SCP-2604


đánh giá: +1+x
Not%20a%20Fence.jpg

SCP-2604 trước khi quản thúc.

Mã vật thể: SCP-2604

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2604 được lưu trữ trong ngăn chứa 92 tại Địa điểm 39.

Sau Sự cố 2604 Alpha, tất cả việc quan sát sẽ được tiến hành từ xa. Nhân viên Tổ chức không được tiếp xúc trực tiếp với SCP-2604 trong bất cứ trường hợp nào. Hai lính gác vũ trang đã canh gác tại đó để ngăn chặn sự phơi nhiễm hai mươi bốn giờ một ngày. SCP-2604 không được phép di chuyển khỏi ngăn thứ 92 trong mọi trường hợp. Bất kỳ trường hợp nào của SCP-2604-1 bị bắt có biểu lộ các triệu chứng ở giai đoạn sau sẽ được cách ly ngay lập tức và được canh giữ bởi nhân viên không tiếp xúc với SCP-2604 trước đó.

Ủy quyền cho thử nghiệm đã bị hủy bỏ kể từ Sự cố 2604-Alpha - O5-█

Mô tả: SCP-2604 là một hàng rào được làm từ từ gỗ thông và đinh sắt. Những cuộc phỏng vấn với các nhân chứng và nhân viên đã tiếp xúc với SCP-2604 cho thấy rằng không ai trong số họ có thể nhận dạng được SCP-2604 là hàng rào.

Tiếp xúc trực tiếp với SCP-2604 gây ra rối loạn chức năng nhận thức tiến triển vì vậy các đối tượng bị ảnh hưởng (sau gọi là SCP-2604-1) không có khả năng nhận ra hoặc phản ứng với các hàng rào , biển báo hoặc con đường nhân tạo. Hiệu ứng chỉ tiến triển khi các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với SCP-2604; phá vỡ liên lạc này sẽ hãm lại sự tiến triển. Mất trí nhớ đã được cho là ít có khả năng, với những đối tượng thử nghiệm báo cáo rằng họ không thể nhớ lại về sự quan sát SCP-2604 nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi các đặc tính dị thường đi kèm.

Sau ba giờ tiếp xúc, SCP-2604-1 không thể nhớ lại mục đích hoặc việc sử dụng các biển báo hoặc hàng rào không thực chất ngăn cản chuyển động. Sau mười hai giờ, SCP-2604-1 không có khả năng nhận ra rằng một hàng rào để xuất hiện sự chuyển động như là, không nhận ra bất kỳ rào cản, dấu diệu hoặc hướng nào mà ngăn cản sự di chuyển, thậm chí gây trở ngại cho sự an toàn.

Trong ██% các trường hợp SCP-2604-1 sẽ trải qua tái cấu trúc tâm lý Delta (DPR) không ít hơn 72 giờ sau khi tiếp xúc với SCP-2604. Tất cả các rối loạn chức năng nhận thức sẽ chấm dứt và SCP-2604-1 thể hiện các phản ứng đặc thù khi tiếp xúc với SCP-2604. Các hình thức phổ biến đã được thấy là:

  • Vô hiệu quả của nguyên lý ngăn chặn (chỉ được quan sát giữa các nhân viên Tổ chức)
  • Mất sự ức chế cá nhân
  • Tất cả các triệu chứng rối loạn tâm lý đã có từ trước tăng rõ rệt
  • Tăng đáng kể rủi ro hoặc không có khả năng kiềm chế rủi ro

Các cá nhân quan sát đã trải qua sự kiện DPR cũng biểu lộ khả năng đẩy nhanh sự khở phát trong SCP-2604-1, đáng chú ý là các trường hợp ít hoặc không tiếp xúc trước đó.

GIỚI HẠN TIẾP CẬN CẤP ĐỘ CẤP 4

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License