scp-3-j

#page-content .collapsible-block { 
  position: relative;
  padding: 0.5em;
  margin: 0.5em;
  box-shadow: 2px 1.5px 1px rgba(176,16,0,0.7), 0 0 0px 1px lightgrey;
  overflow-wrap: break-word;
}
 
.collapsible-block-unfolded{
  color: black;
  overflow-wrap: break-word;
 
}
 
.collapsible-block-unfolded-link {
  text-align:center;
}
 
.collapsible-block-folded {
  text-align: center;
  color: dimgrey;
}
 
.collapsible-block-link {
  font-weight: bold;
  color: dimgrey;
  text-align: center;
}
 
.addendumbox {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12);
}
 
.material-box {
  padding: .01em 16px;
  margin-bottom: 16px;
  margin-top: 16px;
  padding-bottom: 1em;
  border: 1px lightgrey solid;
  box-shadow: 1px 2px 2px 0 rgba(0,0,0,0.16);
}
 
.material-box blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.wiki-content-table {
  width: 100%;
}
 
.addendumbox blockquote {
  border: 1px double #999;
}
 
.addendumtitle {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
}
 
.maintitle {
  margin-bottom: 10px;
  color: black;
}
 
.scp-header {
  text-align: center;
  font-size:x-large;
  color:#b01;
}
 
.addenda-header {
  width: 100%;
  border-bottom: 2px black solid;
  color: black;
}
 
.scp-info {
  display:flex;
  justify-content:space-between;
  font-size:large;
}
 
.scp-info-box {
  display:flex; 
  justify-content:space-between;
}
 
.object-info {
  color:black;
  align-self: flex-end;
  font-size: large;
}
 
.title-style {
  opacity: 0.8;
  margin-bottom: 10px;
  color: #b01;
  font-size: large;
  text-decoration: underline;
  font-weight: bold;
}
 
.update-div-empty {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
  color: lightgrey;
}
 
.update-div {
  text-align: right;
  font-size: x-small;
}
 
.computed {
  border: 1px black solid;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.computed:before {
  content:"Computed Code";
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.rawcode {
  border: black solid 1px;
  width: 50%;
  display: inline-block;
text-align: left;
  padding: 3px;
}
.rawcode:before{
  content:"Raw Code";
  text-align: center;
  font-weight: bold;
border-bottom: solid 1px black;
width: 100%;
}
.codebox {
  display: inline-block;
  width: 100%;
  text-align: center;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a em, .yui-navset .yui-nav a em{
    padding: 0.25em .75em; 
    top: 0px;
    margin-bottom: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a {
   background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav .selected {
    margin: 0px;
}
.yui-navset .yui-nav .selected a, .yui-navset .yui-nav .selected a:focus, .yui-navset .yui-nav .selected a:hover, .yui-navset .yui-nav .selected a {
     background: gray;
}
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  background: gainsboro;
  text-decoration: none;
}
.yui-navset .yui-nav a, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
background-color: none;
background-image: none;
}
.yui-navset .yui-nav a {
background: none;
}
.yui-navset .yui-nav li{
margin: 0px;
}
 
#page-content .licensebox .collapsible-block {
  position: unset;
  padding: unset;
  margin: unset;
  box-shadow: unset;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded{
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-unfolded-link {
  text-align: left;
}
 
.licensebox .collapsible-block-folded {
  text-align: left;
  color: inherit;
}
 
.licensebox .collapsible-block-link {
  color: inherit;
  text-align: left;
}

đánh giá: +10+x

mã vật thể: scp-3-j

phân lọa: yooklid

qui trình quản túc đặc bịt: scp-3-j được đặt trong phòng cho đến khi bố nói nó có thể ra ngoài. Phòng của scp-3-js là một chiếc hộp kim loại lớn mà tui không thể vào trong. bố nói rằng căn phòng của scp-3-js ngăn nó rời đi nhưng tui nghĩ nó chỉ cần mở cửa và rời đi nếu mún. bố khóa chặt cửa.

mô tẻ: scp-3-j trông giống như một con quái vật xấu xa mà bẹn HÔNG NÊN nhận làm thú cưng. nó có hàm răng to đáng sợ và chạy rất nhanh bằng 4 chân. một trong các vị tín sĩ nói rằng scp-3-j có thể đọc được suy nghĩ của tui nhưng tui không quan tâm lắm vì trong đó không có nhiều thứ lol. tui đoán rằng scp-3-j thực sự ghét mọi ngừi vì nó cố gắng ăn bất kỳ kẻ nào nhìn trộm vào phòng của nó.

thử nghiệm: tui cố kết bợn zới scp-3-j

thử nghiệm # thử nghiệm sau thử nghiệm
1 tui cố gắng chơi zới scp-3-j bố hông cho tui lại gần phòng nó
2 tui cố gắng cho scp-3-j ăn kẹo từ máy bố hông cho tui tiền để mua
3 tui cố gắng lẻn vào phòng scp-3-js sau lưng bố khi không có ai nhìn

Toàn bộ nhân sự Điểm-177 chú ý,

Giám đốc Điểm Ts. Yuri đã bị xử tử. Không có cái gọi là "Ngày Đưa Con Đến Nơi Làm Việc" ở Tổ Chức cả. Những sự kiện có tính chất như vậy đều bị nghiêm cấm vì các lý do hiển nhiên không cần giải thích. Những đứa trẻ sống sót đã được cấp thuốc lú và đưa trở về nhà với miếng dán kỷ niệm. Ngày định hướng nhân sự bắt buộc sẽ sớm được triển khai.

Quản Trị ViênNếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License