SCP-2719


đánh giá: +8+x

Mã Vật thể: SCP-2719

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2719 cần được giữ ở bên trong.

Mô tả: SCP-2719 là một công cụ chỉ định khái niệm trừu tượng-siêu hình khả biến. Những khái niệm bị tác động bởi SCP-2719 sẽ đi vào bên trong hoặc trở thành bên trong. Không được phép cung cấp các thông tin khác về SCP-2719 cho những nhân sự đồng thời có trí khôn và sở hữu các đặc tính sống.

Dữ liệu Thử nghiệm:
Khái niệm được chỉ định Kết quả
2008 Opel Astra Là bên trong.
D-5789 Đi vào bên trong.
D-5794 Đi vào bên trong.
D-5796 Trở thành bên trong.
D-5802 Đi vào bên trong. Bên trong căng thẳng.
Đơn vị Quản thúc 2719-A Đi vào bên trong. Bên trong chết.
Đơn vị Quản thúc 2719-B Đi vào bên trong.
Đơn vị Quản thúc 2719-C Trở thành bên trong.
D-5803 Đi vào bên trong.
D-5805 Đi vào bên trong.
D-5812 Đi vào bên trong.
D-5813 Trở thành bên trong.
Đơn vị Quản thúc 2719-B Trở thành bên trong.
Uleåborg, Phần Lan Trở thành bên trong.
Dân số của Uleåborg Đi vào bên trong. Đã áp dụng thành công như một quy trình sơ tán.
Đơn vị Quản thúc 682-V Trở thành bên trong.
SCP-682 Đi vào bên trong.
SCP-682 Trở thành bên trong.
SCP-682 Đi vào bên trong.
SCP-682 Đi vào bên trong.
SCP-682 Đi vào bên trong.
SCP-682 Ở bên ngoài.
O5 Trở thành bên trong.
Ts. Zermelo Đi vào bên trong.
Hình phạt Trở thành bên trong.
O5-7 Đi vào bên trong.
Ts. Bright Trở thành bên trong.
Suy nội tạng Ở bên ngoài. (Có cố gắng đấy.)
Suy nội tạng Trở thành bên trong.
Dr. ████ Đi vào bên trong. (Giờ thì đừng làm thế nữa.)
Taree, Australia Trở thành bên trong.
Dân số của Taree Đi vào bên trong.
Sự siêu việt Trở thành bên trong.
O5-1 Trở thành bên trong.
Sự siêu việt Trở thành bên trong.
O5-2 Trở thành bên trong.
Sự siêu việt Trở thành bên trong.
O5-3 Trở thành bên trong.
Sự siêu việt Trở thành bên trong.
O5-4 Đi vào bên trong.
Sự siêu việt Ở bên ngoài.
Sự siêu việt Ở bên ngoài.
Sự siêu việt Ở bên ngoài.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License