SCP-2496

đánh giá: +2+x

Mã Vật Thể: SCP-2496

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Một bản sao số hóa của SCP-2496 cần được lưu trữ tại Máy chủ Điểm 81. Nhân sự sở hữu Quyền hạn Cấp 3/2496 được phép truy cập SCP-2496. Các giao thức trong việc thử nghiệm SCP-2496 vẫn đang được cập nhật.

Mô Tả: SCP-2496 là một bài kiểm tra gồm sáu mươi câu hỏi trắc nghiệm bằng tiếng Anh về chủ đề thần kinh học. Bài kiểm tra có thể được xem là phù hợp với sinh viên khóa sơ cấp đại học. Bản thân mỗi câu hỏi không có dị tính khi đứng riêng lẻ; đặc tính dị thường của SCP-2496 chỉ thể hiện khi mọi câu hỏi đều xuất hiện cùng nhau. Trật tự các câu hỏi không ảnh hưởng đến dị tính.

Cá nhân bất kì thực hiện SCP-2496 sẽ cho số câu trả lời chính xác bằng số phút tương ứng một nửa lượng thời gian đã sử dụng trong quá trình thực hiện bài kiểm tra. Bài kiểm tra sẽ đạt điểm tuyệt đối khi được thực hiện trong thời gian hai giờ. Quá trình không bị ảnh hưởng bởi khả năng của người thực hiện và các tác nhân cản trở khác. Ví dụ, một người thực hiện SCP-2496 trong bốn mươi phút sẽ trả lời đúng hai mươi câu hỏi, không có trường hợp ngoại lệ; bài kiểm tra đạt 60 điểm khi được thực hiện trong khoảng thời gian 120 phút. Các sự kiện có ít khả năng xảy ra, hành vi bất thường và sự vi phạm trực tiếp các định luật vật lí đã được ghi nhận trong quá trình thử nghiệm. Xem các thử nghiệm đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.


Trích từ Nhật kí Thử nghiệm 2496-A

Đối Tượng: D-7278. Đối tượng đã tham gia khóa sơ cấp đại học khoa thần kinh học 3 năm trước cuộc thử nghiệm, điểm tốt nghiệp đạt mức 55%.
Quy Trình Thử Nghiệm: D-7278 đã được hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra tốt nhất trong khả năng của mình.
Kết Quả: D-7278 hoàn thành bài kiểm tra trong thời gian 108 phút. Kết quả 58 trên 60 câu hỏi được trả lời đúng. Mức điểm đạt 54.

Đối Tượng: D-7278.
Quy Trình Thử Nghiệm: D-7278 được biết đáp án chính xác của SCP-2496 và được hướng dẫn chép lại chúng trong vòng dưới 20 phút.
Kết Quả: Bút chì của D-7278 đã gãy trong khi trả lời câu hỏi thứ năm. Mọi cố gắng chuốt nhọn bút chì đều dẫn đến việc bút tiếp tục bị phá hủy, cho đến khi D-7278 chỉ còn lại các mảnh vụn. Bút mực được đưa cho D-7278 đã gặp các tổn hại tương tự khi được sử dụng. Mực đổ ra từ chiếc bút khiến bài kiểm tra không thể đọc được. D-7278 đã gặp các các triệu chứng dị ứng với mực rừ chiếc bút khi giữ bài kiểm tra trên tay; các triệu chứng này trước đây chưa từng xuất hiện ở đối tượng. Sau đúng 10 phút thử nghiệm, đối tượng tử vong dù đã nhận được sự chăm sóc y tế kịp thời. Bài kiểm tra đạt 5 điểm.

Đối Tượng: D-4360. Đối tượng có trình độ tiếng Anh hạn chế và chỉ có hiểu biết sơ lược về thần kinh học.
Quy Trình Thử Nghiệm: Đối tượng có năm phút để trả lời nhiều câu hỏi của SCP-2496 nhất có thể. Bài kiểm tra được thực hiện bằng cách khoanh tròn chữ cái tương ứng với câu trả lời. D-4360 bị đe dọa rằng đối tượng sẽ bị phạt khi trả lời sai.
Kết Quả: Đối tượng đã có thể trả lời được bốn câu hỏi gồm hai câu sai và hai câu đúng. Những người quan sát khác nhau thể hiện sự bất đồng trong việc liệu đáp án 'B' (đáp án chính xác) hay đáp án 'C' (đáp án sai) đã được chọn ở câu hỏi 2; đối tượng nhận được mức điểm 2,5 trên 60 vì lí do trên. Quá trình phân tích kỹ thuật hình ảnh và các thử nghiệm hoá học đưa ra các kết quả khác nhau về ô được khoanh tròn. D-4360 khẳng định bản thân đã khoanh tròn câu 'D'.

