SCP-3128

  • đánh giá: +3+x

monopolio2.jpg

SCP-3128.

Mã vật thể: SCP-3128

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3128 phải được quản thúc bên trong một tủ khóa an toàn tại điểm. Chỉ có nhân sự Cấp-4 trở lên được ủy quyền tiếp cận; sau khi Biến cố 3128-073 xảy ra, mọi hoạt động thử nghiệm đều bị nghiêm cấm.

MTF Iota-10 (“Lũ Liên Bang Khốn Nạn”) sẽ hợp tác với các nhân sự thuộc các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra tung tích của PoI-3128-1. Nếu tìm ra tung tích, đối tượng này phải bị áp giải và và giam giữ bởi Tổ chức ngay lập tức.

Mô tả: SCP-3128 là một bộ trò chơi Monopólio1 gần đầy đủ được sản xuất tại Bồ Đào Nha vào một thời điểm trong năm 1937. Khi được sử dụng để chơi, nó sẽ gây ra hiện tượng dị thường lên thị trường bất động sản toàn cầu; những sự kiện dị thường này mô phỏng chính xác những sự kiện xảy ra trong trò chơi. Sau cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2007, mọi thử nghiệm của các nghiên cứu viên có diễn ra sự thao túng thị trường bất động sản qua trò chơi đã bị hoãn lại.

Sau Biến cố 3128-073, mọi thử nghiệm đều bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.

Phụ lục 3128.1: Ghi chép Biến cố

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License