SCP-249


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-249

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-249 được đóng chặt vào một bức tường bên trong Điểm-██. Lối vào SCP-249 không bị hạn chế, tuy vậy một nhật ký chính xác về địa điểm dịch chuyển phải được lưu giữ và giao nộp cho nhân viên giám sát Cấp 4 bốn (4) tuần một lần. Không có dị thể SCP thuộc bất kỳ phân loại nào được mang theo hoặc giữ trong phạm vi một nghìn (1000) mét của SCP-249 mà không có sự cho phép của nhân viên cấp 4.

Mô tả: SCP-249 dường như là một cánh cửa không có ô cửa sổ, được sơn màu trắng bạc màu. Ban đầu nó được phát hiện trong một ngôi nhà ở một thị trấn nhỏ của ██████. Khi được mở, SCP-249 sẽ không dẫn đến phía bên kia của cánh cửa, mà thay vào đó là một cánh cửa ngẫu nhiên trong phạm vi tám trăm năm mươi (850) mét. Vật thể khi đi qua SCP-249 cũng sẽ được dịch chuyển tới cánh cửa khác, bất kể thứ gì ở giữa cánh cửa và SCP-249. Khi được quan sát từ điểm đến, cánh cửa sẽ tự xuất hiện ở nơi đó, và bất luận thứ gì đi qua SCP-249 đều bỗng dưng xuất hiện. Khi được mở, SCP-249 trông giống cánh cửa mà nó kết nối đến. Khi đóng cửa, SCP-249 sẽ không còn liên kết đến cánh cửa đó, và sẽ quay trở lại hình dạng ban đầu.

Tuy nhiên, sau mỗi năm trăm (500) lần sử dụng, SCP-249 sẽ không kết nối với cánh cửa ở trong phạm vi của nó, mà thay vào đó là địa điểm ngẫu nghiên của bất kỳ nơi nào trên thế giới, mặc dù địa điểm và cánh cửa cách xa hàng trăm kilômét. Khi dấu hiện của lần sử dụng thứ 500 xuất hiện, hoạt động sử dụng thông thường của SCP-249 được ngừng lại và các thử nghiệm được hoàn thành để ghi lại những địa điểm đi tới của nó. Sau khi nó được phát hiện, một nhật ký đã được lưu trữ để ghi chép các trường hợp đó (Xem Phụ lục 249-001).

Tài liệu 249-A
Theo sự chấp thuận của O5-██, tất cả các nhà vệ sinh đã được rời đi khỏi phạm vi của SCP-249.

Phụ lục 249-001 Nhật Ký Dịch Chuyển.

12-10-19██: SCP-249 được tìm thấy và tái chuyển tới Điểm ██.

24-6-19██: Đặc vụ █████ mất tích và được tìm thấy nhiều tuần sau ở phía Đông Canada; mô tả bản thân đã bị dịch chuyển tức thời một cách ngẫu nghiên.

17-10-20██: Ở giữa một nơi được cho là sa mạc Sahara.

4-12-20██: Một nhà kho trong một thành phố bị phá hủy giống như ███████.

25-2-20██: Madagascar.

17-5-20██: Khi được mở, SCP-249 giải phóng một lượng lớn nước. Đặc vụ ██████, người đang giữ tay nắm cửa, đóng nó trước khi Điểm ██ bị ngập. Sau đó, một con cá được tìm thấy ở trên mặt đất, phân tích xác định đó là một loài chỉ sống ở dưới đáy biển Đại Tây Dương

22-10-20██: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

19-11-20██: Đặc vụ ████ yêu cầu quyền sử dụng của SCP-249 trong một nhiệm vụ đột nhập. Yêu cầu được chấp thuận. Nhiệm vụ sau đó đã thành công.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License