SCP-3045

  • đánh giá: +3+x

bee_big-nose.png

Logo cho SCP-3045.

Mã vật thể: SCP-3045

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Chương trình cài đặt của SCP-3045 phải được lưu trữ trên một ổ USB, được lưu giữ trong một tủ khóa an ninh tại chỗ. Các nghiên cứu viên có thể cài đặt SCP-3045 trên một chiếc máy tính bị cô lập cho mục đích thử nghiệm. Một khi cuộc thử nghiệm kết thúc, chiếc máy tính đó phải bị phá hủy (cùng với tất cả các bộ kiện ngoại vi của nó). Bất kỳ máy tính, tòa nhà, hoặc cơ sở nào đang quản thúc SCP-3045 phải được chứng nhận TEMPEST1.

Trong mọi trường hợp SCP-3045 không được sử dụng trên bất kỳ tệp phương tiện ghi nào liên quan trực tiếp đến ong.

Mô tả: SCP-3045 làm một ứng dụng dị thường ('bzzip.exe') làm thay đổi kích thước của các phương tiện ghi nhất định (văn bản thuần túy, định dạng RTF, MOV, AVI, và MP4). Nó thực hiện việc này bằng cách tạo ra một tệp mới với dung lượng được sửa đổi, 'đơn giản hóa'. Tệp tin này sau đó có thể được biến đổi thêm; tuy nhiên, sau một số lần lặp lại nhất định, kết quả sẽ là một tệp tin chứa ít hoặc không có dữ liệu. Các nỗ lực phụ nhằm biến đổi sẽ chỉ tái tạo lại tệp tin cuối cùng này.

Phụ lục 3045.1: Nhật ký Thử nghiệm

Phụ lục 3045.2: Thu Hồi

Vào ngày 16-02-2010, một người máy phân tích website được điều hành bởi Tổ Chức (I/O-SAURON) đã gắn cờ đánh dấu một số giao dịch mua hàng trực tuyến quy mô lớn đáng khả nghi được thực hiện bởi một công tu khởi nghiệp ở California ("HiveFind"). Trang web của công ty tuyên bố nó cung cấp "các thuật toán thế hệ mới, các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm, và phần mềm nén tiên tiến".

Ba ngày sau, ĐĐNCĐ Mu-4 ("Trình Gỡ Lỗi") thực hiện một cuộc đột kích vào các văn phòng của HiveFind. Mặc dù các tòa nhà đã bị bỏ hoang gần đây, họ đã tìm thấy một số bộ phận các thiết bị: 14 máy quét mã QR phạm vi lớn, 15 máy tính để bàn, và hơn 900 gallon mật ong đóng hũ. Sau khi phân tích chi tiết, Mu-4 xác định rằng mỗi máy quét mã QR đã được đánh điện để cung cấp quyền kiểm soát trên một máy tính. SCP-3045 được tìm thấy trên một trong những ổ cứng của máy tính.

Một cuộc tìm kiếm sau đó đã phát hiện ra hơn 50 cá thể (không dị thường) Apis mellifera (ong mật Mĩ) rải khắp văn phòng.

Các cuộc điều tra nghiên cứu HiveFind đang được thực hiện.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License