SCP-2951

đánh giá: +6+x
Mã vật thể: 2951
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
warning

entrance.jpg

Lối vào bị sụp đổ của SCP-2951.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tiếp cận tới mỏ Lemon Quarry bị cấm đối với nhân sự không có thẩm quyền, và nhân sự của Tổ chức được đặt dưới danh nghĩa cơ quan thực thi pháp luật địa phương phải bảo vệ vòng ngoài xung quanh khu vực. Cá nhân vi phạm vòng ngoài của khu vực sẽ được cấp thuốc lú phù hợp và chuyển giao cho người có thẩm quyền.

Mọi nhiệm vụ thăm dò SCP-2951 hiện đang bị cấm.

Mô tả: SCP-2951 là một mỏ đá vôi bị bỏ hoang gần Guthrie, Indiana. Mỏ này ban đầu thuộc sở hữu của B.G. Hoadley Mining Group cho đến khi một sự cố xảy ra vào năm 1944. Bởi vị trí hẻo lánh của mỏ đá, cũng như tính suy thoái tự nhiên của cấu trúc, đã hạn chế dân sự xâm nhập. Cũng do đó, hầu như khu vực này vẫn còn nguyên vẹn.

Khu vực nội bộ của SCP-2951 chịu sự bất thường về không gian và thời gian. Các đội thám hiểm cũng đã báo cáo về các thực thể dị thường không xác định tồn tại bên trong SCP-2951. Các thực thể này nhiều khả năng liên quan tới sự cố năm 1944, thông tin chi tiết có sẵn bên dưới.

Lối vào chính của SCP-2951 bị phá hủy trong sự cố năm 1944, và không thể tiếp cận được. Lối vào hầm thứ hai nằm trong một nhà kho cũ nát vẫn có thể tiếp cận được .

house.jpg

Ngôi nhà chứa lối vào thứ hai thông với SCP-2951.

Phụ lục 2951.1: Sự cố năm 1944 và sụp đổ

Phụ lục 2951.2: Sự cố năm 1998

Phụ lục 2951.3: Nhật ký Thăm dò

Phụ lục 2951.4: Cuộc phỏng vấn với Gorman P. Ellis

Phụ lục 2951.5: Thư từ cá nhân thu thập từ J. Howard Barnes

Phụ lục 2951.6: Thư từ thu thập từ Gorman P. EllisNếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License