SCP-276


đánh giá: +3+x
scp276_th.jpg

SCP-276, gần ███████, Anh Quốc
(Có sẵn bản đầy đủ)

Mã vật thể: SCP-276

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-276 cần được neo vô thời hạn tại cảng Điểm-██, với truy cập hạn chế cho nhân sự cấp 3 hoặc cao hơn. Do khả năng đặc biệt của đối tượng, không có bất cứ vật thể nào có nguồn gốc từ trước (hoặc sau) kỷ nguyên ngoài kỷ nguyên của chúng ta được đưa vào SCP-276 do nguy cơ thất thoát vật liệu quý hiếm. Bảo trì thường nhật sẽ được tiến hành sau khi SCP-276 mất khả năng hoạt động, do các vấn đề quản thúc.

Mô tả: SCP-276 có hình thù, kích thước, và tỉ khối thay đổi, nhưng sẽ luôn xuất hiện với hình dáng một mô hình hàng hải ở kỷ nguyên hiện tại. Hiện tại, nó có dạng một thuyền buồm đua lớn, dài 92.93 m (304.9 ft) và nặng 1360 tấn mét. Dưới điều kiện bình thường, SCP-276 hoạt động tương tự một phương tiện nổi trên nước, có khả năng đạt tốc độ 16.2 knot tại điều kiện thường, mặc bỏ hình dáng hiện hữu.

Tại khu điều khiển SCP-276, gần với bánh lái, là một cần chỉnh tốc độ gán nhãn “Tiến lên”, “Lùi lại”, và “Lùi tiếp”. Việc sử dụng cần chỉnh này sẽ kích hoạt khả năng du hành thời gian của SCP-276, kể cả người trên khoang tàu. Tuy vậy, dị tính bị giới hạn trong các kỷ nguyên có sự có mặt của thuyền bè. Thử nghiệm du hành trước khi con người tồn tại đã không thành công, kết quả trên cũng tương tự với thử nghiệm du hành vào tương lai xa. Cần chỉnh sẽ luôn biểu thị liên kết với kỷ nguyên hiện tại, với ngoại lệ “Lùi tiếp” sẽ đưa SCP-276 về thời điểm hiện đại. Hiện không rõ rằng dị thường của SCP-276 có thể bẻ cong lịch sử hay không, do tính liên kết thời gian. Mọi thay đổi sẽ gây thiệt hại tới thời gian, và mọi nghiên cứu hiện tại liên quan tới SCP-276 đều tập chung vào việc phòng chống thiệt hại đối với thời gian.

Điều đáng lưu ý là khả năng phù hợp đại thời của SCP-276. Vượt ra ngoài khả năng thay đổi bản mặt nhằm phù hợp với thời đại hiện thời, tất cả vật thể ngoài con người hiện hữu trên SCP-276 sẽ bị biến đổi chung với vật thể để phù hợp với kỷ nguyên. Một chiếc đèn pin khi đưa về những năm 1700 sẽ biến đổi thành dạng phù hợp kỷ nguyên có thể phát sáng ví dụ như đèn dầu. Thực vật sẽ không bị tác động tuy nhiên trừ trường hợp vật thể đó chưa xuất hiện, hoặc tuyệt chủng. Trong cả hai trường hợp, động vật trên dị thể sẽ hoán đổi thành loài có phân chủng gần với động vật đầu nhất. Người chết khi đưa đến thời điểm hiện đại cũng bị tác động, trở thành một người mới hoàn toàn. Xác định chủng gen đã cho kết quả rằng họ là [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

Lưu ý: SCP-276 không phải, tôi nhắc lại, KHÔNG PHẢI là một thiết bị tái thiết, đặc biệt liên quan đến việc khai thác tiềm năng thời gian của SCP-276. Hiện tạm giới hạn nhân sự Cấp 4 cho đến khi có thông báo mới.. -Ts. ██████

Phụ lục: Vào █-██-████, Đội Đặc Nhiệm Cơ Đông mới sáng lập Rho-5 "Vá Gian Thời" được giao và nhận toàn bộ quyền hạn liên quan đối với SCP-276. Sau việc cân nhắc khả năng “vá” sai lầm và lỗi gây ra trong thời gian của SCP-276, toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến sửa chữa thời gian sẽ được giao cho Rho-5.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License