Đối Tượng: D-4688. Đối tượng không được đào tạo chính quy về bất cứ bộ môn khoa học nào.
Quy Trình Thử Nghiệm: D-4688 được hướng dẫn thực hiện SCP-2496 qua lời nói, giới hạn thời là gian năm phút.
Kết Quả: Không có dấu hiệu đáng chú ý ở năm câu hỏi đầu tiên. Đối tượng đã trả lời chính xác hai câu hỏi, được xác định là do trùng hợp. Sau khi thực hiện sáu câu hỏi, dây thanh quản của D-4688 đột ngột nhân đôi, khiến đối tượng phát triển thêm một cái miệng. D-4688 đồng thời phát âm qua cả hai dây thanh quản, đưa ra cả câu trả lời sai và câu trả lời đúng. Do mọi nỗ lực thực hiện các phương pháp mới đều cho kết quả tạo thêm những biến đổi về mặt giải phẫu, việc thẩm vấn lặp đi lặp lại đã thất bại trong việc xác định phương thức mà D-4688 chọn ra câu trả lời. D-4688 được giữ lại phục vụ mục đích nghiên cứu. Bài kiểm tra đạt 2,5 điểm.

Đối Tượng: D-6918. Đối tượng sử dụng cung tên tương đối thành thạo.
Quy Trình Thử Nghiệm: D-6918 được hướng dẫn trả lời SCP-2496 bằng cách bắn tên vào các mục tiêu tương ứng với đáp án tại khu vực giải trí của Điểm 81. Mọi kết quả chính xác đều đã bị chặn lại ở phía trước bằng một cột lớn hình trụ, dù rằng vị trí của đáp án đúng vẫn có thể được nhận diện rõ ràng. Đối tượng có 2 tiếng để thực hiện.
Kết Quả: Đối tượng đã sử dụng bộ cung tên và trả lời chính xác mọi câu hỏi. Ghi nhận 37 trường hợp mũi tên đâm xuyên qua khối trụ; hiện tượng đã bỏ qua việc động lực của mũi tên là không đủ để xuyên qua khối trụ. Trong 37 trường hợp, mũi tên đã đâm xuyên qua khối trụ, dù động lực của chúng không đủ để xuyên qua khối. Trong 19 trường hợp, mũi tên bật lại khỏi bề mặt của các chướng ngại vật và bay đến đúng mục tiêu; các chướng ngại vật này thể hiện tính chất vật lý khác biệt so với thông thường. Trong 4 trường hợp còn lại, mũi tên bay vòng qua cột trụ đến mục tiêu dưới tác động bẻ cong của sức gió. Lưu ý: khu vực giải trí tại Điểm 81 là không gian kín. Bài kiểm tra đạt điểm tối đa.

Đối Tượng: D-6918.
Quy Trình Thử Nghiệm: D-6918 được hướng dẫn trả lời SCP-2496 bằng cách đặt các quả tạ mười kilogam có nhãn xác định vào các điểm được chỉ định trong buồng thử nghiệm. Đối tượng được nhận SCP-2496 trong vòng hai phút trước khi bài kiểm tra bị thu hồi trong suốt 1 tiếng, 57 phút và 55 giây tiếp theo. D-6918 được hướng dẫn phải hoàn thành SCP-2496 trong thời gian năm giây còn lại; đối tượng bị đe dọa trừ khử nếu không hoàn thành mục tiêu.
Kết quả: D-6918 hoàn thành một câu hỏi trong hai phút đầu tiên. Đối tượng bày tỏ sự hoài nghi về việc liệu cô có thể hoàn thành SCP-2496 hay không. Khi D-6918 được nhận lại SCP-2496, đối tượng di chuyển với vận tốc 24 mét trên giây và đặt các quả tạ vào vị trí tương ứng với đáp án được chọn trước khi hết thời gian. D-6918 đã bị suy nhược nghiêm trọng, mất nước, một số dây chằng trên các chi bị rách, gãy một xương đòn và trật hai khớp tay. Mọi đáp án đều được trả lời chính xác, bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License