SCP-2851


đánh giá: +4+x
300px-Color_icon_red.jpg

Hình ảnh Truyền Độc


Mã vật thể: SCP-2851

Phân Loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả các bức tường tại Cánh 9 thuộc Điểm-47 phải được sơn màu đỏ. Nhân sự làm việc tại Điểm-47 được khuyến khích mặc ít nhất một vật phẩm trang phục màu đỏ, và trang trí nhà cửa và nơi làm việc của họ với màu đỏ. Tất cả tài liệu liên quan đến SCP-2851 phải bao gồm văn bản màu đỏ hoặc phông nền màu đỏ.

Mô Tả: SCP-2851 là một hiện tượng dị thường đang ảnh hưởng đến Cánh 9 thuộc Điểm-47, cũng như tất cả các tài liệu về SCP-2851 mà không có màu đỏ. Khi phơi nhiễm với một trong hai, đối tượng sẽ ảo giác phải một giọng nói (SCP-2851-1) liên tục nói chuyện với họ. Ảo giác sẽ kéo dài từ một tiếng đến hai ngày sau khi kết thúc phơi nhiễm.

SCP-2851-1 sẽ khích đối tượng thực hiện các hành vi ăn cắp vặt, làm tình, xúi giục tranh chấp tay đôi đến chết, và tổ chức các nghi lễ hiến máu cho một vị thần linh được cho là "Taros'zedbreet." Đáng chú ý là SCP-2851-1 không thể cưỡng bách dị thường các đối tượng để thực hiện các lời xúi quẩy của nó.

SCP-2851-1 dễ dàng bị phân tâm bởi màu đỏ. Khi hiện diện với một tài sản hoặc vật thể màu đỏ, SCP-2851-1 sẽ khen ngợi các đối tượng về sự thể hiện sức mạnh, sức sống, và tính khát máu của họ, sau đó tạm thời ngừng tương tác với các đối tượng. Trong khi SCP-2851-1 vẫn còn hoạt động, việc tiếp xúc liên tiếp với màu đỏ đã cho thấy làm giảm tần suất phát âm của nó, cũng như làm giảm các tác động tâm lý tiêu cực vô dị thường mà nó gây ra cho các đối tượng.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License