SCP-3281


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-3281

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không cách thức nào được biết đến để ngăn chặn sự cố tự phát của các sự cố phụ A hoặc T của SCP-3281, và việc phân bổ tài nguyên hiện đang được ưu tiên trong việc ngăn chặn sự bùng phát của SCP-3281.

Tất cả tài liệu liên quan đến SCP-3281 sẽ được bổ sung vào cơ sở dữ liệu được mã hóa của Hệ thống Phân tích và Phản hồi Tự động 538 (AARS538). AARS538 có quyền truy cập hoàn toàn và ngay lập tức từ quá trình giám sát dân sự của Tổ chức. Trong trường hợp AARS538 phát hiện ra sự bùng phát, hệ thống sẽ phân phối nhóm máy bay không người lái tới khu vực bị ảnh hưởng, và sẽ xả một bình ống phun thuốc lú Loại A (trong sự cố phụ A có bán kính nhỏ hơn .5 km) hoặc các thiết bị gây cháy nổ (trong sự cố phụ T hoặc sự cố phụ A với bán kính lớn hơn .5 km). Đặc vụ Tổ chức sẽ chỉ được gửi đi bởi AARS538 khi mà sự bùng phát được đánh giá tương đối vô hiệu hóa.

Bộ nhân viên của Tổ Chức bị nhiễm bởi SCP-3281 và bất kỳ cá nhân nào từng tiếp xúc với họ sẽ được thuyên chuyển ngay lập tức vào buồng của cơ sở 538. Trong khi bị giam giữ tại đó, cá nhân bị nhiễm sẽ được khử nhiễm bằng thuốc lú Loại A trong khi dữ liệu về hành vi được thu thập và xử lý bởi AARS538. Các cá nhân sẽ chỉ được thả khi không phát hiện dấu hiệu tồn tại của SCP-3281.

Tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của AARS538 sẽ được tự động mã hóa để ngăn chặn việc truy xuất tệp bởi bất kỳ hệ thống nào khác. Trong trường hợp cơ sở dữ liệu cho là bị xâm phạm, AARS538 sẽ tự hủy ngay lập tức bằng thiết bị nổ chứa bên trong mình.

Mô tả: SCP-3281 là một loại bệnh thông tin lan truyền truyền qua các kiểu hành động đặc trưng. Hiện đã có hai mươi tư chủng loại được xác định. Nếu một người trở nên nhận thức về quá trình thực hiện một trong những hành động này, sẽ có một sự bắt buộc rõ rệt ép họ làm vậy ngay lập tức. Cá nhân càng kháng cự sự ép buộc này, các tác động tâm lý càng dữ dội hơn. Sau 1-3 giờ, kết quả là đặc điểm của não bị hư tổn bởi sự mất dần nhận thức và tự kiểm soát không ngừng. Không có trường hợp nào báo cáo sự kháng cự chống lại khả năng ép buộc này lâu hơn 43 tiếng.

Các cá nhân có thể bị nhiễm tự phát bởi SCP-3281 bởi phát sinh ý nghĩ về một hành động dị thường. SCP-3281 cũng có thể bị lan truyền qua việc xử lý một bản mô tả, hoặc thông thường nhất, là quan sát hành động được thực hiện bởi một cá nhân bị lây nhiễm. Một khi bị nhiễm với SCP-3281, cá nhân chỉ có thể chữa khỏi một phần bằng việc sử dụng thuốc lú. Trong khi sự ép buộc và hướng phát triển không ngừng của bệnh trong những trường hợp trên, tổn thương não là vẫn còn.

Ba kiểu phụ hiện có của SCP-3281 được định rõ là N, A và T.

SCP-3281-N mô tả tất cả các chủng loại đã được vô hiệu hóa hoàn toàn nhằm ngăn chặn mọi sự cố tự phát.

SCP-3281-A mô tả tất cả các chủng loại mà chứa mối đe dọa bùng phát nghiêm trọng hoặc gây hại nghiêm trọng tới cuộc sống con người ở mức đủ thấp để mà các phương thức không gây chết người bị mưu cầu.

SCP-3281-T mô tả tất cả các chủng loại mang rủi ro nguy cơ bùng phát nghiêm trọng hoặc gây hại tới cuộc sống của con người. SCP-3281-T cũng bao gồm bất kỳ chủng loại nào có bệnh lý bất thường. Tất cả các trường hợp của SCP-3281-T lây nhiễm với sự bắt buộc gây chết người.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License