SCP-2818

đánh giá: +4+x
gun.jpg

Một cá thể SCP-2818, sau khi được thu hồi.

Mã vật thể: SCP-2818

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả các mẫu vật đã thu thập được, SCP-2818-[2-17], sẽ được giữ trong tủ lưu trữ bảo mật cao tại Điểm 71. Các mẫu vật SCP-2818 chỉ được di dời khỏi khu vực lưu trữ nhằm mục đích thử nghiệm. Các thử nghiệm chỉ có thể được thực hiện ở phạm vi bắn phù hợp, được điều chỉnh với các chuyên viên điểm hỏa nhằm thu thập dữ kiện.

Mô tả: SCP-2818 là mã định danh cho một bộ sưu tập mười sáu khẩu súng có vẻ ngoài giống như súng trường xuyên phá Barrett M82A1. Sự khác biệt vật lý chính giữa các mẫu vật SCP-2818 và súng trường Barrett M82A1 tiêu chuẩn là dòng chữ "H&W Mod #9" thay cho dấu hiệu nhận dạng súng Barrett tiêu chuẩn.

Các mẫu vật SCP-2818 có thể nạp đạn như một khẩu M82A1 tiêu chuẩn, nhưng khi một cá nhân kích hoạt cò súng và khai hỏa, cá nhân đó sẽ biến mất hoàn toàn và một viên đạn sẽ được tống ra khỏi nòng súng. Viên đạn đã được nạp trong nòng súng sẽ không thể chạm vào. Viên đạn được tống ra khỏi nòng súng được giả định là sinh khối của cá nhân đã kích hoạt, bị nén thành kích thước và hình dạng của một viên đạn 0,5 BMG. Những viên đạn này, được chỉ định là SCP-2818-A, vẫn duy trì trọng lượng và mật độ phân tử thích hợp của một con người được nén vào một khoảng không gian có thể tích 18.97cm3. Các mẫu vật SCP-2818-A thường rời khỏi nòng súng với tốc độ khoảng 900m/giây, phù hợp với hầu hết với loại đạn.50 BMG điển hình, mặc dù có khả năng gây thiệt hại đáng kể hơn do khối lượng gấp nhiều lần so với loại đạn bình thường.

Bản chất chính xác của các mẫu vật SCP-2818-A vẫn chưa được xác định, mặc dù phân tích các viên đạn sau khi bị bắn ra đã cho thấy các xung điện bất thường1.

invoice.png

Tài liệu 2818.2C

Phát hiện: Năm phiên bản gốc của SCP-2818 được thu thập từ bên trong một nơi cất dấu đạn dược của phe nổi dậy gần Jalalabad, Afghanistan. Đi kèm với những vũ khí này là ba mẫu vật SCP-2818-A2, với hai mẫu vật khác được tìm thấy ở khoảng cách 20m tính từ địa điểm thăm dò3. Công tác điều tra một tổ hợp công sự của phe nổi dậy gần đó đã tìm thấy 12 mẫu vật SCP-2818 khác, tất cả được đặt trong hộp gỗ có nhãn mác thương hiệu H&W ở bên cạnh. Tài liệu 2818.2C đã được phát hiện trong một trong các hộp.

Phụ lục 2818.1: Nhật ký Thử nghiệm

Các thử nghiệm sau đây được thực hiện tại khuôn viên khu tập bắn tại Điểm-71. Các nỗ lực liên lạc với nhà sản xuất SCP-2818, Công ty Helsing và Wulf Rifle, đã không thành công.4 Do không có kiến thức trước về khả năng của SCP-2818, giới hạn bản chất của SCP-2818 đã không được biết đến cho đến khi thử nghiệm ban đầu được thực hiện.
Thử nghiệm Miêu tả Thử nghiệm Kết quả Ghi chú
001 SCP-2818-1 được nạp đạn như một khẩu M82A1 điển hình và được bắn bởi một Cấp D. Cấp D biến mất. Mẫu vật SCP-2818-A bắn ra ở tốc độ gần 900m/giây. Viên đạn đã cắm sâu khoảng 23cm vào trong một tấm thép. Hành vi tiêu chuẩn của SCP-2818-1. Thử nghiệm này được lặp lại ba lần để đảm bảo tính chính xác của kết quả.
005 SCP-2818-1 được nạp đạn như một khẩu M82A1 điển hình và được bắn bởi công cụ máy được kiểm soát bởi một kiểm soát viên con người. Kiểm soát viên không biến mất. Trong một cuộc thanh sát sâu rộng hơn, SCP-2818-1 được phát hiện đã bị kẹt trong quá trình thử nghiệm, có vẻ là do nguyên nhân tự nhiên. Công tác kiểm tra bổ sung xác nhận rằng điều này xảy ra bất cứ khi nào một chi không phải của con người hoặc một khí cụ thực hiện kích hoạt cò súng của SCP-2818.
014 SCP-2818-1 được điều chỉnh bằng cách loại bỏ chốt khai hỏa, loại bỏ yếu tố cần thiết của việc kích hoạt cò súng. SCP-2818-1 phát cháy ở trong buồng quản thúc, và rồi phá hủy nó. Quá trình điều tra sau đó cho thấy viên đạn chưa bao giờ di chuyển ra khỏi nòng trong buồng thử nghiệm, kể cả khi phát cháy.
020 Mẫu vật SCP-2818-A được đặt trong SCP-2818-2. Lưu ý rằng, SCP-2818-A không mang lại cảm thấy nặng hơn đáng kể so với một viên đạn thông thường khi nằm trong băng đạn hoặc nòng súng. Một Cấp D dùng SCP-2818-2 để bắn. [BỊ TÁC ĐỘNG] Vui lòng cung cấp chứng nhận ủy quyền bên dưới kể biết kết quả.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License