SCP-3


đánh giá: +7+x
Mã vật thể: 3
Cấp6
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
tiamat
Phân loại Quy mô:
amida
Phân loại Hiểm họa:
critical


THEO MỆNH LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG TỐI CAO

Tài liệu sau đây được phân loại Cấp 6/3. Nghiêm cấm truy cập trái phép.

Nghiêm túc đấy, nó tệ lắm.1


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi nỗ lực quản thúc hoàn toàn SCP-3 sẽ cần đến việc giải thể hoàn toàn Tổ Chức; vì vậy, phải lan truyền trong nội bộ rằng nó đã có mặt kể từ thời điểm thành lập2 tổ chức.

Mô tả: SCP-3 là khái niệm về phân loại "Keter". Thực tế, phân loại nói trên không tồn tại, mặc dù Tổ Chức đã thừa nhận nó.3

Khi bạn thật sự nghĩ về nó, "Keter" còn chẳng hợp lý ấy. Kiểu, nghiêm túc đấy. Chúng tôi ở trong Hội đồng O5 hiểu về "Safe" - này, bạn quản thúc nó và nó chẳng làm gì. Chúng tôi hiểu về "Euclid" - ôi không, nó sẽ cố gắng trốn thoát hay làm gì đó.4

Nhưng Keter? Keter? Nếu một dị thể liên tục vi phạm quản thúc, thì… đó không phải là Quản thúc, đó không phải là Lưu trữ, đó không phải là Bảo mật, đúng không nhỉ?5?6

Thực lòng mà nói, chúng tôi từng bối rối vì không ai hỏi về điều này, nhưng may thay, nó đã phục vụ lợi ích của chúng tôi khá tốt.

"Keter" đã dẫn điều nhiều sự bất đồng, tranh cãi, và chiến đấu bằng tay không hơn bất kỳ Phân Loại nào khác - khỉ thật, nó là nó là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc xung đột hơn bất cứ điều gì khác trong Tổ Chức.7

Bạn biết điều gì là tốt không? BỞI VÌ NÓ GIÚP NHỮNG CON DÊ ĐI THEO HÀNG. Không có nó, các nhân sự thuộc Tổ Chức8có thể thực sự ngừng lại và *suy nghĩ* về việc họ đang làm; họ có thể thực sự nhận ra việc thu thập các dị thể ngẫu nhiên giống như trò "Mad Science Pok­émon" kỳ lạ ra sao. Chưa kể đến vấn đề đạo đức khi bắt giữ các thực thể có nhận thức mà trái với ý muốn của chúng!9

Vậy nên, chúng tôi luôn giữ họ bận rộn.10

Còn về bản thân chúng tôi? Ừ thì, đang ở trong một "Điểm" đẹp đẽ và vừa ý mà chúng tôi có.11

Phụ lục: Ôi, và chúng tôi không thể quên việc - quan sát mọi người tranh luận liên tục về những khái niệm không tồn tại buồn cười vãi cứt ra12.13

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License