SCP-2873


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-2873

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi phiên bản của SCP-2873 cần được tháo rời và cất giữ trong kho an ninh cao của Điểm-79. Các đơn hàng mua SCP-2873 từ tập đoàn Anderson Robotics cần được truy dẫn và thu hồi. Mọi thành phần của SCP-2873 còn hoạt động phải được đặt ở trạng thái chờ.

Nghiêm cấm thử nghiệm với SCP-2873. Việc cải tạo các thành phần hoạt động đang đợi cấp phép.

Mô tả: SCP-2873 là số hiệu được đặt cho một hệ thống điều khiển tên lửa được sản xuất bởi Anderson Robotics, dường như được lấy cảm hứng từ [BỊ GIỚI HẠN]. Kết quả thu được là một hệ trí tuệ nhân tạo kém hiệu quả hơn nhưng được thu gọn trên một bảng mạch. Mỗi phiên bản SCP-2873 sở hữu tầm trí tuệ và cảm xúc tương đương một thiếu niên trung bình.

Dựa trên các tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn sử dụng thu hồi được từ Anderson Robotics, các phiên bản SCP-2873 tồn tại trong một thế giới mô phỏng nơi chúng được giáo dục và truyền bá chủ nghĩa dân tộc, quân phiệt, hiếu chiến và liều chết cho một nhà nước không có thật. Khi xuất xưởng, các phiên bản này đã sống trong mô phỏng này tương đương với mười bốn năm.

Thử nghiệm của Anderson Robotics cho thấy việc sử dụng các mạch SCP-2873 tăng tỉ lệ trúng mục tiêu lên tới ███% và chỉ giảm độ tin cậy không đáng kể. Tuy nhiên các hướng dẫn sử dụng cũng khuyến cáo không nên sử dụng chúng với các đầu đạn hóa học, sinh học hoặc hạt nhân do sự giảm tính tin cậy kể trên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License