SCP-2935


đánh giá: +13+x
2935warning.png
Mã vật thể: 2935
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
keter
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
caution

hole.jpg

SCP-2935.


Điểm quản thúc Giám đốc Trưởng nghiên cứu Đội Đặc nhiệm
USINBL Điểm-81 J. Karlyle Aktus S. Cole Sisson E-13 "Hiện Thân Của Vận Mệnh"

location.png

Joppa, IN, USA.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Lối vào SCP-2935 đã được bịt bê tông, nghiêm cấm đi vào SCP-2935.

Mô tả: SCP-2935 là một hiện tượng dị thường không-thời gian tồn tại trong một hang động đá vôi bên dưới một nghĩa trang gần Joppa, Indiana. Nghĩa trang, được sử dụng để chôn người chết lần cuối vào năm 1908, được phát hiện bởi nhân viên Tổ chức sau khi tín hiệu vô tuyến được phát hiện từ SCP-2935 (xem Phụ lục 2935.1 bên dưới).

Dị tính của SCP-2935 là sự sao chép cận chính xác hiện thực của Trái Đất đương đại năm 2016, với khác biệt chủ đạo là mọi hình thức sống, bao gồm sinh học và phi sinh, cũng như bất kỳ các sinh vật có trí tuệ, cơ giới, máy tính và bất kỳ các hiện tượng "giống sinh vật" bên trong SCP-2935 đều kết thúc vào 20 Tháng 4 2016.

Thông tin được thu thập bởi lực lượng đặc nhiệm di động những người thâm nhập vào SCP-2935 đầu tiên cho mục đích trinh sát chỉ ra kết luận rằng tất cả sự sống trong SCP-2935 đột ngột chết mà không có cảnh báo vào khoảng lúc 0300-0400 EST. Lý do cho điều này hiện không chắc chắn.

Phụ lục 2935.1: Khám phá

Vào ngày 28 tháng 4 năm 2016 vào khoảng 5h sáng EST, tín hiệu vô tuyến đã được phát hiện bởi các nhân viên truyền thông tại Điểm-81 gần Bloomington, Indiana. Tín hiệu này, mặc dù bị bóp méo và không thể hiểu được, đã được truy xuất đến khu vực chưa hợp nhất của Joppa, Indiana gần Xa lộ Liên tiểu bang 70. Nhân viên Điểm-81 ở Indianapolis đã được phái đi để xác định nguồn tín hiệu theo chính sách của Tổ chức và phát hiện ra SCP-2935 trong quá trình khám xét khu vực.

Trong lần thâm nhập SCP-2935 đầu tiên1, các nhân viên nói trên không chắc chắn rằng họ thực sự đã phát hiện ra hiện tượng dị thường, thay vì tin rằng máy bay không người lái của họ đã rời khỏi hang động qua lối bên kia. Điều này đã nhanh chóng được khắc phục trong quá trình quan sát khu vực xung quanh, và khi nhận được tín hiệu phát thanh không bị biến dạng mà họ đã tìm kiếm. Việc phát sóng, dường như đã lặp lại trên một vòng lặp kể từ ngày 20 tháng 4, là một tin nhắn tự động có nguồn gốc từ Điểm-81 trong thực tế của SCP-2935. Bản sao đầy đủ của tin nhắn như sau:

Đây là một chương trình phát sóng khẩn cấp tự động từ Tổ chức SCP và chính phủ quốc gia của bạn. Một hoặc nhiều cơ sở của chúng tôi đang gặp sự cố phát sóng, có thể là do vi phạm quản thúc ở quy mô không được xác định. Tất cả công dân được lệnh ở lại nhà của họ khi các đội quản thúc hoạt động để khắc phục vi phạm. Thông báo này sẽ được phát từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 cho đến khi— (tin nhắn bị cắt đột ngột và sau đó lặp lại)

Sau đó, nhân sự Điểm-81 đã liên hệ với cơ sở chỉ huy. Đội Đặc nhiệm Cơ động Epsilon-13 "Hiện Thân Của Vận Mệnh" ngay lập tức được giao nhiệm vụ kiểm tra và thăm dò SCP-2935.

Phụ lục 2935.2: Khám phá ra SCP-2935

Quá trình khám phá SCP-2935 của ĐĐNCĐ Epsilon-13 đã diễn ra trong bốn nhiệm vụ riêng biệt, ba nhiệm vụ sử dụng nhân sự còn lại là một vụ sử dụng thiết bị không người lái. Trong các nhiệm vụ này, một số hiện vật và mẩu thông tin đã được khôi phục, và một danh sách miêu tả đầy đủ có trong Phụ lục 2935.3.

Phụ lục 2935.3: Dữ liệu Khôi phục được và Mẫu vật Từ Nhiệm vụ ĐĐNCĐ E-13Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License