SCP-3117


đánh giá: +6+x
voodoo.jpg

Ảnh của GOC, ý nghĩa không rõ. Trên mặt sau ghi: 01/19/2005 NẤP TRONG TỦ QUẦN ÁO

Mã Vật Thể: SCP-3117

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Một chương trình bot của Tổ chức (I/O-SPIRAL) được chỉ định kiểm soát các cuộc đối thoại trên mạng xã hội nhằm phát hiện dấu hiệu nhắc đến SCP-3117. Đội Đặc nhiệm Phi-11 ("Chữ Tín") cần điều tra các cuộc đối thoại trên và đưa ra phương án giải quyết phù hợp với mỗi trường hợp.

Các thông tin liên quan đến các thành phần của SCP-3117 cần được tách rời nếu có thể, và — nếu không — báo cáo với Cục Ngụy tạo Thông tin của Tổ chức ngay lập tức. Những đối tượng đã trải qua SCP-3117 cần được cách ly để nghiên cứu.

Đội Đặc nhiệm Iota-10 ("Damn Feds") cần tiếp tục điều tra địa điểm xuất hiện được nhắc đến trong Phụ lục 3117.1.

Mô tả: SCP-3117 là một giấc mơ được gây ra khi tiếp xúc với một số thành phần nhất định. Các thành phần này bao gồm các khái niệm, ý tưởng, ý nghĩ và hình ảnh. Mặc dù cần tiếp xúc với tất cả các thành phần trên để gây ra SCP-3117, các thành phần trên có thể lan truyền qua các đường truyền thông tin (bao gồm phim, âm thanh, văn bản và hình ảnh). Do đó, hiện chưa thể xác định được một nguồn nhất định chứa tất cả các thành phần của SCP-3117.

Trải nghiệm của mỗi đối tượng bị ảnh hưởng bởi SCP-3117 khác nhau, tuy nhiên các triệu chứng sau được quan sát trên tất cả các đối tượng trải qua SCP-3117:

  • Sự hạn chế nói về hoặc miêu tả SCP-3117.
  • Nghi ngờ rằng họ đang được cảnh báo về SCP-3117.
  • Cảm giác gấp gáp, không thể trốn thoát, và/hoặc lo sợ.
  • Tin rằng họ đang bị theo dõi.

Trong khoảng 1 trên 7 trường hợp, đối tượng trải nghiệm SCP-3117 sẽ mất tích một thời gian ngắn sau đó. Hiện tượng này đang được điều tra.

Phụ lục 3117.1: Phát hiện

Vào năm 2006, một thành viên của Bộ phận PSYCHE của Liên minh Huyền bí Toàn cầu liên lạc Điểm-95 với mục đích chuyển nhượng quyền quản thúc "UTE-2639-Pygmalion Blit" cho Tổ chức. Sau vài tháng đàm phán, 378 vật thể (gồm vài trăm văn bản, tài liệu kỹ thuật số, ảnh, và một cuốn băng Betamax) được giao lại cho Tổ chức. Qua một quá trình phân loại bởi chuyên gia HMCL tại điểm, các vật thể này được phân loại cùng với tài liệu của SCP-3117.

Phụ lục 3117.2: Phỏng vấn

Một phần đồng thuận của Tổ chức và GOC, Tổ chức được cho phép phỏng vấn một đặc vụ của GOC (Jennifer Selwick) trong đội điều tra SCP-3117.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License