nào. Việc quản lý và nghiên cứu SCP-2316 phải được thực hiện qua các máy quay tự động. Chỉ có các nhân sự đã được xác nhận chống lại được các tác nhân nhận thức độc được phép phân tích các đoạn băng về SCP-2316.

Hồ nước chứa SCP-2316 đã được cách ly và cần phải thường xuyên được tuần tra bởi những cá nhân chưa tiếp cận SCP-2316, và không biết đến đặc tính của nó. Bạn không nhận ra những cái xác trong hồ. Những cá nhân cố gắng đột nhập phải được bắt giữ và chuyển đến Khu-33 để kiểm tra ảnh hưởng nhận thức. Bất kì cá nhân nào vượt quá bán kính 50m từ SCP-2316 sẽ được coi là đã mất tích.

Vui lòng đọc câu này một cách chậm rãi và rõ ràng vào máy ghi của máy chủ:

Tôi không nhận ra những cái xác trong hồ.

Mô tả: SCP-2316 là một hiện tượng dị thường xuất hiện tại Hồ ███████████ tại ████████, ███████. SCP-2316 là một tập thể xác người1 trôi nổi trên mặt nước. Danh tính của những cái xác này là [NHẬN THỨC ĐỘC ĐÃ BỊ XÓA] [Chỉnh sửa Tự động: KHÔNG RÕ], mặc dù xét nghiệm DNA vẫn chưa có kết quả.

Mặc dù SCP-2316 có vẻ là nhiều cá thể riêng biệt, giả thuyết cho rằng nó có thể là một thực thể có tri thức tổng hợp. Các cá thể thuộc SCP-2316 không tự hoạt động riêng lẻ, nhưng có thể hoạt động tập thể2 như một. Danh tính của các cá thể SCP-23163 không thể nhận ra được, và bạn không nhận ra những cái xác trong hồ.

SCP-2316 có chứa một tác nhân nhận thức độc mạnh, khiến cho những cá nhân đã từng quan sát SCP-2316, biết đến một phần các tính chất của nó, hoặc đã từng nhập học tại [NHẬN THỨC ĐỘC ĐÃ XÓA] [Thông báo Tự động: KHÔNG HỢP LỆ] tin rằng các cá thể SCP-2316 là những người họ biết, thường là từ tuổi thơ4.

Tiếp xúc với SCP-2316, bằng cách đi vào Hồ ███████████ hay chạm vào một cá thể SCP-2316, sẽ khiến nhiều cá thể SCP-2316 khác xuất hiện. Bạn không nhận ra những cái xác trong hồ. Những cá thể bổ sung này chỉ làm cho tác động nhận thức mạnh hơn5, lôi kéo những cá nhân khác vào hồ. Bất cứ cá nhân nào đi vào hồ được coi là đã mất tích, và đến thời điểm này chưa thu hồi được cá nhân nào.

Phụ lục 2316.1: Thẩm vấn

[DỮ LIỆU ĐÃ XÓA]6
Vui lòng đọc câu này một cách chậm rãi và rõ ràng vào máy ghi của máy chủ:

Tôi không nhận ra những cái xác trong hồ.
Tôi nhận ra những cái xác trong hồ.

Phụ lục 2316.2: THAY ĐỔI KHÔNG HỢP LỆ
BÊNDƯỚIBÊNDƯỚIBÊNDƯỚIBÊNDƯỚI

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License