SCP-2472


đánh giá: +1+x
coupler.jpg

SCP-2472, Ảnh được chụp tai thời điểm thu hồi.

Mã vật thể: SCP-2472

Phân loại: Safe1

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Do khả năng phá vỡ các cơ chế bảo mật và cảm biến dị thường, SCP-2472 không được lưu trữ tại một Điểm Quản Thúc đang hoạt động. SCP-2472 hiện đang được quản thúc tại một cơ sở phụ trợ của Tổ Chức tại Đảo Saint Simons, Georgia.

Mô tả: SCP-2472 là một đầu nối bằng kim loại, giống với loại được dùng để nối các phần của ống mềm dẫn khí trong máy móc, có chiều dài 35mm. SCP-2472 được xác định không mang dị tính sau một cuộc thử nghiệm tổng quát về cách thức hoạt động, hình dạng, nhận thức, tương tác với các vật thể khác, hay bất kỳ yếu tố nào được quy định bởi Sửa Đổi Dị Thể Tiêu Chuẩn Của Tổ Chức, Quyển XXIV (2009)2 trong quá trình thử nghiệm.

Mặc dù vậy, trong một cuộc thử nghiệm tự động được thiết kế nhằm nhận biết các vật thể dị thường, SCP-2472 vẫn được phân loại là dị thể. Di dời SCP-2472 tới các Điểm của Tổ Chức được trang bị các Áp Kế Báo Động Hằng Thực Scranton đều dẫn đến việc kích hoạt còi báo động, bất chấp việc không có bất kỳ tác động đáng kể nào lên thực tại ở trên 25,000 thiết bị đo.

Kết quả phân tích các cuộc thử nghiệm đều cho thấy SCP-2472 không biểu hiện dị tính, tuy vậy thông qua việc sử dụng Hệ Thống Nhận Biết Kiểu Mẫu Binah của Tổ Chức đã cho ra các kết quả dưới đây:

  • Chắc chắn 99.9% mang dị tính
  • Nguy Cơ Phải Chứa Trong Buồng Quản Thúc Loại Aleph (“Mối Lưu Tâm Rất Lớn”) (chắc chắn 75.4% ±5%)
  • Nguy Cơ Mang Phân Loại Keter (chắc chắn 77.7% ±5%)
  • Nguy Cơ Không Thể Quản Thúc (chắc chắn 26.3% ±5%)

ngoài ra thông tin về cấu tạo và đặc tính vật lý của SCP-2472’s có thể được xác nhận thông qua thử nghiệm.

Thông qua việc hợp tác thử nghiệm mù đôi với tám trường đại học, học viện và ba tổ chức dị thường ở bên ngoài đã xác nhận SCP-2472 không mang dị tính và hoạt động bất thường nào.

Thông qua việc hợp tác thử nghiệm mù đôi với các tổ chức dị thường dưới đây đã cho thấy việc SCP 2072 kích hoạt các chương trình dò tìm tự động các yếu tố dị thường:

  • Phần mềm PatternSweep của Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường hợp tác phát triển cùng với Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã phân loại DỊ THƯỜNG cho SCP-2472.
  • Siêu máy tính của Liên Minh Huyền Bí Toàn Cầu, mật danh Distant Thunder, đã xếp SCP-2472 vào dạng LTE-Nguy Cơ Cao.
  • Một hệ thống độc lập dò tìm yếu tố bất thường phát triển bởi chính phủ Thụy Sĩ đã đánh giá Leuthari I/Mederich, khẳng định SCP-2172 mang dị tính.

Cách thức mà những hệ thống xác định dị thường thất bại trong việc phân loại SCP-2472 hiện đang trong quá trình nghiên cứu.

Phụ lục: SCP-2272 được tìm thấy khi một hộp chứa các bộ phận của ống dẫn khí thuộc về các máy phun rửa áp lực cao được sử dụng với mục đích lau dọn tại Điểm-48 bị mang ra khỏi một khu vực trang bị Áp Kế Báo Động Hằng Thực Scranton tự động. Nghiên cứu viên Phụ tá Declan Hall, người đã di dời chiếc hộp có chứa SCP-2272 ra khỏi khu vực, cùng với một vài người khác đã được thẩm vấn, mặc dù vậy không thể xác định được thời điểm mà SCP-2272 được vận chuyển tới Tổ Chức.

Việc sửa đổi Phân Loại của SCP-2472 hiện đang trong quá trình tranh luận sau sự biến mất của Nghiên cứu viên Phụ tá Declan Hall vào ngày 11 tháng 1, năm ████, với một tờ ghi chú đề cập đến SCP-2472.3

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License