SCP-2950

Mã vật thể: SCP-2950

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-2950 được lưu trữ trong một tủ quản thúc Vật Thể Dị Thường Phân loại Safe.

Thử nghiệm trên SCP-2950 hiện đang bị đình chỉ vô thời hạn do mức độ ưu tiên cực kỳ thấp. Không có dự định thử nghiệm SCP-2950 trong tương lại do nhu cầu sử dụng tài nguyên vào những mục đích quan trọng hơn.

Mô tả: SCP-2950 là một cái ghế gấp bằng kim loại. Hiệu ứng dị thường SCP-2950 khiến cho những người ngồi lên trải nghiệm mức độ thoải mái cao khác biệt so với những cái ghế có cấu tạo và kiểu dáng tương tự.

Các cá nhân ngồi lên SCP-2950 báo cáo rằng họ cảm thấy như thể họ cần phải ngồi trên ghế liên tục và thường tỏ ra thù địch khi được yêu cầu ra khỏi cái ghế.

Thử nghiệm đã chỉ ra rằng một cá nhân ngồi trong SCP-2950 càng lâu thì càng khó để khiến họ đứng dậy. Các đối tượng ngồi trên ghế lâu hơn 30 phút không thể bị mang ra khỏi cái ghế mà không sử dụng vũ lực. Các đối tượng ngồi trên ghế lâu hơn một giờ không thể bị buộc rời khỏi ghế.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License