SCP-2747


đánh giá: +6+x
coverart.jpg

Bìa của Radiohead's I/O, một trường hợp của SCP-2747.

Mã vật thể: SCP-2747

Phân loại: Euclid Keter

Mức độ Hiểm họa: Lục Đen ●

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Thuật toán giám sát của Tổ Chức phải điều hành internet và các phương tiện in ấn nhằm tìm kiếm các đề cập liên quan tới SCP-2747. Tất cả các trường hợp phù hợp phải được gắn thẻ và chuyển tiếp đến Phòng Ban Phân Tích, nơi sẽ xác thực về sự xuất hiện của SCP-2747. Trong trường hợp phát hiện ra dị thể, tất cả các phương tiện bị ảnh hưởng phải được sửa chữa phù hợp theo các giao thức thay đổi phương tiện tiêu chuẩn của Tổ Chức (912-A "VÙNG GIAO THOA", 943-A "GIẾNG ĐỘC").

Mô tả: SCP-2747 là một hiện tượng xuất hiện trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông trực tuyến, trong đó các nền tảng dành riêng cho việc thảo luận về các tác phẩm hư cấu bắt đầu đề cập đến một tác phẩm không tồn tại. Tuy nhiên vẫn có thể tìm thấy một số bài viết, bài đăng, bình luận và các nội dung khác về tác phẩm hư cấu, coi rằng nó có thật. Tác phẩm hư cấu không tồn tại có thể được đề cập bởi nhiều cá nhân theo một số cách khác nhau, từ những đề cập ngắn gọn trong các bài đăng trên diễn đàn cho đến chủ đề thảo luận tại các luận văn học thuật đầy đủ.

Các mô tả, ảnh chụp màn hình, ảnh và trích đoạn ngắn của những cuốn tiểu thuyết này thường được phát hiện trên các phương tiện bị ảnh hưởng bởi SCP-2747. Toàn bộ mô tả đều nhất quán với nhau, và đã được xác thực rằng các phân đoạn lấy từ siêu nội dung (metacontent) do SCP-2747 tạo ra có thể tái tạo toàn bộ tác phẩm hư cấu đó. Dưới đây là danh sách các tác phẩm hư cấu do SCP-2747 tạo ra (xem Phụ lục A).

Có khả năng tài liệu bị ảnh hưởng được viết bởi người thật; tuy nhiên, khi bị thẩm vấn một cách cưỡng ép, họ luôn phủ nhận việc bản thân đã viết tài liệu và bác bỏ sự tồn tại của các tài liệu hư cấu được đề cập trong đó.

SCP-2747 chưa bao giờ được ghi lại trong thời gian thực; toàn bộ các trường hợp cho đến nay đều được ghi chép lại sau khi phát hiện. Không có trường hợp nào được ghi nhận trước tháng 1 năm 2008. Nguyên do chưa được làm rõ. phù hợp với các quan sát siêu việt được ghi lại đầy đủ trong Phụ lục B.

Giả thuyết của Phòng Ban Phân Tích cho rằng SCP-2747 là bằng chứng về một anafabula diễn ra tự nhiên, hay phản tường thuật: một tập hợp các dấu hiệu, biểu tượng và narreme1 phụ thuộc lẫn nhau, khi được lồng ghép đủ vào một cấu trúc hư cấu, sẽ tự tiêu diệt lẫn nhau. Việc tái tạo trực tiếp các thuộc tính của anafabula là bất khả thi do bản chất dị thường của nó, nhưng có thể mô tả gián tiếp thông qua Quy trình Quan sát CHÉN THÁNH, được ghi lại bên dưới (xem Phụ lục B). Nó có thể ảnh hưởng thông qua các tầng tường thuật siêu hư cấu, ví dụ, một siêu cốt truyện chứa anafabula sẽ không còn tồn tại trong câu truyện, và bản thân câu truyện sau đó sẽ biến mất khỏi thực tại của chúng ta.2 Đặc điểm nhận dạng chính của anafabula là nó luôn đại diện cho một nhân vật phản diện trong vũ trụ hoặc kẻ đáng khinh (anathema) trong toàn bộ các lần xuất hiện của SCP-2747, có khả năng do các thành phần narreme vốn có cho thấy bản chất ngoại lai nhưng tự tập trung của nó.

CẬP NHẬT: Giả thuyết trên đã được xác thực là một mô hình hoạt động của SCP-2747. Vui lòng tham khảo Phụ lục B.

CẬP NHẬT: Các quy trình sau đây sẽ được tiến hành sau khi kết thúc thành công Quy trình Quan sát CHÉN THÁNH (xem Phụ lục B).

  • Tại mọi thời điểm, anafabula được liệt kê trong Phụ lục B không được xảy ra trong thực tại, bất kể hành động tự nhiên hay cố ý. Bất kỳ vật thể, con người hoặc sự kiện nào vượt quá mức độ ý nghĩa α của ngưỡng tương tự phải được biến đổi bằng mọi cách.
  • Quyền truy cập thông tin về SCP-2747, đặc biệt là thông tin được liệt kê trong Phụ lục B, phải bị hạn chế nghiêm ngặt dưới quyền hạn 4-2747 và 3-ANALYTICS.
  • Do các tác động siêu việt và khả năng không thể kiểm soát của SCP-2747 được mô tả chi tiết trong Phụ lục B, dị thể phải được tái phân loại lên Keter ngay lập tức.

Phụ lục A: Danh sách những lần xuất hiện của SCP-2747

Phụ lục B: Quan sát và kết luận từ CHÉN THÁNH

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License