SCP-3176

đánh giá: +2+x

timetech.jpg

Thiết bị Bẻ cong Thời gian Nguyên bản 3176-Echo.

Mã Vật thể: SCP-3176

Phân loại: Euclid Neutralised

Mức độ Hiểm họa: Xanh dương

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Bởi SCP-3176 được tạo ra bằng phương thức kỹ thuật bởi các nhân sự trung thành với Tổ chức, và không có tính cố định theo thời gian, không có bất kỳ quy trình quản thúc nào còn hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại. Quy trình Quản thúc của SCP-3176 bởi vậy sẽ tập trung vào việc duy trì quy luật nhân quả và ngăn chặn các chuỗi sự kiện nghịch lý, thông qua chỉ dẫn của ĐĐNCĐ-η-⊃ hoặc việc chế tạo và kích hoạt các công nghệ thao túng thời gian.

Tài liệu về SCP-3176 sẽ được đặt tại một Khóa Thời Gian tùy biến, theo tiêu chuẩn đặt ra đối với các dị biến thời gian thuộc dạng này. Việc truy vấn có thể thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào với trưởng dự án hiện tại — nếu không khả dụng, liên hệ với người tiền nhiệm trước đó hoặc người kế nhiệm sau này. (Tùy thuộc vào từng trường hợp).

Ghi chú (██/██/████): Phần kế tiếp của tài liệu (được viết vào ngày 1/02/2025) có chứa một số thông tin lỗi thời (nghĩa là dị thể được đề cập vẫn tồn tại), với các phần mô tả được coi là không còn chính xác với các dị tính hiện giờ của dị biến nữa. Tài liệu này sẽ được bảo mật tại đây cho muc đích bảo tồn.
~ Ts. Alice Forth, Phòng Điều tra Dị biến Thời gian, Bộ phận Hồi tố thời gian liên tục

Mô tả: Mã định danh của SCP-3176 đề cập tới một chuỗi các dị biến thời gian, xoay quanh một Đội Đặc Nhiệm Cơ Động chưa được xác định. Đội Đặc Nhiệm trong mối nghi vấn này (ĐĐNCĐ-Eta-Then, "Nhân Quả") rõ ràng sẽ được thành lập với mục đích thực hiện việc ngăn chặn mang tính hồi tố liên tục đối với các sự kiện vi phạm quản thúc có khả năng gây ra một mối đe dọa lớn đối với nhân sự Tổ chức hoặc các cơ sở hạ tầng. Thiết bị cho phép ĐĐNCĐ-η-⊃ du hành ngược thời gian dự kiến được phát triển bởi các nhà khoa học của Tổ chức vào một thời điểm nào đó vào năm 2600- các nhà khoa học của Tổ chức nói trên đã đồng ý trao lại công nghệ này nhằm đổi lấy một số tài liệu ở thời điểm hiện tại, nhiên liệu hóa thạch, và các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Dưới đây là thời gian của toàn bộ sự kiện chính liên quan đến SCP-3176 hoặc ĐĐNCĐ-η-⊃:

