SCP-3186


đánh giá: +7+x

Mã vật thể: SCP-3186

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-3186 phải được quản thúc sau hàng rào điện cao hai mét và được canh gác bởi hai nhân viên an ninh bí mật mọi lúc. Bất kỳ cá nhân nào cố gắng tiếp cận SCP-3186 đều phải được phỏng vấn và cấp thuốc lú phù hợp với mức độ phơi nhiễm của họ.

Mô tả: SCP-3186 là một khu vực được người dân địa phương gọi là 'Đồi Roger', nằm ở ngoại ô Tursley, Massachusetts. Trước khi xuất hiện các dị tính, SCP-3186 đã được thanh thiếu niên địa phương sử dụng như một địa điểm để xã hội hóa lãng mạn.

Khi một cá nhân ở trong SCP-3186 và nhìn lên bầu trời vào ban đêm, cá nhân ấy sẽ nhận thấy rằng các ngôi sao đang chuyển động để tạo ra một chuỗi thông điệp. Tổng cộng có chín thông điệp và các ngôi sao sẽ di chuyển qua chuỗi này theo một vòng lặp cho đến khi người xem rời khỏi SCP-3186. Lưu ý rằng bản chất của hiện tượng này là hoàn toàn trực quan và không có sự thay đổi thực sự nào từ các ngôi sao.

Phân tích SCP-3186 cho thấy huyền thuật có liên quan đến việc tạo ra dị thể bằng cách sử dụng các kỹ thuật được mô tả trong một số văn bản huyền thuật hiện đang được lưu hành.

Phụ lục 3186-1 (Chuỗi Thông điệp):

CHÀO BECKY

ANH+ EM MÃI MÃI

EM SẼ DỰ DẠ HỘI VỚI ANH CHỨ?

HOÀN TẤT THÔNG ĐIỆP

THÔNG ĐIỆP HOÀN TẤT

XÓA

XÓA THÔNG ĐIỆP

LÀM ƠN XÓA THÔNG ĐIỆP

MẸ NÓ

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License