SCP-287


đánh giá: +1+x
287sword

SCP-287

Mã vật thể: SCP-287

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-287 được lưu trữ trong tủ khóa an toàn có kiểm soát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm..) tại Điểm-22 nhằm ngăn chặn sự xuống cấp thêm. Tại thời điểm này, không yêu cầu các thí nghiệm bổ sung, nhưng nếu cần có thể được Ts. Sigurd Ólafsson chấp thuận. Các nguồn điện luôn phải tránh xa tủ khóa của SCP-287.

Nếu cần thử nghiệm với SCP-287, phải đeo găng tay cách điện để tránh sự phóng điện vô tình vào chuôi.

Hài cốt của SCP-287-1 sẽ được giữ trong kho cho đến khi có thông báo mới. Các yêu cầu nghiên cứu về SCP-287-1 có thể được chuyển đến Tiến sĩ Zartion và được giới hạn ở Nhân viên cấp 4 hoặc Nhân viên cấp 2 từ khoa Sinh vật ngoài hành tinh.

Mô tả: SCP-287 là một thanh kiếm Viking, có kích thước 78cm từ mũi đến chuôi và nặng 1077g. SCP-287 đang ở trong tình trạng xuống cấp đáng kể do tiếp xúc với môi trường bên ngoài trong khoảng từ 900 đến 1100 năm. SCP-287 đã được tìm thấy ở ██████, Iceland, cùng với một số bản thảo. (Xem Nhật ký Khám phá)

SCP-287 bao gồm chủ yếu là sắt, với một số thành phần dị thường được kết hợp vào cấu trúc của nó. Một vài trong số các vật liệu này đã được phát hiện bởi các tàu thăm dò của Tổ chức hoạt động trong các khu vực ngoài hệ mặt trời trong thiên hà của chúng ta, cũng như các tàu thăm dò [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG].

Việc xác định niên đại bằng carbon đã cho thấy SCP-287 được tạo ra vào khoảng đầu thế kỷ thứ 10 sau Công nguyên. Các mẫu kim loại và vật liệu ngoại hành tinh đã được chứng minh là khó khăn hơn trong việc đánh giá niên đại, và quá trình phân tích vẫn đang diễn ra.

rsz_256px-codexrunicus.jpg

Một mẫu văn bản được tìm thấy cùng với SCP-287.

Hiệu ứng dị thường của SCP-287 có thể được quan sát thấy khi một dòng điện được truyền qua các phần kim loại của chuôi tiếp xúc ngay bên dưới lớp bảo vệ. Các yếu tố tiếp xúc này ở trạng thái tốt hơn đáng kể so với các phần bằng sắt của SCP-287. Các bộ phận bên trong của SCP-287 sẽ bắt đầu phát ra một số tần số của bức xạ EM và các âm thanh khác nhau được mô tả là gây khó chịu cho các nhân viên nghiên cứu và đối tượng thử nghiệm.

Bức xạ do SCP-287 tạo ra khiến tất cả những người tiếp xúc với nó gặp phải ảo giác âm thanh và thị giác nghiêm trọng. Ảo ảnh cụ thể do SCP-287 tạo ra có hình các nhân vật dạng người mờ ảo xuất hiện ở các khu vực xung quanh, luôn luôn được trang bị như thành viên của một lực lượng vũ trang.

Vũ khí và áo giáp được mặc bởi ảo ảnh của SCP-287 thay đổi tùy theo đối tượng, với xu hướng chung là hướng tới nhận thức của mỗi cá nhân về những gì họ coi là vũ khí hiện đại. Thử nghiệm với động vật cũng như các trường EM không dị thường và âm thanh có cùng tần số không tạo ra hiệu ứng tương tự trong bất kỳ trường hợp nào.

Dòng điện cường độ cao hơn đã tăng hiệu ứng này lên tối đa 437 ảo ảnh riêng lẻ (Xem Tài liệu R27-287 để biết mức cường độ / số lượng cụ thể). Thử nghiệm bổ sung được coi là không cần thiết.

SCP-287-1 được cho là một sinh vật ngoài hành tinh, được tìm thấy ở cùng địa điểm với SCP-287. Nguồn gốc chính xác của SCP-287-1 hiện chưa rõ. Một báo cáo đầy đủ về SCP-287-1 có thể được tìm thấy trong tài liệu R27-287-1. (Xem Phụ lục B để biết một phần báo cáo).

Tàu vũ trụ của SCP-287-1 (Được chỉ định SCP-287-2) (Xem Phụ lục B để biết một phần báo cáo) dường như bị phá hủy hoàn toàn. Giả thuyết hiện tại cho SCP-287-2 là nó có khả năng là một dạng khoang thoát hiểm từ một tàu lớn hơn.


Khám phá: SCP-287 được tìm thấy tại một bãi chôn lấp bên ngoài ██████, Iceland, vào ██, tháng Một, 20██. (Xem Phụ lục A để biết thêm chi tiết).

Hài cốt được tìm thấy trong ngôi mộ được chứng minh là không phải của con người, và Tổ chức đã bắt giữ SCP-287 và hài cốt được chỉ định là SCP-287-1. Bộ xương của SCP-287-1 là một bộ xương có hình người, mặc dù khác biệt đáng kể so với cấu trúc xương của con người. Ngoài ra, một số mẫu văn bản đã được tìm thấy trong ngôi mộ và được Tổ chức thu lại. Tiến sĩ Sigurd Ólafsson đã được đề nghị giúp dịch văn bản, được đính kèm bên dưới (Xem Phụ lục A).


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License