SCP-2351


đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-2351

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2351 phải được giữ trong một buồng phân cách tại Khu Nghiên Cứu Sinh Học Khu 32. Các cá thể đều phải được cắt bỏ lông bay nhằm loại bỏ khả năng bay của mình. Do đó các quy trình quản thúc SCP-2351 là không cần thiết. Xem Tài liệu-2351-D để được hướng dẫn về cách chăm sóc định kỳ.

Mô tả: SCP-2351 là mã định danh chung cho 3 cá thể Branta canadensis cái trưởng thành, thường được gọi là ngỗng Canada. Các cá thể ngỗng Canada (được chỉ định là -1, -2 và -3 theo trình tự bắt giữ) không cho thấy các hành vi hay các biểu hiện vậy lý bất thường so với một cá thể ngỗng Canada thông thường, ngoài trừ hiệu ứng mà chúng gây ra đối với người quan sát.

Bất kỳ đối tượng con người nào trực tiếp quan sát một cá thể SCP-2351 sẽ cảm thấy bị buộc phải bắt chước tiếng kêu của một con ngỗng Canada, và sẽ duy trì hành vi này miễn là họ duy trì hành vi quan sát trực tiếp trên. Hình ảnh và băng ghi hình của SCP-2351 không làm xuất hiện hiệu ứng này. Cơ chế đằng sau tính chất dị thuờng này của SCP-2351 hiện chưa rõ.

Các đối tượng, bao gồm những người nhận thức được khả năng của SCP-2351, sẽ cho hành vi của mình là tự nguyện và vì mục đích giải trí cá nhân. Các đối tượng ảnh hưởng bởi SCP-2351 đều cảm thấy phấn khích sau khi tiếp xúc với các cá thể.

SCP-2351-1 và SCP-2351-2 đã bị bắt giữ ở New York, NY trong khoảng thời gian từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2015. SCP-2351-3 bị bắt tại Albany, NY vào ngày 12 tháng 8 năm 2015. Thời gian cụ thể có thể được tìm thấy trong Tài liệu-2351-H: Thu giữ và Quản thúc SCP-2351.

Phụ lục:

Trong quá trình bắt giữ SCP-2351-3, một thông điệp được buộc bằng dây chun vào chân phải của nó đã đuợc tìm thấy:

Viêm gan B: 780.000
Viêm gan A: 350.000
Sốt thương hàn: 200.000
Sởi: 145.000
[Bản vẽ đơn giản một loài bò sát lớn]: 129
[Bản vẽ phác một hình nhân có cái đầu to quá khổ]: 14
[Bản vẽ chi tiết 3 con ngỗng Canada bằng bút chì]: 0

Chúng ta ngầu chưa?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License