SCP-234


đánh giá: +2+x

Mã Vật Thể: SCP-234

Phân Loại: Euclid

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-234 được nghiên cứu tại Vùng Quản Thúc 06-234, bao gồm Vùng Đỏ bán kính 300 mét của SCP-234. Tòa nhà phòng thí nghiệm chính trong Vùng Đỏ được xây dựng theo cấu trúc "ngoài trời", không có cửa ra vào hay cửa sổ đóng kín. Không có thùng chứa kín hay bất kỳ loại không gian nào được cho phép trong Vùng Đỏ của SCP-234. Bất kỳ không gian nào vô tình bị đóng trong Vùng Đỏ sẽ được cho là không gian/nguy cơ nổ Cấp II và phải được tiêu diệt từ xa tại chỗ sau khi sơ tán bắt buộc trong khu vực phòng thí nghiệm. Nhân sự bị mắc kẹt trong một không gian kín sẽ được coi là mất tích.

Thử nghiệm với SCP-234 chỉ có thể được thực hiện khi có sự cho phép trước từ ít nhất của hai (2) Nhân Sự Cấp 4. Thử nghiệm đưa không gian kín vào Vùng Đỏ của SCP-234 không được vượt quá 1 L về thể tích và phải được coi là một không gian/nguy cơ nổ Cấp III.

Mô Tả: SCP-234 là một loài sinh vật có nguồn gốc ngoại không gian giống như cá có chiều dài khoảng 25 mm. SCP-234 dường như không có bất kỳ mắt hay cơ quan nhạy cảm nhận ánh sáng nào, nhưng điều hướng thông qua cảm giác sóng âm rất phát triển. Nó duy trì độ nổi thông qua một cơ quan chứa đầy khí tương tự như bong bóng cá cho phép nó lơ lửng trong không khí và thể hiện hành vi giống với một sinh vật ăn tạp xác, mặc dù cho đến nay nó vẫn chưa được quan sát thấy tiêu thụ bất kỳ chất hữu cơ trên cạn nào.

SCP-234 dường như chỉ có thể tồn tại trong một không gian kín đầy không khí và sẽ tự nhiên tồn tại bất cứ chỗ nào có một không gian kín như vậy tồn tại hoặc được đưa vào Vùng Đỏ, một khu vực có bán kính khoảng 300 mét ở một khu vực hẻo lánh trên vùng núi gần [BỊ GIẤU]. Khi một mẫu vật SCP-234 bị giật mình, bị giết, được đưa ra khỏi Vùng Đỏ, hoặc không gian kín chứa mẫu vật bị phá vỡ, tất cả vật chất (bao gồm cả không khí) trong không gian kín đó sẽ bị di tản đi ngay lập tức với lực đủ mạnh để gây ra một vụ nổ thảm khốc trong khu vực xung quanh.

SCP-234 được phát hiện sau một loạt các báo cáo sự cố và mất tích của những người đi bộ đường dài gần [BỊ GIẤU]. Một nhóm khảo sát của Tổ Chức được gửi đến khu vực này đã vô tình tạo ra một không gian kín với lều cắm trại thời tiết xấu tiêu chuẩn, một vụ nổ xảy ra dẫn đến sự mất tích của một (1) nghiên cứu viên và làm trọng thương hai (2) đặc vụ khác.

Việc nghiên cứu vẫn đang tiếp tục về cách SCP-234 có khả năng di chuyển qua không gian. Thử nghiệm bị cản trở do không thể nghiên cứu SCP-234 bên ngoài không gian kín và cố gắng truy tìm các vật thể bị di tản thông qua việc sử dụng các thiết bị theo dõi đã không mang lại kết quả; cho đến nay, các vật thể bị di tản bởi mẫu vật SCP-234 chưa bao giờ có thể tìm lại được.

Phụ Lục 234-01: Nhật Ký Sự Cố 234-031

Vào ngày ██/█/██, Ts. ███████ đã vô tình đưa một không gian kín vào Vùng Đỏ của SCP-234 dưới dạng một phích cà phê kín. Khi mở hộp chứa, vụ nổ đã làm giật mình thêm bốn (4) mẫu SCP-234 nữa trong khu vực thử nghiệm, gây ra phản ứng dây chuyền gây thiệt hại nghiêm trọng cho phòng thí nghiệm cũng như gây ra thương tích cho sáu (6) nghiên cứu viên khác. Những bức ảnh sau sự cố về hài cốt của Ts. ███████ được lưu trong hồ sơ như một lời cảnh báo cho nhân viên nghiên cứu được chỉ định cho SCP-234 về hậu quả của sự bất cẩn trong quá trình thử nghiệm.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License