Mã số Sự kiện Thời gian cụ thể Bản chất sự kiện
001 09/02/2024 Lần xuất hiện đầu tiên được ghi nhận của ĐĐNCĐ-η-⊃. Toàn bộ mười sáu thành viên xuất hiện, và đã ngăn chặn thành công sự cố vi phạm của SCP-███. Các thực thể cung cấp cho nhân sự Tổ chức các tài liệu liên quan tới việc thành lập, nhưng kiên quyết từ chối phỏng vấn trước khi biến mất.
002 04/11/2024 ĐĐNCĐ-η-⊃ xuất hiện, và cố gắng xâm nhập vào buồng quản thúc của SCP-████. Toàn bộ thành viên của đội đều bị bắt giữ, và đã thực hiện một vài cuộc phỏng vấn. Thời gian thành lập đội hiện chưa rõ, bởi không có đặc vụ nào cho thấy nắm giữ thông tin về các sự kiện trước khi được triển khai, nhưng thời điểm "trở về" của họ dự kiến là ngày 04/09/2029. Trong khi các nhân sự đang cố gắng làm rõ bản chất của dị thể, thì vòng lặp thứ hai của ĐĐNCĐ-η-⊃ vô tình xuất hiện và thực hiện việc tu sửa định kỳ đối với xà lim của SCP-████. Cả hai vòng lặp trên biến mất ngay sau đó.
003 19/02/2025 Các kế hoạch được đặt ra với mục đích thành lập ĐĐNCĐ-η-⊃, với nguồn nhân sự được yêu cầu lấy từ các Đội Đặc Nhiệm Beta-10Rho-5. Các nghiên cứu viên tiến hành phát triển các trang thiết bị cần thiết.
004 28/08/2025 Thiết bị bẻ cong thời gian Nguyên Bản 3176-Alfa được nâng cấp.
005 17/03/2026 Chính thức hoàn thành Nguyên bản 3176-Bravo, và sự ra đời của Đặc vụ Miguel (chỉ huy của ĐĐNCĐ-Rho-5, and sau này là thành viên của ĐĐNCĐ-η-⊃).
006 20/04/2026 Nguyên bản 3176-Golf lần đầu được kích hoạt. Bởi một sự cố không thể lường trước, điều này đã gây nên một viễn cảnh cấp-DT Phân tách Dòng thời gian, trong đó hai bản thể của một dòng thời gian tồn tại song hành cùng nhau. Cả hai dòng thời gian đều nhận thức được sự kiện này, nhờ phần mềm định vị vượt thời gian được nâng cấp.
007A 22/04/2026-I Nỗ lực kích hoạt Bộ Liên kết Forth-Xyank thất bại, do thiếu đi một bản thế tương thích ở dòng thời gian thứ hai.
007B 22/04/2026-II Bộ Liên kết Forth-Xyank bị vô hiệu dữ dội bởi ĐĐNCĐ-η-⊃, dường như đến từ ngày 08/09/2029 với chỉ thị ngăn chặn việc hợp nhất hai dòng thời gian. Đặc vụ ███ đã vô tình bị tiêu diệt với tình trạng thù địch trong sự kiện trên.
008 23/04/2026-I to 01/05/2024-I Các nỗ lực bổ sung nhằm kích hoạt Bộ Liên kết Forth- Xyantk thất bại, do thiếu đi một bản thể tương thích.
009 26/05/2026-I/II Sự cố vi phạm vào ngày 04/11/2024 bị ngăn chặn bởi ĐĐNCĐ-η-⊃, đồng khởi phát từ cả hai vòng lặp. Đội Đặc Nhiệm tái xuất hiện, dường như được đưa đến từ thời điểm 04/09/2009, đổi tên thành "Kẻ Vận dụng Thời gian", bởi những lí do không rõ.
010 15/06/2026 Việc hợp nhất dòng thời gian sẽ được thực hiện thủ công thông qua việc thay thế Nguyễn mẫu 3176-Golf bằng một phiên bản hoàn thiện hơn (Nguyên mẫu 3176-Zulu-Zulu-Lima) được cung cấp vào năm 2670 SCN. Lưu ý rằng điều này sẽ tại khởi phát các sự kiện từ ngày 20/04/2026 đến ngày 20/04/2026, và không tạo nên bất kỳ lần viễn cảnh Phân tách Dòng thời gian với mỗi lần xảy ra các sự kiện trên. Do ĐĐNCĐ-η-⊃ được đưa tới thời điểm 26/05/2026-I/II không bao giờ xảy ra, sự cố vi phạm quản thúc vẫn tiếp tục xảy ra. Ts.Forth bày tỏ mối quan ngại cực độ về sự co xoắn của quy luật nhân quả mang tính logic.
011 23/08/2026 —Lần triển khai đầu tiên được ghi nhận của ĐĐNCĐ-η-⊃. Đội Đặc Nhiệm đã được đưa đến thành công vào thời điểm 04/11/2024, với chỉ thị ngăn chặn sự cố vi phạm. Chuyến du hành được coi là thành công, bởi ĐĐNCĐ-η-⊃ đã quay trở lại vào ngày 04/09/2029 theo chỉ thị. Việc tái xuất hiện vào ngày hôm sau (đổi tên thành "Người Khởi Phát"), được xác định không gây ra bất kỳ nghịch lý nào.
012 09/11/2026 Đội Đặc Nhiệm đã ngăn chặn thành công vi phạm quản thúc vào ngày 09/02/2024, không xác định được biến cố nào.
013 02/01/2027 Lưu ý rằng việc xuất hiện của một đội đặc nhiệm trùng lặp vào ngày 04/11/2024, ban đầu được tin là xuất phát từ ngày 26/05/2026-I/II, đã du hành ngược thông qua việc thay thế một nguyên mẫu. ĐĐNCĐ-η-⊃ được đưa trở lại thời điểm 20/04/2026 nhằm thay thế Nguyên bản 3176-Zulu-Zulu-Lima bằng một phiên bản lỗi. Viễn cảnh Phân tách Dòng thời gian do đó luôn xảy ra như trong tài liệu ban đầu. Trong quá trình chờ đợi toàn bộ các vòng lặp của ĐĐNCĐ-η-⊃, dự án sẽ bị đình chỉ.
014 04/09/2029 Cả hai vòng lặp của ĐĐNCĐ-η-⊃ quay trở lại thời điểm 04/11/2024. Vòng lặp được khởi phát từ ngày 26/05/2026-I/II đến ngày 04/11/2024 được đổi tên thành "Kẻ Vận dụng Thời gian" nhằm duy trì tính liên tục, cấp thuốc lú, và được đưa trở lại vào thời điểm 26/05/2026-I/II. ĐĐNCĐ được đưa đến từ thời điểm ngày 23/08/2026 đến ngày 04/11/2024 được đổi tên thành "Người Khởi Phát" duy trì tính liên tục, cấp thuốc lú, và được đưa trở lại vào thời điểm 23/08/2026.
015 08/09/2029 Lưu ý rằng việc liên kết vào ngày 22/04/2026-I/II sẽ ngăn chặn việc khởi phát một vòng lặp thay thế của ĐĐNCĐ-η-⊃. Đội Đặc Nhiệm được triển khai vào ngày 22/04/2026-II, ngăn chặn việc liên kết nói trên. Toàn bộ các nghịch lý hiểm họa được coi là đã giải quyết, dự án ngay lập tức bị đình chỉ bởi Ts. Forth do sự căng thẳng liên quan đến công việc tăng cao đối với nhân sự Phòng Điều Tra.

Phụ lục (24/12/2056): Các nỗ lực thành lập Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Russell-9 ("Các Đội Tự Quản thúc"), một nhóm có nhiệm vụ thay đổi dòng lịch sử của Tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản thúc, đã bị ngăn chặn dữ dội vào thời điểm đó bởi một vòng lặp xuất hiện chưa rõ của ĐĐNCĐ-η-⊃, cùng với cố Thống đốc Điểm Alice Forth, người đã thực hiện tấn công thông qua phương thức vật lý đối với trưởng dự án, Ts. Keller. Do sự phản đối kịch liệt bởi Đội Đặc Nhiệm trên cùng với nỗi ác cảm gần đây của Ts. Keller đối với việc duy trì nỗ lực trên, dự án đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License